Om oss

EMKIT2 är en uppsättning Verktyg för Egenkraft för Utbildare inom Utvecklingen av den Sociala och Kulturella Kompetensen och Mediekunskapen för Lågutbildade Migrantkvinnor

Bakgrund

Migrantkrisen i EU har en direkt reflektion på sysselsättningsgraden hos migranter. Glappet i deltagande på arbetsmarknaden på EU-nivå mellan EU-medborgare och migranter har ökat under 2014 (Eurostat – Migrantintegrationsstatistik-Sysselsättning). Under de senaste åtta åren har aktivitetsgraden (% av aktiva personer jämfört med totala befolkningen) av EU-28-befolkningen av icke-EU-länder noterat systematiskt lägre aktivitetsgrad än hos EU-medborgare. Sedan 2009, har detta glapp ökat märkbart (3%-satser). Även arbetslösheten per kön och utbildningsbakgrund är högre för kvinnliga migranter med låg utbildningsbakgrund (Eurostat). Kulturella och sociala hinder, låg kompetens och analfabetism och mediekunskap avskräcker dessa kvinnor från att aktivt söka jobb. Som ett resultat är trycket enormt på välfärdssystemen och själva samhället i EU-28-länderna.

EMKIT2 Mål:

EMKIT kommer att ge egenkraft åt lågutbildade kvinnliga migranter genom att utveckla 42 digitala verktyg för utbildare för att implementera innovativa workshops med vilka de kan utveckla den sociala, medborgerliga, kulturella kompetensen och mediekunskapen (SKM) för att uppnå aktivt medborgarskap enligt den Aktiva Medborgarskapsskalan (AM-skala).

Det utvecklar också ett online-bedömningsverktyg som har två roller:

  • Denna bedömning utvärderar kvinnorna innan implementeringen av workshops för att vägleda utbildare till att välja de mest lämpliga workshops baserat på kvinnornas nuvarande nivå på AM-skalan.
  • Det kan också användas för att mäta förbättringen på AM-skalan efter slutförande av workshops.

Active Citizenship ScaleLeva isoleratGå utDeltaVolontärarbete/ praktik
Erhålla yrkeskvalifikationer
Aktivt medborgarskap

Active Citizenship Scale Explained

Leva isolerat

Den här nivån på skalan för aktivt medborgarskap gäller personer som knappt har kontakter utanför hemmet. Personer vars kontakt med samhället är begränsat till rent funktionella kontakter, till exempel kontakter inom vård och socialtjänst. I många fall kräver sådana här typer av kontakter assistans av en formell eller informell tolk. Dessa personer deltar inte i någon form av praktik eller utveckling.

Gå ut

Den här nivån på skalan för aktivt medborgarskap gäller personer som har ganska ringa social kontakt utanför sina hem. Kontakterna de har är dock inte relaterade till arbete eller deras personliga utveckling, att skaffa ett jobb eller att börja på en utbildning. Dessa sociala kontakter och aktiviteter består av att besöka vänner, hålla på med individuella sporter, besöka kyrkan eller moskén, delta i organiserade aktiviteter eller ta hand om släktingar utanför hemmet.

Delta

Den här nivån på skalan för aktivt medborgarskap gäller personer som redan är socialt aktiva hemma. Dock är deras aktiviteter ännu inte kopplade till en framtida yrkesinriktning och ett sådant perspektiv eller en sådan ambition har inte utvecklats. Så på den här nivån är aktiviteterna för att aktivera personerna mer frekventa och siktar mer på framtida inriktning samt utbildning av arbetsrelaterade och grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser.  ​

Volontärarbete/praktik

 

Den här nivån på skalan för aktivt medborgarskap gäller de personer som har blivit alltmer aktiva inom arbete men som fortfarande är inskrivna i socialvården. De kan också gå med i ett yrkesutbildningsprogram åtminstone en gång i veckan eller gå någon utbildnings- eller medborgarskapskurs som innehåller en kort periods arbetspraktik. Ett annat kännetecken för nivån är att vara aktiv inom volontärarbete.
På den här nivån deltar dessa personer i aktiviteter i högre och mer reglerad utsträckning.
Aktiviteterna är också mer inriktade på antingen att skaffa arbetserfarenhet eller arbetsrelaterad praktik.

Erhålla yrkeskvalifikationer

 

Den här nivån på skalan för aktivt medborgarskap gäller de lågutbildade personer som deltar i yrkesutbildning kombinerat med utbildning som leder till grundläggande kvalifikationer, de som har (deltids-)arbete i kombination med sociala förmåner eller de som arbetar i kombination med ett subventionsprogram, eller som får stöd av jobbcoacher och liknande. Personer som får stöd på vägen till egenföretagande hör också till den här nivån.
På den här nivån ligger tonvikten antingen på kvalifikationer eller arbete, båda förbereder för större självständighet hos personerna (nivå 6) under en viss tid i veckan (> 24 timmar).

Aktivt medborgarskap

 

Den här nivån i skalan för aktivt medborgarskap gäller personer som: har ett avlönat jobb med anställningsavtal; är egenföretagare eller entreprenörer utan extra stöd; har behörighetsgivande högre utbildning som huvudaktivitet. Dessa kan själva aktivt hantera de olika erbjudanden som samhället ger.
Fokus på den här nivån ligger på att ha ett ordentligt arbete eller vidare professionell fortbildning utan några större hinder gällande språk eller avsaknad av kunskap om mottagarsamhället. ​

 

​​