Ελευθερία , Δικαιώματα, Υποχρεώσεις σε μια Ευρωπαϊκή κοινότητα (Κωδικός SCL1WA1W1)

IO4. Κοινωνική, Πολιτική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 1

Όνομα εργαστηρίου 1: Ελευθερία , Δικαιώματα, Υποχρεώσεις σε μια Ευρωπαϊκή κοινότητα

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Όνομα εργαστηρίου:

Ελευθερία , Δικαιώματα, Υποχρεώσεις σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

1.2.1. Να γνωρίζετε τις 4 βασικά δικαιώματα

1.2.2. Να Αναγνωρίζετε  τις 4 βασικές ελευθερίες στις αλληλεπιδράσεις της καθημερινής ζωής

1.2.4. Να μπορείτε να μεταφράζετε  τα  δικαιώματα και  τις υποχρεώσεις στις δικές σας  επιλογές προσωπικής ανάπτυξης

13.1. Μάθετε τι είναι οι Αξίες – Οι Αξίες σας – Οι Αξίες μας – Μια κοινή κατανόηση

1.3.2. Να γνωρίζετε πώς αυτές οι ελευθερίες και οι Αξίες επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή

1.3.3. Επιδείξτε την ικανότητα να ξεπεράσετε τα εμπόδια για την επίτευξη διαφορετικών επιλογών ανάπτυξης.

Τομέας {εις) εργασίας:

WA1: Αξίες της κοινωνίας

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

1

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Ρυθμίσεις μεταφοράς στο ινστιτούτο υποδοχής
 • Επιλογή ιδρύματος υποδοχής
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται καλά  εκ των προτέρων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα και 30 λεπτά

Βασικές ελευθερίες

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 1.2.1. Γνωρίστε τις 4 βασικές ελευθερίες

Μαθησιακό αποτέλεσμα 1.2.2. Αναγνωρίστε τις 4 βασικές ελευθερίες στις αλληλεπιδράσεις της καθημερινής ζωής

 

Δραστηριότητα  1:

 • Καλωσόρισμα
 • Συζήτηση: Ποιες είναι οι 4 Βασικές Ελευθερίες;
 • Παρουσίαση των 4 Βασικών Ελευθεριών
 • Ο Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Δείτε το Βίντεο
 • Συζήτηση: Πώς αντιλαμβάνεστε καθένα από αυτά τα δικαιώματα;

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Δραστηριότητα 2:

 • Παιχνίδι: Οι Σταθμοί Ελευθερίας
  • Δημιουργία 4 σταθμών (βλ. παράρτημα 1)

Ελευθερία του λόγου

Ελευθερία λατρείας

Ελευθερία από την  ανάγκη

Ελευθερία από το φόβο

 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να περπατήσουν δεξιόστροφα από τον ένα σταθμό στον άλλο. Σε κάθε σταθμό πρέπει να γράψουν σε μια σημείωση ένα παράδειγμα αυτής της ελευθερίας στις καθημερινές τους αλληλεπιδράσεις
 • Διαβάστε τις σημειώσεις και συζητήστε

 

Διάρκεια : 45 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Παράρτημά  1: Σταθμοί

Video:

Ανθρώπινα Δικαιώματα: https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE

1 ώρα και 30 λεπτά

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 1.2.4. Να μπορείτε να μεταφράζετε  τα  δικαιώματα και  τις υποχρεώσεις στις δικές σας επιλογές προσωπικής ανάπτυξης

 

Δραστηριότητα 3:

 • Συζήτηση: Δικαιώματα σε μια κοινωνία της ΕΕ. Ποια είναι αυτά;
 • Το Matching Game:
  • Ο Διαμεσολαβητής χωρίζει την ομάδα σε 3 ομάδες. Σε κάθε ομάδα μοιράζονται ένα σύνολο καρτών. Κάθε μπλε κάρτα (με τον τίτλο του δικαιώματος) πρέπει να ταιριάζει με μια κόκκινη κάρτα που παρέχει περισσότερες πληροφορίες.
  • Κάθε ομάδα έχει 15 λεπτά για να ολοκληρώσει την εργασία.
  • Ελέγξτε για σωστές και λάθος απαντήσεις.
 • Ελέγξτε μερικά από τα δικαιώματα και δώστε εξηγήσεις
 • Ερωτήσεις & απαντήσεις

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Δραστηριότητα 4:

 

 • Ο διαμεσολαβητής διαβάζει δυνατά την 1η παράγραφο του «Προβλήματος καθήκοντος» (Παράρτημα 3)
 • Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και πρέπει να συντάξουν έναν κατάλογο καθηκόντων υπηκοότητας
 • Κάθε ομάδα παρουσιάζει αυτήν την λίστα στην τάξη
 • Συζήτηση και προβληματισμός

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  2: Κάρτες (Μελέτη για Διαμεσολαβητή: Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000 O.J. (C 364) 1 (Dec. 7, 2000).

http://hrlibrary.umn.edu/instree/europeanunion2.html)

Παράρτημα 3: Tο πρόβλημα καθήκοντος

Video:

Τα Ευρωπαϊκά δικαιώματα: https://www.youtube.com/watch?v=V-CxBx6kSrA

 

1 ώρα , 10 λεπτά

Αξίες και αλληλεπιδράσεις

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 1.3.1. Μάθετε τι είναι οι Αξίες – Οι Αξίες σας – Οι Αξίες μας – Μια κοινή κατανόηση

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 1.3.2. Να γνωρίζετε πώς αυτές οι ελευθερίες και οι Αξίες επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή

 

  Μαθησιακό αποτέλεσμα  1.3.3. Να επιδείξτε την ικανότητα να ξεπεράσετε τα εμπόδια για την επίτευξη διαφορετικών επιλογών ανάπτυξης.

 

Διάρκεια : 20 λεπτά

 

 • Επεξήγηση του παγόβουνου (Παράρτημα 4)
 • Ο διαμεσολαβητής διαβάζει το παράρτημα 5 – Βασικές Αξίες
 • Ο διαμεσολαβητής μοιράζει ένα φύλλο με δυο στήλες σε κάθε ζευγάρι συμμετεχόντων
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν στην πρώτη στήλη τις βασικές αξίες και στη δεύτερη στήλη τις  αρνητικές βασικές αξίες
 • Κάθε ζευγάρι παρουσιάζει τις αξίες και από τις δύο στήλες και ο διαμεσολαβητής τις γράφει στον πίνακα
 • Συζήτηση: Πώς οι βασικές αξίες (συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών αξιών) μπορούν να μεταμορφώσουν τη συμπεριφορά στη ζωή μας;
 • Συζήτηση

 

Διάρκεια: 40 λεπτά

 

 

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης αξιολογεί την συνάντηση

Διάρκεια: 10 λεπτά

Παραρτήματα:

Παράρτημα 4: Γιατί ο πολιτισμός είναι σαν ένα Παγόβουνο;

Παράρτημα 5: Βασικές αξίες

Video: