Εισαγωγή στον γραμματισμό των μέσων επικοινωνίας (Κωδικός MLL2WA1W1)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 1

Όνομα εργαστηρίου 1: Εισαγωγή στον γραμματισμό των μέσων επικοινωνίας

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Μορφές μέσων επικοινωνίας και σχετικές ικανότητες

Όνομα εργαστηρίου:

Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι: μια εισαγωγή στα μέσα ενημέρωσης

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

1.1.1 Να μπορείτε να περιγράψετε τις βασικές μορφές του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στην καθημερινή κοινωνία δίνοντας μια σύντομη γραπτή ή προφορική περίληψη για τη καθεμία από αυτές

1.1.2 Να μπορείτε να εξετάζετε τις διαφορετικές μορφές των μέσων
ενημέρωσης και να συγκρίνετε/ τις παραθέτετε για να αναλύσετε τον σκοπό τους

1.1.3 Να μπορείτε να παρουσιάζετε ένα παράδειγμα μηνύματος που προέρχεται από μια δημοφιλή πηγή μέσων ενημέρωσης και να εξηγείτε το μήνυμα, τις αξίες και την οπτική γωνία από την οποία το εξετάζετε

1.1.4 Να μπορείτε να συζητήσετε μια δημοφιλής ιστορία που λέγεται και κάντε μια γραπτή ή προφορική περίληψη και ερμηνεία της.

Τομέας {εις) εργασίας:

WA1: Μορφές μέσων επικοινωνίας και σχετικές ικανότητες

Διάρκεια:

4.5 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Projector και Υ/Η

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, post its κ.λπ.

Επιπλέον δωμάτια

Υπόλοιπα:

πρόσβαση σε υπολογιστές ή συσκευές SMART

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Υπόλοιπα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα, 30 λεπτά

 

1.1.1 Να μπορείτε να περιγράψετε τις βασικές μορφές του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στην καθημερινή κοινωνία δίνοντας μια σύντομη γραπτή ή προφορική περίληψη για τη καθεμία από αυτές

 

1.1.2 Να μπορείτε να εξετάζετε τις διαφορετικές μορφές των μέσων ενημέρωσης και να συγκρίνετε/ τις παραθέτετε για να αναλύσετε τον σκοπό τους

 

Δραστηριότητα 1

 • Ο διαμεσολαβητής βοηθά την ομάδα να γνωρίζει ο ένας τον άλλον με τη συμμετοχή τους σε μια δραστηριότητα σπάσιμο πάγου – Γνωρίστε το Bingo
 • Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα για το σπάσιμο του πάγου ο διαμεσολαβητής εισάγει την επόμενη δραστηριότητα: Βίντεο Νο1: αναπαραγωγή βίντεο, στάση στην «επιρροή σε ό, τι κάνουμε ”.
 • Ο Διαμεσολαβητής εμπλέκει την ομάδα σε μικρές ομαδικές συζητήσεις οι συμμετέχοντες διερευνούν την κατανόηση των μέσων και της επιρροής τους.
 • Δραστηριότητα 10 λεπτών: Νο1 – στις μικρές ομάδες δίνεται το ένα πρότυπο χάρτη-μυαλού και καλούνται να γράψουν τις ιδέες τους για τα μέσα και την επιρροή τους.
 • Βίντεο Νο1: Αναπαραγωγή του βίντεο από το «Crash Course» έως τις 2: 35– ενθαρρύνοντας την ομάδα να κρατήσει σημειώσεις.
 • Δραστηριότητα 10 λεπτών: Νο2 – οι μικρές ομάδες συνεχίζουν να εμπλουτίζουν το μυαλό τους από τις σημειώσεις που έχουν κρατησει
 • Βίντεο Νο1: αναπαραγωγή βίντεο από 1:23 ενθαρρύνοντας την ομάδα να παρακολουθήσει και να σημειώσει. Το επίκεντρο αυτής της συνεδρίας είναι ότι ο καθένας έχει κάτι να πει, μια ιστορία. Η ομάδα ενθαρρύνεται να σημειώσει τις ερωτήσεις που τίθενται στο βίντεο.
 • 10- λεπτά δραστηριοτήτα: No3
 • Βίντεο Νο1: σε παύση στις 2:19, το βίντεο ρωτά τι είναι το “μέσα”; και χρησιμοποιώντας αυτήν την εικόνα, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να ζητήσει από κάθε μέλος της ομάδας να παράσχει μια περιγραφή των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη σκοπιά τους – μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χάρτη μυαλού για να βοηθήσουν τους προβληματισμούς / παρουσίασή τους. Ο διαμεσολαβητής μάθησης δεν πρέπει να εμφανίζει το βίντεο πέρα από αυτό που είναι “ΜΜΕ”; … Μια σειρά από συνεχώς μεταβαλλόμενες διεπαφές, που επηρεάζουν τον κόσμο γύρω μας.

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1 Σπάστε τον πάγο και 10-λέπτα δραστηριότητα

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=AD7N-1Mj-DU

1 ώρα, 30 λεπτά: Μήνυμα, τιμές και απόψεις

1.1.3 Να μπορείτε να παρουσιάζετε ένα παράδειγμα μηνύματος που προέρχεται από μια δημοφιλή πηγή μέσων ενημέρωσης και να εξηγείτε το μήνυμα, τις αξίες και την οπτική γωνία από την οποία το εξετάζετε

 

Δραστηριότητα 2

 • Ο Διαμεσολαβητής παρέχει ένα παράδειγμα μιας σύγχρονης ιστορίας πολυμέσων και ζητά από κάθε άτομο της ομάδας να αφιερώσει 15 λεπτά για να το διαβάσει και να σκεφτεί την ιστορία.
 • Σε ζευγάρια, ο Διαμεσολαβητής ενθαρρύνει κάθε ζευγάρι να αφιερώσει 30 λεπτά για να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει την ατομική κατανόηση της ιστορίας από άποψη μηνύματος, αξιών και απόψεων.
 • Ως ομάδα, ο Διαμεσολαβητής συγκεντρώνει τις διαφορετικές προοπτικές από την δραστηριότητα σε ζευγάρια και συνεργάζεται με την ομάδα για 45 λεπτά για να καταλήξει σε ένα συνολικό συμπέρασμα ομάδας / συναίνεση .

Παραρτήματα:

Παράρτημα 2: Στοιχείο σύγχρονων ειδήσεων

 

Video:

Κανένα

1 ώρα, 30 λεπτά: Είναι αξιοσημείωτο;

 

1.1.4 Να μπορείτε να συζητήσετε μια δημοφιλής ιστορία που λέγεται και κάντε μια γραπτή ή προφορική περίληψη και ερμηνεία της

 

Δραστηριότητα 3

 • Χρησιμοποιώντας μικρές ομαδικές εργασίες, ο Διαμεσολαβητής ζητά από την ομάδα να επιλέξει μια δημοφιλή ιστορία που λέγεται στις ειδήσεις. Αυτές μπορούν να επιλεγούν από μια σειρά από ιστορίες που παρέχονται από το διαμεσολαβητή ή μέσω αναζητήσεων στο Διαδίκτυο, π.χ. χρησιμοποιώντας τηλέφωνα SMART.
 • Κάθε μικρή ομάδα συζητά την ιστορία και παράγει μια γραπτή ή προφορική περίληψη χρησιμοποιώντας σαν οδηγό το «γράφημα είναι αξιοσημείωτο».
 • Ο Διαμεσολαβητής ζητά έπειτα από κάθε μικρότερη ομάδα να παρουσιάσει την περίληψη της ιστορίας και διευκολύνει τη συζήτηση με την υπόλοιπη ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3: Είναι αξιοσημείωτο;

 

Video:

Κανένα