Κτίζοντας την τοπική κοινότητα (Κωδικός SCL3WA4W1)

IO4. Κοινωνική και Αστική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 4

Όνομα εργαστηρίου 1: Κτίζοντας την τοπική κοινότητα

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Αστική

Όνομα εργαστηρίου:

Κτίζοντας την  τοπική κοινότητα

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.5 Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο οι ενεργοί πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν σε διαφορετικές κοινωνίες

4.2.6 Κατανοήσετε πώς οι ενεργοί πολίτες μπορούν να βελτιώσουν τη συνοχή της κοινότητας και να ενισχύσουν τις κοινότητες

4.2.7 Κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι δεξιότητες των μεταναστριών μπορούν να ξεκλειδωθούν για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων

Τομέας {εις) εργασίας:

Τομέας Εργασίας 4: Αστική ικανότητα

Τομέας Εργασίας 4.2: Ενεργή πολιτότητα

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Διευθετήστε μια επίσκεψη στο τοπικό κέντρο της γειτονιάς, μια εισαγωγή σχετικά με τη δουλειά τους και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν στην περιοχή.
Διευθετήστε τον χώρο συνάντησης στο κέντρο.
Διευθετήστε να δοθούν οδηγίες στους συμμετέχοντες για το πώς μπορούν να φτάσουν στο κέντρο της κοινότητας και πού θα συναντηθούν

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια : 1 ώρα και  20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.5 Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο  οι ενεργοί πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν σε διαφορετικές κοινωνίες

4.2.6 Κατανοήσετε  πώς οι ενεργοί πολίτες μπορούν να βελτιώσουν τη συνοχή της κοινότητας και να ενισχύσουν τις κοινότητες

4.2.7 Κατανοήσετε τον τρόπο με  τον οποίο οι δεξιότητες των μεταναστριών μπορούν να ξεκλειδωθούν για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων

 

Ρόλος των κέντρων της γειτονιάς

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής γνώσης παρουσιάζει  το προσωπικό του κέντρου γειτονιάς
 • Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν σε συντομία τους εαυτούς τους
 • Το προσωπικό του κέντρου της  γειτονίας κάνει  παρουσίαση σχετικά με τις δραστηριότητες που προσφέρει το κέντρο στην τοπική περιοχή και την προέλευσή του
 • Ερώτηση και απάντηση: οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις
 • Το μέλος του προσωπικού δείχνει τον χώρο στους συμμετέχοντες, εξηγεί πόσα άτομα εργάζονται για το κέντρο και πόσοι  εθελοντές συμμετέχουν
 • Ερώτηση και απάντηση: οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις

Διάρκεια : 1 ώρα

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης ζητά από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν τι πιστεύουν ότι είναι ο ρόλος αυτού του κέντρου.
 • Ο διευκολυντής γνώσης συνδέει τις απαντήσεις με την αρχή της αλληλεγγύης, έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας δημοκρατικής κοινωνίας και τι σημαίνει αυτή η αλληλεγγύη.
 • Παρουσίαση  βίντεο για απεικόνιση

Διάρκεια: 20 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Αριθμός αναφοράς

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=86C0Ixmqxeo

Διάρκεια: 1 ώρα και  20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.5 Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο  οι ενεργοί πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν σε διαφορετικές κοινωνίες

4.2.6 Κατανοήσετε  πώς οι ενεργοί πολίτες μπορούν να βελτιώσουν τη συνοχή της κοινότητας και να ενισχύσουν τις κοινότητες

4.2.7 Κατανοήσετε τον τρόπο με  τον οποίο οι δεξιότητες των μεταναστριών μπορούν να ξεκλειδωθούν για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων

 

Αντιμετώπιση τοπικών αναγκών

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής γνώσης δείχνει 2 σύντομα βίντεο του κέντρου γειτονιάς “Boomtak” στην πόλη “Tilburg”
 • Ο διευκολυντής γνώσης σχηματίζει μικρές ομάδες
 • Ο διευκολυντής γνώσης  ζητά  από τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν  σχετικά με το πώς τα σήματα των τοπικών αναγκών φτάνουν στο κέντρο της  γειτονιάς. καταιγισμός ιδεών για είδη αναγκών

Διάρκεια : 35 λεπτά

 

 • Συλλέγεται ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα του καταιγισμού ιδεών
 • Ο διευκολυντής γνώσης ομαδοποιεί τις πληροφορίες σε έναν λευκό πίνακα (ομαδοποίηση παρατηρήσεων για δραστηριότητες καθώς και πώς συλλέγονται σήματα αναγκών
 • Ο διευκολυντής γνώσης  ρωτά τους συμμετέχοντες εάν παρόμοια κέντρα ήταν ενεργά στην πατρίδα τους. ομοιότητες, διαφορές;
 • Ο διευκολυντής γνώσης ρωτά τους συμμετέχοντες γιατί ένα τέτοιο κέντρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εθελοντές
 • Ο διευκολυντής γνώσης  συνοψίζει και συνδέει ξανά την αρχή της αλληλεγγύης

Διάρκεια : 35  λεπτά

10 λεπτά διάλειμμα

 

Παραρτήματα:

Video:

https://ms-my.facebook.com/indeboomtak.tilburg/videos/431538254316818/

Διάρκεια: 1 ώρα και  20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

4.2.5 Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο  οι ενεργοί πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν σε διαφορετικές κοινωνίες

4.2.6 Κατανοήσετε  πώς οι ενεργοί πολίτες μπορούν να βελτιώσουν τη συνοχή της κοινότητας και να ενισχύσουν τις κοινότητες

4.2.7 Κατανοήσετε τον τρόπο με  τον οποίο οι δεξιότητες των μεταναστριών μπορούν να ξεκλειδωθούν για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων

 

Αντιμετώπιση τοπικών αναγκών

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής γνώσης δείχνει βίντεο
 • Ο εκπαιδευτής εκμάθησης εξηγεί τι σημαίνει «Ζωντανέψετε την ιδέα σας» και πώς σχετίζεται με τον ρόλο ενός κέντρου  της γειτονιάς
 • Ο διευκολυντής γνώσης  σχηματίζει μικρές ομάδες
 • Ο διευκολυντής γνώσης ζητά από κάθε ομάδα να: α. κάνει  μια λίστα με τα πράγματα σστα οποία  οι γυναίκες είναι καλές / έχουν εμπειρία. β. επιλέξουν  ιδέες από αυτήν τη λίστα που θα μπορούσαν να προσφερθούν ως υπηρεσία ή εκδήλωση που μπορεί να είναι προστιθέμενης αξίας για τα άτομα της γειτονιάς. Όλες οι εισηγήσεις γράφονται σε ξεχωριστό Post-Its

Διάρκεια: 35 λεπτά

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης συλλέγει τις σημειώσεις  από  κάθε ομάδα και καθοδηγεί τη διαδικασία επιλογής.
 • Ο διευκολυντής γνώσης  ζητά από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν μία υπηρεσία / ιδέα και να πουν τους λόγους για την επιλογή της συγκεκριμένης

Διάρκεια  20 λεπτά

 

 • Οι απαντήσεις κοινοποιούνται και συζητούνται
 • Ο διευκολυντής γνώσης ρωτά τους συμμετέχοντες πώς μπορούν να ωφεληθούν οι ίδιοι όταν προσφέρουν μια τέτοια υπηρεσία
 • Ο διευκολυντής γνώσης συνδέει τις απαντήσεις στη διαδικασία ένταξης, στο δίκτυο, στα σχέδια για δική τους καριέρα, εργασία για να εκπληρώσουν την  δική τους φιλοδοξία
 • Ο διευκολυντής γνώσης ζητά από τους συμμετέχοντες να συνοψίσουν τι έχουν ανακαλύψει

Το συμπέρασμα αυτού του εργαστηρίου θα μπορούσε να είναι ότι οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να διοργανώσουν ένα φεστιβάλ φαγητού  ή ένα πολιτιστικό φεστιβάλ στο κέντρο της γειτονιάς

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

https://www.tilburgers.nl/tag/de-boomtak/page/3/