Να είσαι ενεργός στην τοπική ικανότητα (Κωδικός SCL3WA5W1)

IO4. Κοινωνικές και Aστικές Ικανότητες

Τομέας εργασίας 5

Όνομα εργαστηρίου 1: Να είσαι ενεργός στην τοπική ικανότητα

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Αστική

Όνομα εργαστηρίου:

Να είσαι ενεργός στην τοπική κοινότητα

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.2 Διατυπώστε στόχο μάθησης ή / και στόχο προσανατολισμού

5.1.3 Μάθετε πού να αναζητήσετε ευκαιρίες μάθησης ή / και ευκαιρίες προσανατολισμού

5.2.1 Κατανόηση των δικών μας στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς αυτά σχετίζονται με την κοινωνική και αστική ικανότητα

Τομέας {εις) εργασίας:

Τομέας Εργασίας 5: Ευκαιρίες προόδου

Τομέας Εργασίας 5.2: Προσδιορισμός των δικών μας ικανοτήτων

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην αίθουσα εκπαίδευσης για να ελέγξετε πληροφορίες στο διαδίκτυο

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Οι συμμετέχοντες καλούνται να ρωτήσουν 5 άτομα (που δεν είναι όλοτης άμεσης οικογένειας τους ) που ξέρουν να τους πουν σε τι είναι καλοί και τι τους αρέσει να κάνουν.

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια 1 ώρα και είκοσι λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.2 Διατυπώστε στόχο μάθησης ή / και  στόχο προσανατολισμού

5.1.3 Μάθετε πού να αναζητήσετε ευκαιρίες μάθησης ή / και  ευκαιρίες προσανατολισμού

 

Εξερεύνηση  δικών μας εμπειριών

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί τον κύριο στόχο του εργαστηρίου
 • Ο διευκολυντής γνώσης σχηματίζει μικρές ομάδες από 3 έως 4 συμμετέχοντες η καθεμία
 • Μέσα σε αυτές τις ομάδες οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των 5 σύντομων συνεντεύξεων τους: μια λίστα με αυτά που στα οποία είναι καλοί και απολαμβάνουν να κάνουν.
 • Η λίστα συζητείται και επεξεργάζεται: συμφωνούν όλοι, τι πρέπει να μην περιληφθεί και γιατί, τι πρέπει να προστεθεί;
 • Ζητείται από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν ενά τομέα στον οποίο είναι καλοί και τον οποίον  θέλουν να αναπτύξουν και να εξερευνήσουν περαιτέρω
 • Σε περίπτωση που ένας συμμετέχοντας δεν είναι σε θέση να κάνει επιλογή, ο εκπαιδευτικός μάθησης διερευνά τα εμπόδια και ζητά το κύριο ενδιαφέρον και την προθυμία του να το εξερευνήσει ως επιλογή

Διάρκεια : 45 λεπτά

 

 • Ο Διευκολυντής γνώσης γράφει σε λευκό πίνακα την επιλογή που έχει επιλέξει κάθε συμμετέχοντας
 • Ο Διευκολυντής γνώσης διαβάζει την λίστα  σε έναν προς έναν και, σε περίπτωση που δεν είναι σαφής, ζητά από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν σε τι είδους δραστηριότητα θα μπορούσε να ασκηθεί / θα μπορούσε να εφαρμοστεί
 • Αποτέλεσμα: μια λίστα δραστηριοτήτων και τρόποι χρήσης τους

Διάρκεια: 30 λεπτά

10 λεπτά διάλειμμα

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  1 (προαιρετικό)

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα  και 20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.2 Διατυπώστε στόχο μάθησης ή / και  στόχο προσανατολισμού

5.1.3 Μάθετε πού να αναζητήσετε ευκαιρίες μάθησης ή / και  ευκαιρίες προσανατολισμού

 

Επιλογές στην τοπική κοινότητα

Διαδικασία:

 • Ο Διευκολυντής γνώσης ομαδοποιεί τις δραστηριότητες που σχετίζονται στενά μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι νέες μικρές ομάδες συμμετεχόντων που ενδιαφέρονται για τον ίδιο τομέα
 • Αυτές οι νέες ομάδες κάθονται μαζί
 • Ο Διευκολυντής γνώσης καλεί κάθε ομάδα σε ιδεοθύελλα σχετικά με το πού και πώς πραγματοποιούνται οι αναφερόμενες δραστηριότητες
 • Ο Διευκολυντής γνώσης συλλέγει τη συμβολή όλων των ομάδων σε μια συνάντηση της ολομέλειας
 • Η συμμετοχή των συμμετεχόντων είναι πιθανότατα προσανατολισμένη στον τύπο εργασίας των δραστηριοτήτων, επομένως ο διευκολυντής γνώσης επεξεργάζεται επιλογές που μπορούν να πειραματιστούν με εθελοντική βάση.

Διάρκεια : 45 λεπτά

 

 • Ο Διευκολυντής γνώσης ρωτά τους συμμετέχοντες εάν γνωρίζουν πού πραγματοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες στην περιοχή
 • Ο Διευκολυντής γνώσης επισημαίνει ότι οι περισσότερες εθελοντικές δραστηριότητες (σε NL) συντονίζονται από κέντρα γειτονιάς
 • Ο Διευκολυντής γνώσης ζητά από τους συμμετέχοντες να ψάξουν στο Διαδίκτυο όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με την εθελοντική εργασία στη γειτονιά
 • Ο Διευκολυντής γνώσης περιγράφει τη διαθέσιμη εργασία για κάθε ομάδα: μεταβείτε στην τοποθεσία που προσφέρει εθελοντική εργασία στην περιοχή που σας ενδιαφέρει, ρωτήστε ποιες είναι οι επιλογές για να εμπλακείτε σε αυτό; Αναλογιστείτε και απαντήστε επίσης: A. Ποιες είναι οι απαιτήσεις που πρέπει να προσέξετε σε περίπτωση που θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό; Β. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να μάθετε επιπλέον από αυτήν την εμπειρία (πώς είναι αυτό βοηθά στη διαδικασία ενσωμάτωσης;)
 • Ο Διευκολυντής γνώσης ολοκληρώνει και ρωτά εάν η εργασία είναι κατανοητή

Διάρκεια 35 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και  20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.2 Διατυπώστε στόχο μάθησης ή / και  στόχο προσανατολισμού

5.1.3 Μάθετε πού να αναζητήσετε ευκαιρίες μάθησης ή / και  ευκαιρίες προσανατολισμού

 

Συλλέγοντας εμπειρίες

Διαδικασία:

 • Ο Διευκολυντής γνώσης χρησιμοποιεί είτε τον υπόλοιπο χρόνο ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να προετοιμαστούν για την επίσκεψη στην τοποθεσία.

Ή

Ο Διευκολυντής γνώσης σχεδιάζει να συζητήσει τα σχόλια της επίσκεψής τους σε ξεχωριστή συνεδρία

 

 • Ο Διευκολυντής γνώσης καθοδηγεί τη συνεδρία ανατροφοδότησης εξετάζοντας βήμα προς βήμα τις ακόλουθες ερωτήσεις:
 • Είναι δυνατόν να ασχοληθείτε με την επιλεγμένη δραστηριότητα
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο συμμετέχοντας (διαθέσιμος χρόνος, φροντίδα παιδιών, μεταφορά, γλώσσα, κωδικός ένδυσης….;)
 • Πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απαιτήσεις; Προτάσεις άλλων συμμετεχόντων σε αυτό;
 • Πώς συμβάλλει η εμπειρία στη διαδικασία ενσωμάτωσής σας; Επεξεργαστείτε συλλέγοντας επίσης ιδέες και προτάσεις άλλων συμμετεχόντων

 

Παραρτήματα:

Video: