Συμμετοχή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Κωδικός MLL2WA2W1)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 1: Συμμετοχή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Όνομα εργαστηρίου:

Συμμετοχή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.3.1 Διατυπώστε τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη προσωπικών στόχων

2.3.2 Εξετάστε τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης

2.3.3 Καταγράψτε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: Πρόσβαση και χρήση μέσων

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Projector και Υ/Η

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, post its κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Υπόλοιπα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Υπόλοιπα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρσ and 15 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

2.3.1 Διατυπώστε τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη προσωπικών στόχων

2.3.2 Εξετάστε τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των κοινωνικών μέσων

 

Διαδικασία:

Ο Διαμεσολαβητής θα εκτελεί τη δραστηριότητα «Βαρόμετρο» στις διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών μέσων. Η δραστηριότητα αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

 • Ο Διαμεσολαβητής προετοιμάζει το χώρο, με πινακίδες “Συμφωνώ απόλυτα” και “Διαφωνώ απόλυτα” στα αντίθετα άκρα ενός δωματίου
 • Ο Διαμεσολαβητής ανακοινώνει την πρώτη δήλωση: «Χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιδιώξω τους προσωπικούς μου στόχους» και οι συμμετέχοντες καλούνται να «λάβουν θέση» σύμφωνα με τη γνώμη τους. Μπορεί να στέκονται οπουδήποτε μεταξύ των δύο άκρων, ανάλογα με το πόσο δυμφωνούν ή δεν συμφωνούν με τη δήλωση
 • Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να εξηγήσουν τις θέσεις τους. Ο Διαμεσολαβητής συντονίζει τη διαδικασία, εναλλάσσοντας τη μία πλευρά με την άλλη. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι είναι ελεύθεροι να μετακινούνται και να αλλάζουν τη θέση τους ανά πάσα στιγμή και συνιστάται να χρησιμοποιούν προτάσεις με το «εγώ» για να μην προσβάλλουν τους άλλους
 • Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται για τη δεύτερη δήλωση: “Πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείς κοινωνικά μέσα”
 • Ο Διαμεσολαβητής κάνει αναφορά στη δραστηριότητα καταγράφοντας τα κύρια επιχειρήματα «υπέρ» (τρόπους χρήσης για προσωπικούς στόχους) και «ενάντια» (κίνδυνοι χρήσης κοινωνικών μέσων) στον πίνακα ως δραστηριότητα ολόκληρης της τάξης

 

Παραρτήματα:

Ref number

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

2.3.1 Διατυπώστε τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη προσωπικών στόχων

 

Διαδικασία:

Δημιουργία νοητού χάρτη σε μια ομάδα και συζήτηση. Εν ολίγοις, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να σχεδιάσει έναν νοητό χάρτη βάσει των σχολίων των συμμετεχόντων, ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα με μια συζήτηση. Τα συγκεκριμένα βήματα για τη δραστηριότητα είναι:

 

 1. Ο Διαμεσολαβητής παρουσιάζει το Παράρτημα 1 Λίστα δημοφιλών κοινωνικών μέσων δικτύωσης για να ελέγξει ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζουν οι συμμετέχοντες. Εάν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τουλάχιστον τα μισά από την λίστα, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσχέδιο νοητού χάρτη του Παραρτήματος 3 για να προχωρήσει. Διαφορετικά, τα σημεία του νοητού χάρτη με τo είδος κοινωνικών μέσων παραλείπονται και ο Διαμεσολαβητής μαζί με την ομάδα θα αντλήσει μόνο πιθανούς προσωπικούς στόχους στο νοητό χάρτη
 2. Σε έναν πίνακα (ή χρησιμοποιώντας τον προβολέα και οποιονδήποτε ιστότοπο δημιουργίας νοητών χαρτών, όπως το mindmup.com), ο Διαμεσολαβητής σχεδιάζει τα πρώτα τμήματα ενός νοητού χάρτη. Ανάλογα με το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο βήμα, μπορεί να είναι είτε ένα μόνο τμήμα του “Χρήση των κοινωνικών μέσων για προσωπικούς στόχους” είτε ολόκληρο το παράρτημα 3 με το προσχέδιο του νοητού χάρτη.
 3. Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής προτείνει καταιγισμό ιδεών σχετικά με τους προσωπικούς στόχους που μπορούν να επιτευχθούν με τη βοήθεια των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Ο διαμεσολαβητής προσθέτει νέους κόμβους για κάθε πρόταση: με μια λιγότερο εξοικειωμένη ομάδα με τα κοινωνικά μέσα, ο νοητός χάρτης θα είναι απλός, με όλους τους κόμβους να ξεκινούν από το κεντρικό κεντρικό τμήμα. Στην πιο προηγμένη ομάδα, οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητήσουν ποια κοινωνικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν τους στόχους που προτείνουν. Σε αυτήν την περίπτωση, νέοι κόμβοι θα προχωρήσουν από τα τμήματα με τα είδη κοινωνικών μέσων.
 4. Για να διεγείρει τις ιδέες των συμμετεχόντων, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το Παράρτημα 2 Παραδείγματα προσωπικών στόχων, δείχνοντάς τα στους συμμετέχοντες. Η πιο προηγμένη ομάδα θα πρέπει να ταιριάξει τους στόχους από το παράρτημα με τα κοινωνικά μέσα
 5. Το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση του νοητού χάρτη είναι μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους επίτευξης κάθε ενός από τους καθορισμένους στόχους μέσω των (αποφασισμένων) κοινωνικών μέσων. Ο Διαμεσολαβητής συντονίζει τη συζήτηση, εστιάζοντας σε θέματα ένταξης και συγκεκριμένες ανάγκες γυναικών με χαμηλή ειδίκευση και άλλο εθνικό υπόβαθρο.

 

Παραρτήματα:

Annex 1, Annex 2,  Annex 3

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

2.3.2 Εξετάστε τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των κοινωνικών μέσων

2.3.3 Καταγράψτε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι

 

Process:

 

 • Στους συμμετέχοντες βλέπουν 3 βίντεο σχετικά με τους κινδύνους των κοινωνικών μέσων δικτύωσης
 • Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις μικρές ομάδες και σε κάθε ομάδα ανατίθεται ένας από τους τύπους κινδύνων κοινωνικών μέσων: 1) «ψεύτικη» ζωή / κυνήγι εικόνας, 2) κίνδυνοι απορρήτου / υπέρμετρης προβολής, 3) εθισμός / σπατάλη χρόνου, 4 ) ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και άλλοι εξωτερικοί κίνδυνοι.
 • Στη συνέχεια, κάθε ομάδα, που εργάζεται στη δική της πλευρά στην αίθουσα, υποτίθεται ότι κάνει ανασκόπηση ή ερευνά παραδείγματα κινδύνων ενός συγκεκριμένου τύπου, καθώς και καταιγισμό ιδεών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ελαχιστοποιηθούν.
 • 2 εκπρόσωποι κάθε ομάδας πρέπει στη συνέχεια να παρουσιάσουν τα συνοπτικά αποτελέσματα της εργασίας τους (παραδείγματα και τρόποι ελαχιστοποίησης των κινδύνων) σε ολόκληρη την τάξη

 

Παραρτήματα:

Ref number

 

Βίντεο και άλλο χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.youtube.com/watch?v=e2xm5fc5MQk

https://www.youtube.com/watch?v=GXdVPLj_pIk

https://www.youtube.com/watch?v=aCPvc2qp08E