Τοπικά Μέσα Επικοινωνίας και Ενεργή Πολιτότητα: Λέγοντας την ιστορία σου (Κωδικός MLL3WA5W1)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 5

Όνομα εργαστηρίου 1: Τοπικά Μέσα Επικοινωνίας και Ενεργή Πολιτότητα: Λέγοντας την ιστορία σου

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Τα τοπικά Μέσα Επικοινωνίας ως σημαντικά μέσα για να διαδοθούν οι τοπικές φιλοδοξίες, για αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης, εθελοντισμού και απασχόλησης

Όνομα εργαστηρίου:

Τοπικά Μέσα Επικοινωνίας
και Ενεργή Πολιτότητα: Λέγοντας την ιστορία σου

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

5.2.1 Προσδιορίστε ένα θέμα, μια ιστορία ή ένα ζήτημα για το οποίο αισθάνεστε παθιασμένοι και δημιουργήστε ένα βασικό μήνυμα που επικοινωνεί καλύτερα τα πάθη σας

5.2.2 Δημιουργήστε έναν χάρτη πορείας για την ιστορία που θέλετε να γράψετε με βάση το βασικό σας μήνυμα

5.2.3 Επιλέξτε μια κατάλληλη μορφή για την ιστορία σας και το κοινό σας (blogging, γραφή, μαγνητοσκόπηση), παράγετε την ιστορία σας

5.3.1 Ερευνήστε το ιστορικό μιας ιστορίας που εστιάζει σε (i) Συμμετοχή του πολίτη ή (ii) Ενεργή Πολιτότητα και παράξετε περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για τοπικά μέσα επικοινωνίας που (i) ενδυναμώνει , (ii) υπερασπίζεται, (iii) υποστηρίζει ή (iv) επικυρώνει την επιλεγμένη ιστορία

5.3.2 Προσδιορίστε κατάλληλα άτομα που μπορούν να δώσουν στην ιστορία και να πουν την άποψη τους ή να συνεισφέρουν στην ιστορία σας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ατόμων της κοινότητάς σας και των προσωπικών σας δικτύων

5.3.3 Περιγράψτε τι χρειάζεται για να δημιουργήσετε ένα Press Kit

5.3.4 Προσδιορίστε τα δίκτυα των τοπικών μέσων που είναι κατάλληλα για διανομή του Press Kit και ενθαρρύνετε το ενδιαφέρον των κοινοτικών μέσων

5.3.5 Συνεργαστείτε με άλλους για να οργανώσετε την παραγωγή και τη διανομή του Press Kit

Τομέας {εις) εργασίας:

ΤΕ5: Μέσα Επικοινωνίας και Ενεργή Πολιτότητα

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 2 ώρες

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.2.1 Προσδιορίστε ένα θέμα, μια ιστορία ή ένα ζήτημα για το οποίο αισθάνεστε παθιασμένοι και δημιουργήστε ένα βασικό μήνυμα που επικοινωνεί  καλύτερα τα πάθη σας

5.2.2 Δημιουργήστε έναν χάρτη πορείας για την ιστορία που θέλετε να γράψετε με βάση το βασικό σας μήνυμα

5.2.3 Επιλέξτε μια κατάλληλη μορφή για την ιστορία σας και το κοινό σας (blogging, γραφή, μαγνητοσκόπηση), παράγετε την ιστορία σας.

 

Διαδικασία: Άσκηση εξιστόρησης ιστορίας-οι συμμετέχοντες λένε την δική τους ιστορία

 

 • Ο διευκολυντης γνώσης εξηγεί τον στόχο της άσκησης: μετά την ολοκλήρωση της άσκησης κάθε συμμετέχοντας θα  έχει γραπτή ιστορία,  μια ανάρτηση ή ένα βίντεο
 • Ως πρώτο βήμα, οι συμμετέχοντες πρέπει να εντοπίσουν ένα θέμα, μια ιστορία ή ένα ζήτημα για το οποίο αισθάνονται παθιασμένοι, να δημιουργήσουν ένα βασικό μήνυμα, να καθορίσουν το είδος και τη δομή για την ιστορία τους / την ανάρτηση τους / το βίντεο τους. Ο διευκολυντης  γνώσης  δίνει στους συμμετέχοντες το φυλλάδιο με τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν  (Παράρτημα 1) για να το κάνουν αυτό, βοηθώντας τους περαιτέρω κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
 • Με βάση το επιλεγμένο βασικό μήνυμα και τα διαφορετικά στοιχεία που προσδιορίζονται ενώ ακολουθούν το Παράρτημα 1, οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν έναν χάρτη σκέψης για την ιστορία τους. Μπορούν να το κάνουν είτε σε χαρτί είτε χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε ιστότοπο δημιουργίας ψηφιακού χάρτη όπως το mindmup.com
 • Στη συνέχεια 1 ή 2 εθελοντές παρουσιάζουν τις ιστορίες / τους χάρτες σκέψης  τους στην τάξη
 • Στο τέλος, ο διευκολυντής σκέψης λέει στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν πραγματικά το προσχέδιο της ιστορίας τους σε γραπτή μορφή. Εάν η μορφή βίντεο επιλέχθηκε από έναν συγκεκριμένο συμμετέχοντα, πρέπει να γράψει το σενάριο για το βίντεό του. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί χρόνος  τουλάχιστον 45 λεπτά για αυτήν την εργασία.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

mindmup.com

Διάρκεια: 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.3.1 Ερευνήστε το ιστορικό μιας ιστορίας που εστιάζει σε (i) Συμμετοχή του πολίτη ή (ii) Ενεργή Πολιτότητα  και παράξετε περιεχόμενο που είναι κατάλληλο   για τοπικά  μέσα ενημέρωσης που (i) ενδυναμώνει , (ii) υπερασπίζεται, (iii) υποστηρίζει ή (iv) επικυρώνει την  επιλεγμένη ιστορία

5.3.2 Προσδιορίστε κατάλληλα άτομα που μπορούν να δώσουν στην ιστορία  και να πουν την άποψη τους ή να συνεισφέρουν στην ιστορία σας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ατόμων  της κοινότητάς σας και των προσωπικών σας δικτύων

 

Διαδικασία: Οι συμμετέχοντες γράφουν το υπόβαθρο(backgrounder)  της ιστορίας τους

 

 • Οι συμμετέχοντες καλούνται να επανεξετάσουν τους προτεινόμενους συνδέσμους, που περιέχουν τις πληροφορίες σχετικά με το τι είναι ένα υπόβαθρο, ένα παράδειγμα ενός υποβάθρου και πώς να το γράψουν
 • Ο διευκολυντής γνώσης συζητά για  τη μορφή ενός υπόβαθρού ολόκληρο το μάθημα, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες κατάλαβαν  τα πάντα
 • Στη συνέχεια, ζητείται από τους συμμετέχοντες να γράψουν το προσχέδιο: είτε για τη δική τους ιστορία, που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα, είτε για οποιαδήποτε άλλη ιστορία που επικεντρώνεται στη συμμετοχή των πολιτών ή στην  Ενεργή Πολιτότητα για την οποία μπορούν να κάνουν έρευνα  Διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1 ώρα.
 • Ενώ γράφουν, οι συμμετέχοντες καλούνται να ερευνήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές διαδικτυακές πηγές, και επίσης να λάβουν υπόψη ότι το υπόβαθρο γράφεται για την ιστορία που πρέπει να προωθηθεί σε ένα τοπικό Μέσο και πρέπει να ενισχύσει, να υπερασπιστεί και να επικυρώσει την επιλεγμένη ιστορία.
 • Αφού οι συμμετέχοντες τελειώσουν με τα προσχέδια των υποβάθρων τους, ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί ότι είναι πάντα σημαντικό να συμπεριλάβουν  τη γνώμη εμπειρογνωμόνων – είτε στην ιστορία τους είτε στο ιστορικό τους.
 • Ο διευκολυντής γνώσης προτείνει στους συμμετέχοντες να κάνουν την άσκηση «Χαμομήλι»: σε ένα φύλλο χαρτιού κάθε συμμετέχοντας  πρέπει να σχεδιάσει ένα χαμομήλι με 7 πέταλα. Σε κάθε  πέταλο πρέπει να γράψει  τα κατάλληλα άτομα που μπορούν να δώσουν και να πουν την γνώμη τους ή να παρέχουν πληροφορίες για την ιστορία του , συμπεριλαμβανομένων ατόμων από την κοινότητά του  και προσωπικών του δικτύων. Τα άτομα  πρέπει να επιλέγονται με βάση τα κριτήρια που σχετίζονται με την ιστορία, την αρχή, το δημόσιο συμφέρον, τα προσόντα και την εμπειρογνωμοσύνη.
 • Κατά τη δημιουργία των χαμομηλιού τους, συνιστάται στους συμμετέχοντες να σκεφτούν τις δικές τους επαφές, δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης και εκπροσώπους από διαφορετικά ιδρύματα της κοινότητας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, κλινικές κ.λπ.).
 • Εκτός από το όνομα του ατόμου , τα πέταλα πρέπει να έχουν πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο εργασίας του ατόμου, τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την ερώτηση που θα γίνει στα άτομα αυτά.

 

Παραρτήματα:

Video:

https://www.thebalancesmb.com/backgrounder-example-1360711

https://customessayhelps.com/how-to-write-a-backgrounder

Διάρκεια: 1 ώρα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.3.3 Περιγράψτε τι χρειάζεται για να δημιουργήσετε ένα Press Kit

5.3.4 Προσδιορίστε τα δίκτυα  των τοπικών  μέσων που είναι κατάλληλα για διανομή του Press Kit και ενθαρρύνετε το ενδιαφέρον των κοινοτικών μέσων

5.3.5 Συνεργαστείτε με άλλους για να οργανώσετε την παραγωγή και τη διανομή του Press Kit

 

Διαδικασία: Ομαδική συζήτηση

 • Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 15 λεπτά για να ελέγξουν τους προτεινόμενους συνδέσμους, οι οποίοι περιέχουν τις πληροφορίες για το Media / Press Kit
 • Επιλέγονται 6 εθελοντές για την ομαδική συζήτηση, ενώ στην υπόλοιπη τάξη δίνονται οδηγίες να είναι παρατηρητές και να γράφουν τις δικές τους ιδέες σε ένα φύλλο χαρτιού που πρέπει να παραδοθεί στον διευκολυντή γνώσης μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας
 • Ο διευκολυντής γνώσης δίνει τις οδηγίες για τη συζήτηση: οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φανταστούν ότι είναι ένας οργανισμός που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ξένων ατόμων και θέλουν να μεταδώσουν μια ιστορία στα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με ένα πρόσφατο περιστατικό αστυνομικής βίας στην  χώρα τους (ή οποιοδήποτε άλλο θέμα της επιλογής τους). Ως ομάδα, πρέπει να αποφασίσουν τι πρέπει να συμπεριλάβουν στο Media / Press Kit για να διασφαλίσουν την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης: Αυτά που θα συμπεριλάβουν στο Kit πρέπει να  υποστηρίζουν  την ιστορία τους με αρκετά γεγονότα, ιστορικό και αποδεικτικά στοιχεία, αλλά δεν θα υπάρχουν πάρα  πολλές πληροφορίες που θα αποσπούν την προσοχή του εκπροσώπου  των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να πετάξει το κακά δομημένο Media / Press Kit χωρίς καν να το  αναθεωρήσει.
 • Ένα μέλος της ομάδας καλείται να γράψει μια λίστα επιλεγμένων αντικειμένων σε ένα flip chart
 • Εάν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση δεν μπορούν να ξεκινήσουν μια συζήτηση, ο Διευκολυντής γνώσης ξεκινά τη συζήτηση με ερωτήσεις, όπως “Τι είναι το Media / Press Kit;”, “Γιατί είναι απαραίτητο;”, “Ποια είναι η δομή του Media / Press Kit ; “,” Τι θα συμπεριλάβετε στο Media / Press Kit που στέλνετε στα μέσα; ” και άλλες ερωτήσεις.
 •  Στο τέλος της συζήτησης, οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν μερικούς δημιουργικούς τρόπους παράδοσης του Media / Press Kit προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και εκτός διαδικτύου

 

Παραρτήματα:

Video:

https://nonprofitmarcommunity.com/create-media-kit-nonprofit/

https://nonprofitpr.org/developing-a-nonprofit-press-kit/