Mediawijsheid, is het belangrijk? (Code MLL1WA1W2)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 1

Workshop 2: Mediawijsheid, is het belangrijk?

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Invloed van mediawijsheid in het dagelijks leven

Naam van de workshop:

Mediawijsheid, is het belangrijk?

Belangrijkste leeropbrengsten:

1.2. Beargumenteer de invloed van media in de samenleving vanuit een persoonlijk perspectief

1.2.2 Beschrijf hoe media worden gebruikt om meningen te beïnvloeden en uitspraken te vormen

Werkgebieden:

WA1: Soorten media en media vaardigheden

Duur:

4 uren

AC instapniveau

1

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

1 uur 30 minuten

 

Leeropbrengst:

1.2.1: Beargumenteer de invloed van media in de samenleving vanuit een persoonlijk perspectief

 

Activiteit 1

 • Video nr. 1: De trainer legt de deelnemers de opzet van de workshop uit en vertelt ze dat ze een animatievideo gaan zien over mediawijsheid en vertelt hen dat ze aantekeningen moeten maken.
 • Na vertoning van de video zal de trainer de deelnemers vragen om de door hen gemaakte aantekeningen met elkaar te delen. De trainer schrijft de kernbegrippen , zinnen, commentaren en observaties op een whiteboard zodat alle deelnemers deze kunnen lezen
 • Na deze activiteit verdeelt de trainer de groep in twee kleinere groepen. Groep 1 gaat discussiëren over de stelling “Iedereen is een expert” en groep 2 over de stelling “Iedereen heeft iets te zeggen” Beide groepen schrijven maken aantekeningen.
 • Delen van deze groepsactiviteit in de gehele groep
 • Reflectie op de video en de besprekingen in de subgroepen

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

Video No1: https://www.youtube.com/watch?v=M89_wjcwzfY

1 uur, 15 minuten

 

Leeropbrengst:

 

1.2.2. Beschrijf hoe de media worden gebruikt om meniningen te beinvloeden en uitspraken te vormen

 • Video nr. 2: De trainer laat de video zien tot het punt 0:23 waar de de deelnemers wordt gevraagd hoeveel tijd zij besteden aan de media.
 • Trainer toont de groep de infographic “You Are The Media You Eat” en bespreekt met de groep het voorbeeld. Dan wordt aan iedere deelnemer gevraagd om aan de hand van de infographic “Media Pyramid” na te denken over hun eigen mediaconsumptie, met de opdracht om alle tijd die zij aan de verchillende vorm van media besteden op te tellen. Hierna vertelt iedere deelnemer hoeveel tijd hij/zij aan diverse vormen van media besteed. Er is uitgebreid de tijd om hierover te discussiëren.
 • Deelnemers gaan nu in paren uitgebreid praten over de wijze waarop de media de samenleving beïnvloeden. Bijvoorbeeld over het verschil in de wijze waarop media mannen en vrouwen neerzetten. Hierna geven de paren een korte presentatie over hoe zij vinden dat de media de samenleving beïnvloeden. Trainer maakt aantekeningen , vat samen en trekt conclusies met de gehele groep.

Annexen:

Annex 1: You are the media you eat

Video: 

Video nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=AD7N-1Mj-DU

1 uur, 15 minuten

 

Activiteit 3:

 • Afhankelijk van het niveau van en het vertrouwen in de groep kiest de trainer 1 van de volgende opties:
 • Optie (1): De trainer geeft de deelnemers keuze uit een groot aantal beelden/verhalen. Hij vraagt de deelnemers die te kiezen die hen het meest aanspreken. De beelden kunnen die zijn van vrouwen in de media of actuele koppen uit de media bijvoorbeeld.
 • Optie (2): De trainer geeft de deelnemers tijd om de afbeelding/het verhaal te zoeken op het internet of in hen ter beschikking gestelde media dat hen het meeste aanspreekt.
 • De deelnemers krijgen voldoende tijd om te bepalen welk beeld/verhaal hen het meest aanspreekt en hoe dit hun mening beïnvloed.
 • In paren bespreken de deelnemers het gekozen beeld/verhaal en de motivatie van de keuze. Hierna vertelt een ieder aan de gehele groep over beeld/verhaal keuze en motivatie van partner.
 • Om deze sessie af te ronden vertoont de trainer de gehele video en gaat in een reflectieve discussie in op het thema “vrouwen in de media”

 

Annexes:

Annex 3 beelden van vrouwen

Video: 

Video nr.3:  https://www.youtube.com/watch?v=ykr5iFZQnGI