Vrouwen, migranten gemeenschappen en de media (Code MLL2WA3W1)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 3

Workshop 1: Vrouwen, migranten gemeenschappen en de media

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Analyseren van media boodschappen

Naam van de workshop:

Vrouwen, migrantengemeenschappen en de media

Belangrijkste leeropbrengsten:

3.1.1. Vergelijk de hoeveelheid en de wijze waarop migrantenvrouwen in de diverse media worden afgebeeld.

3.1.2. Bekijk hoe lifestyle, waarden en standpunten van invloed zijn op berichten in de media, inhoud en keuzes

Werkgebieden:

WA3: Analyseren van berichten in de media

Duur:

4,5 uren

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

1 uur en 45 minuten Extern expert panel

 

Leeropbrengst:

3.1.1 Vergelijk de hoeveelheid en de wijze waarop  migrantenvrouwen in de diverse soorten media worden afgebeeld.

 

Activiteit 1:

 • De trainer zet een activiteit op met een Expert Panel. En de trainer begeleidt de activiteit. Het Expert Panel zal bestaan uit externen die een debat zullen voeren over de wijze waarop migrantenvrouwen worden afgebeeld in de diverse vormen van media.
 • Ter voorbereiding op de paneldiscussie introduceert de trainer kort de experts. Alle deelnemers wordt gevraagd om minimaal 1 vraag voor te bereiden die ze willen stellen aan het Expert Panel.
 • Het is belangrijk dat de trainer voldoende tijd inruimt voor de vragen en antwoorden met de deelnemer.
 • Het Expert Panel biedt de mogelijkheid om diverse perspectieven op het onderwerp en het wil “migrantenvrouwen in de media” te belichten. Het zal ook zorgen voor bewustwording over het onderwerp en maakt deling van kennis en ervaringen mogelijk.
 • Afsluitend organiseert de trainer met de gehele groep een Q&A sessie om te reflecteren op (1) hun ervaring met de Expert Panel activiteit en (2) hoe de activiteit heeft bijgedragen aan hun kennis en ervaring.
 • De trainer gaat na of de beoogde leeropbrengst is behaald en of er nog andere leeropbrengsten zijn behaald door de groep.

 

Annexen:

Annex 1: Expert Panel Activiteit

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur en 45 minuten Invloed van media berichten

 

3.1.2 Bekijk hoe lifestyle, waarden en standpunten van invloed zijn op berichten in de media, inhoud en keuzes

Activiteit 2:

 • De trainer geeft uitleg aan de groep over de praktijk activiteit van deze workshop: Een anecdote cirkel als  een oefening die impliceert storytelling thema’s en verhalen uitlokkende vragen om de groep te stimuleren om hun ervaringen te delen.
 • De trainer stimuleert de groep om aan elkaar een aantal alledaagse anekdotes te vertellen. Hierdoor kunnen de deelneemsters later met vertrouwen deelnemen aan de activiteit die volgt. Als het geschikt is voor de groep dan kan de trainer de verhalen uitlokkende vragen gebruiken om het onderlinge gesprek in de groep op gang te krijgen en verhalen met elkaar te delen.
 • Indien mogelijk wordt de groep in kleinere groepjes verdeeld zodat de deelneemsters meer mogelijkheden hebben om individuele verhalen over hoe leefstijl, waarden en standpunten van invloed zijn op verhalen in de media.
 • De trainer gaat na of de beoogde leeropbrengst is gehaald en gaat ook na of er nog extra leerdoelen door de groep zijn behaald.

 

Annexen:

Annex 2 : Anekdotes

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.youtube.com/watch?v=25G4tLVH1JE

Duur: 1 uur

 

Leeropbrengst:

 • 1.2. Bekijk hoe lifestyle, waarden en standpunten van invloed zijn op berichten in de media, inhoud en keuzes

 

Activiteit 3

 

 • De trainer introduceert de volgende activiteit en dat is de 1-minuut papier die de deelneemsters helpt om te reflecteren op wat zij in deel 1 en 2 van deze workshop hebben geleerd of waar zij nog steeds vragen over hebben.
 • De trainer bereidt de deelneemsters voor op de activiteit door (1) de 1-minuut activiteit uit te leggen en (2) een overzicht te geven van deel 1 en 2 met een bijdrage van henzelf.
 • De trainer vraagt alle deelnemers om hun 1-minuut paper te presenteren.
 • De trainer moet nagaan of de beoogde leeropbrengst is behaald en of de groep wellicht nog andere leeropbrengsten heeft behaald.

 

Annexes:

Annex 3: Het 1-minuut papier

 

Video en ander ondersteunend materiaal: