Förstå värdlandets kultur (Koda CAL3WA3W7)

IO4. Kulturell medvetenhet och uttryck

Arbetsområde 1

Workshop 2: Medie-och informationskunnighet, är det viktigt ?

1. Generell Information

Nyckelkompetensens namn:
Kulturell medvetenhet och uttryck

Workshopens namn:

Förstå värdlandets kultur

Huvudsakliga kursmål:

 3.2.1 Förklara matvanorna i värdlandet och hemlandet

3.2.2 Samla ihop de matvanor i ditt hemland som kommer att underlätta ditt liv

3.2.3 Namnge vanliga transportsystem i landet

3.2.4 Hitta sätt att köpa alla produkter som kan underlätta ditt och din familjs vardagsliv

3.2.5 Organisera ditt vardagsliv i hemlandet på ett sätt som passar dig bättre, med de resurser som finns tillgängliga

Arbetsområde:

WA3: Hemlandet gentemot värdlandet

Tidsåtgång:

4 timmar

AC instegsnivå

Nivå 3

Klassrumsaktivitet

Utåtriktad aktivitet

E-lärande aktivitet

Min. träningsmaterial:

Internetuppkoppling

Beamer och PC

White board

Papper/pennor, post it lappar etc

Extra rum

Annat:

Viktigt att veta

Involverande av tredje part

Behövs särskilda arrangemang

Krävs förberedande arbete för deltagarna

Annat:

Bilagor

2. Didaktisk metod

Delar av workshopen:

Innovativ didaktisk metod som används:

Vad innebär den? :

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1.Utspritt lärande

Väldigt komprimerat innehåll, som upprepas tre gånger, med två pauser som varar 10 minuter. Under dessa pauser utförs distraherande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som studenterna utför

2.Tvärgående lärande

Lärande i informella miljöer, såsom museer och fritids kan koppla utbildningens innehåll till problem som är viktiga för studenten i dennes liv. 

3.Lärande genom argumentation

Argumentation är ett medel för att kunna kontrastera ideér, som i sin tur kan bidra till ett fördjupat lärande. Skapa meningsfulla diskussioner genom att ställa öppna frågor, återge kommenterar genom att använda ett vetenskapligt språk och utveckla och använd modeller för att konstruera förklaringar.

4. Tillfälligt lärande​

Tillfälligt lärande kan definieras som en icke planerad eller oavsiktligt lärande. Det kan ske vid genomförandet av en aktivitet som är relaterad till det som ska läras ut. Aktiviteten genomförs inte heller av en lärare.

5.Kontextbaserat lärande

Genom att tolka ny information utifrån var och när det sker och relatera det till vad vi redan vet. Kan vi förstå dess relevans och budskap.

6.Datalogiskt tänkande​

​Dela upp stora problem i mindre delar (sönderdelning), kunna förstå hur dessa problem kan relateras till problem som har lösts tidigare (känna igen mönster), kunna filtrera bort onödiga detaljer (abstraktion), indetifiera och utveckla stegen som r nödvändiga för att hitta en lösning på problemet (algoritms) och identifiera dessa steg (avsökande).

7.Lärande genom praktisk erfarenhet

Ett praktiskt förhållningssätt till lärande, som innebär att studenter måste interagera med sin miljö för att kunna anpassa sig och bidra till sitt lärande. 

8.Förkroppsligat lärande

Förkroppsligat lärande involverar självmedvetenhet om den egna kroppen och hur den interagerar med den verkliga och stimulerande världen för att stödja inlärningsprocessen. ​​

9.Adaptiv lärande

Genom att använda data från studenternas tidigare och nuvarande studier, för att därigenom kunna skapa en personlig studieplan med mål att kunna ta till sig utbildningsinnehåll. Data, såsom tidsåtgång, läsning och källor) kan forma en riktlinje, som hjälper studenten att lära sig utbildningsinnehållet. Adaptiv undervisning kan användas antingen i klassrums aktiviteter eller i en digital miljö, där studenten kan studera i sin egen takt.

10.Känsloanalys

Lärare måste besvara studenternas känslor. De måste också ta studenternas känslor och naturliga mottaglighet i beaktning, för att undervisningen ska bli mer anpassad till studenten som helhet.

3. Olika träningsaktiviteter som har använts

Typ av aktivitet
Del av workshopen

1:a delen

2:a delen

3:e delen

1. Frågetillfälle

2. Fallstudier

3. Diskussioner i små grupper

4. Aktiva sammanfattningar

5. Demonstrationer

6. Lära sig utav verkligheten / scenario från verkligheten

7. Lärlingsutbildning

8. Undervisning med hjälp av bildmanus

9. Aktiviteter utanför klassrummet

10. Problembaserat lärande/ problemlösning

11. Samarbete som förberedelse 

12. Diskussionsfrågor / gruppdiskussion

13. Gruppaktivitet

14. Berättande

15. Använda en tankekarta

16. Brainstorming

17. Instruktionsvideo

18. Rollspel

19. Egen bedömning

20. (Mentor) följa med en individ under dennes arbetsdag

21. Instruktion

22. Evenemangsorganisation

23. Digital träning

24. Pedagogiskt spel

25. Reflektion

26. Coaching

4. Workshopens struktur

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

3.2.1 Förklara matvanorna i värdlandet och hemlandet

3.2.2 Samla ihop de matvanor i ditt hemland som kommer att underlätta ditt liv

 

Process

 

  • Diskussionsledaren kommer att läsa upp en lång lista med ingredienser för deltagarna. Diskussionsledaren kommer samtidigt be deltagarna att komma ihåg så många ingredienser som möjligt.
  • När diskussionsledaren har läst hela listan kommer han/hon att be deltagarna att skriva ner ingredienserna och jämföra vad deltagarna har skrivit för att se vad de kommer ihåg.
  • Sedan ska deltagarna jämföra ingredienserna med de ingredienser som använts mest i sitt land.
  • Diskussionsledaren kommer be deltagarna att se videon “Gatumat runtom i världen” (länk A)
  • Diskussionsledaren ber deltagarna att kommentera videon och var för sig berätta om en matvana i värdlandet och hemlandet och hur de har anpassat sig till sitt värdland, för att livet ska bli enklare.
  • En deltagare skriver ner alla idéer på ett blädderblock ., som gäller de anpassningar som deltagarna har gjort i sina liv. Deltagarna som skriver ner alla idéer får samtidigt respons från sina kurskamrater som också kan komma med nya idéer, medan en deltagare skriver ner de tidigare nämnda idéerna.

 

Bilagor:

Bilaga 1

 

Video och andra användbara länkar:

A. https://www.youtube.com/watch?v=2015SQYu4DM

 

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

3.2.3 Namnge de vanligaste transportsystemen i landet som du bor i

 

Process

·       Diskussionsledaren ber deltagarna att nämna alla typer av transporter som de använder i sin vardag. Varför använder de sig specifikt av dessa typer av transportsystem? Känner de till vilka andra typer av transporter som finns tillgängliga?

 

·       Diskussionsledaren ger varje deltagare en destination och frågar honom/henne vilken rutt han/hon ska använda sig av för att komma ditt. Varför använde de sig av den specifika metoden för att komma till sin destination?

Bilagor :

Inga

 

Video och andra användbara länkar:

Inga

Tidsåtgång: 1 timma och 30 minuter

 

Läranderesultat:

3.2.4 Hitta sätt att köpa alla produkter som kan underlätta ditt och din familjs vardagsliv

3.2.5 Organisera ditt vardagsliv i hemlandet på ett sätt som passar dig bättre, med de resurser som finns tillgängliga

 

Process

 

  • Diskussionsledaren ber deltagarna att skriva ner sina favoritrecept och be dem att hitta det receptet som liknar ett recept i värdlandet.
  • Som en fortsättning ska deltagarna göra en plan över hur/var de ska köpa ingredienser till receptet från hemlandet.
  • Diskussionsledaren ber deltagarna att göra en måltidsplanering för en familj under en vecka, genom att använda 30 Euro per person. Han/hon ger deltagarna en tabell som de kan använda vid genomförandet av övningen (Bilaga 2).
  • Diskussionsledaren ger deltagarna ett övningsblad för att de ska kunna organisera sin dag (Bilaga 3). Alla tabeller ska fyllas i.

 

Bilagor:

Bilaga 2, Bilaga 3

 

Video och andra användbara länkar:

Inga