Πλαίσιο Προσόντων

IO1: Ένα πλαίσιο προσόντων για την Κοινωνική Ικανότητα και την Ιδιότητα του πολίτη συνδεδεμένο με την Κλίμακα του Ενεργού Πολίτη


IO2: Ένα πλαίσιο προσόντων για την πολιτισμική ενσυναίσθηση και έκφραση συνδεδεμένο με την Κλίμακα του Ενεργού Πολίτη


IO3: Ένα πλαίσιο προσόντων για τον γραμματισμό στα ΜΜΕ συνδεδεμένο με την Κλίμακα του Ενεργού Πολίτη