Kvalifikationsramar

IO1: Ett kontextspecifikt kvalifikationsramverk för de Sociala och Samhälleliga kompetenserna kopplade till den Aktiva Medborgarskapsstegen

IO2: Ett kontextspecifikt kvalifikationsramverk för den Kulturella Medvetenheten och Uttrycks-kompetensen kopplat till den Aktiva Medborgarskapsstegen


IO3: Ett kontextspecifikt kvalifikationsramverk för Kompetenser i Mediakunskap kopplat till den Aktiva Medborgarskapsstegen