Σχετικά

Το EMKIT2 είναι ένα εργαλείο ενδυνάμωσης για εκπαιδευτές για την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής ικανότητας και της ικανότητας του αλφαβητισμού των μέσων ενημέρωσης για τις γυναίκες μετανάστριες με χαμηλές δεξιότητες.

Ιστορία

Η μεταναστευτική κρίση της ΕΕ έχει επηρεάσει άμεσα τα ποσοστά απασχόλησης των μεταναστών. Το χάσμα της συμμετοχής στην αγορά εργασίας σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των μεταναστών αυξήθηκε το 2014 (Eurostat-Statistics Migration Integration Statistics-Employment). Κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια, ο ρυθμός δραστηριότητας (% των ενεργών ατόμων σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό) του πληθυσμού ΕΕ-28 χωρών εκτός ΕΕ έχει καταγράψει συστηματικά χαμηλότερα ποσοστά δραστηριότητας από ό, τι οι πολίτες της ΕΕ. Από το 2009, το χάσμα αυτό έχει μεγαλώσει αισθητά (3%). Επίσης, το ποσοστό ανεργίας ανά φύλο και εκπαιδευτικό υπόβαθρο είναι υψηλότερο για τις μετανάστριες με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (Eurostat). Τα πολιτισμικά, κοινωνικά εμπόδια, οι χαμηλές δεξιότητες και ο αναλφαβητισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποθαρρύνουν τις γυναίκες αυτές να αναζητήσουν ενεργά θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η πίεση είναι τεράστια για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και την ίδια την κοινωνία των 28 χωρών της ΕΕ.

Οι στόχοι του emkit2:

Το έργο EMKIT2 θα ενδυναμώσει τις μετανάστριες με χαμηλές δεξιότητες, αναπτύσσοντας 42 ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτές για την εφαρμογή καινοτόμων εργαστηρίων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής παιδείας και μέσων μαζικής ενημέρωσης για την επίτευξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά σύμφωνα με τη Κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη(Active Citizenship Scale).
Επίσης, το έργο αναπτύσσει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης που έχει διπλό ρόλο:

  • Η αξιολόγηση αυτή αξιολογεί τις γυναίκες πριν από την υλοποίηση των εργαστηρίων προκειμένου να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές να επιλέξουν τα καταλληλότερα εργαστήρια που βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γυναικών στην Κλίμακα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη
  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της βελτίωσης της κλίμακας Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων

Active Citizenship Scale

Ζώντας στην απομόνωση
Βγαίνοντας έξω
Συμμετέχοντας στην κοινωνία
Παρέχοντας εθελοντική εργασία
Απόκτηση επαγγελματικών προσόντων για Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη
Ενεργός Πολιτότητα

Active Citizenship Scale Explained

Ζώντας στην απομόνωση

Άνθρωποι που σπάνια βγαίνουν από το σπίτι τους. Η επαφή με την τοπική κοινωνία είναι περιορισμένη μέχρι ανύπαρκτη. Η έλλειψη γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα.

Βγαίνοντας έξω

 Άτομα που έχουν σπάνιες κοινωνικές επαφές προερχόμενες κυρίως από τη δική τους κοινότητα (ίδια χώρα ή ίδια θρησκεία). Οι κοινωνικές τους επαφές αφορούν την συνάντηση με φίλους, την επίσκεψη στην εκκλησία ή το τζαμί, τη συμμετοχή σε ορισμένες οργανωμένες δραστηριότητες.

Συμμετέχοντας στην κοινωνία

Άτομα που είναι σε θέση να επικοινωνούν σε μια ξένη γλώσσα. Έχουν κάποιες κοινωνικές επαφές που δεν περιορίζονται μόνο στη δική τους κοινότητα
 

Παρέχοντας εθελοντική εργασία

 Άτομα που έχουν γίνει ενεργά μέλη στις κοινότητές τους. Συμβάλλοντας στην κοινότητά τους μέσω εθελοντικής εργασίας.

Απόκτηση επαγγελματικών προσόντων για Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες που σχετίζονται με μια εργασία και σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση οδηγούνται στην απόκτησή των σχετικών επαγγελματικών προσόντων, καθώς επίσης και γενικότερα προσόντα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Ενεργός πολιτότητα 

 Άτομα που είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας, που έχουν γλωσσικές δεξιότητες για να επικοινωνούν αποτελεσματικά προφορικά και γραπτά με άλλα άτομα  και  συμβάλλουν στην κοινωνία με διάφορους τρόπους.