Over

EMKIT2 is een empowerment toolkit voor trainers gericht op het ontwikkelen van de sociale, culturele en digitale (media gebruik) competenties van laagopgeleide migranten vrouwen 

Achtergrond

De migrantencrisis in Europa heeft direct weerslag op de arbeidsparticipatie van migranten. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen EU burgers en migranten is in 2014 weer groter geworden (Eurostat- Migrant integration Statistics-Empoment). In de laatste 8 jaar is de arbeidsparticipatie van nieuwkomers in de EU-lidstaten systematisch beduidend lager als dat van EU burgers (percentage  van actieve personen ten opzichte van de totale populatie). Ook is het werkloosheidspercentage van laagopgeleide migranten vrouwen significant hoger (Eurostat). Culturele en sociale barrières, geringe vaardigheden en weinig tot geen kennis van mediagebruik ontmoedigen deze vrouwen om actief naar een ban te zoeken. Hierdoor is de druk op de sociale voorzieningen en de samenleving in alle lidstaten enorm toegenomen. 

EMKIT2 doelstellingen:

EMKIT2 wil laag opgeleide migranten vrouwen empoweren door 42 digitale instrumenten te maken voor trainers, gericht op het ontwikkelen van de sociale-, de burgerschaps-, de culturele- en de media-competenties volgens de  Active Citizenship Scale (AC Schaal).

Daarnaast wordt een online assessment instrument gemaakt met een tweeledig doel:

  • Het instrument brengt de vaardigheden van de vrouwen vooraf in kaart, zodat trainers de meest geschikte onderdelen voor de workshops kunnen selecteren.
  • Na afloop kan de vooruitgang op de AC Schaal worden vastgesteld en daarmee het effect van de workshops.

Active Citizenship Scale

Leven in isolement
Uit isolement komend
Meedoen
Vrijwilligerswerk

Kwalificaties verwerven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Actief burgerschap

Active Citizenship Scale Explained

Leven in isolement

Mensen die nauwelijks hun huis uit komen. Ze hebben geen of nauwelijks contact met de lokale bevolking. Het gebrek aan kennis van de Engelse taal of de taal van het gastland vormt een obstakel voor een effectieve communicatie op alle niveaus.

Uit isolement komend

Mensen die weinig sociale contacten hebben. Meestal met mensen uit hun eigen gemeenschap (hetzelfde land of dezelfde religie). Het contact bestaat uit het bezoeken van vrienden, naar de kerk of moskee gaan, of deelnemen aan een aantal georganiseerde activiteiten binnen hun gemeenschap.

Meedoen 

Mensen die in staat zijn om te communiceren in een vreemde taal. Ze hebben een aantal sociale contacten buiten hun eigen gemeenschap.

Vrijwilligerswerk 

Mensen die actief lid zijn geworden in hun gemeenschappen. Zij dragen bij aan hun gemeenschap door middel van vrijwilligerswerk.

Kwalificaties verwerven voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

 Mensen die deelnemen aan trainingsprogramma’s om specifieke vaardigheden te verwerven met betrekking tot een baan of beroep. Vaak in combinatie met praktisch werk dat leidt tot een beroepskwalificatie en leren van meer algemene kwalificaties met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en burgerparticipatie.

Actief burgerschap 

 Mensen die actief lid zijn in de samenleving, die over taalvaardigheden beschikken om effectief mondeling en schriftelijk te communiceren, en die op verschillende manieren bijdragen aan de samenleving.