Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ, είναι σημαντικό? (Κωδικός MLL2WA1W3)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 1

Όνομα εργαστηρίου 2: Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ, είναι σημαντικό?

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Επίδραση του Αλφαβητισμού στα μέσα ενημέρωσης στην καθημερινή ζωή

Όνομα εργαστηρίου:

Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ, είναι σημαντικό;

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

1.2.3 Να περιγράφετε πως τα μέσα επικοινωνίας μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις διαφορετικών ομάδων.

Τομέας {εις) εργασίας:

WA1: Μορφές μέσων επικοινωνίας και σχετικές ικανότητες

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Projector και Υ/Η

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, post its κ.λπ.

Επιπλέον δωμάτια

Υπόλοιπα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Υπόλοιπα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 1.2.3 Να περιγράφετε πως τα μέσα επικοινωνίας μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις διαφορετικών ομάδων.

 

Δραστηριότητα 1

 • Ο Διαμεσολαβητής παρέχει παραδείγματα μιας σειράς εικόνων που οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν αυτήν που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Οι εικόνες μπορούν να είναι γυναίκες στα ΜΜΕ ή στους τίτλους της σύγχρονης ιστορίας των μέσων ενημέρωσης, για παράδειγμα.
 • Κάθε άτομο μέσα στην ομάδα θα πρέπει να επιλέξει μόνο μία εικόνα.
 • Μόλις επιλεγεί η εικόνα, το άτομο έχει χρόνο να γράψει λέξεις ή εκφράσεις που θεωρεί ότι σχετίζονται με την εικόνα.
 • Με την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας, ο Διαμεσολαβητής στη συνέχεια διαμορφώνει την ομάδα σε μικρότερες ομάδες.
 • Μέσα στη μικρή ομάδα, κάθε άτομο κάνει μια σύντομη παρουσίαση της εικόνας του και των λέξεων ή των εκφράσεων που πιστεύει ότι σχετίζονται με την εικόνα. Τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να πουν γιατί συμφωνούν ή διαφωνούν με την παρουσίαση, ανατροφοδοτώντας την συζήτηση με τις εποικοδομητικές τους απόψεις.
 • Με την ολοκλήρωση της εργασίας των μικρών ομάδων, ο Διαμεσολαβητής ζητά από κάθε άτομο να προβληματιστεί σχετικά με τις συζητήσεις , ειδικά με τα σχόλια που έλαβε, σημειώνοντας τυχόν σχόλια που επηρέασαν ή ενίσχυσαν την αρχική σκέψη / ιδέες τους.
 • Ο Διαμεσολαβητής ενθαρρύνει ανακλαστικά σχόλια από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1: Εικόνες των γυναικών στα ΜΜΕ

 

Video:

κανένα

1.5 ώρα

 

Learning Outcome 1.2.3 Να περιγράφετε πως τα μέσα επικοινωνίας μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις διαφορετικών ομάδων.

 

Δραστηριότητα 2

 

 • Ο Διαμεσολαβητής παρέχει τους πόρους και το χρόνο, ώστε οι συμμετέχοντες ατομίκα να μπορούν να αναζητήσουν την πιο ελκυστική «ιστορία των γυναικών» που μπορούν να βρουν στο Διαδίκτυο ή από εφημερίδες / περιοδικά που τους έχουν παρασχεθεί.
 • Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται αρκετός χρόνος για να σκεφτεί γιατί η επιλεγμένη ιστορία του απευθύνεται σε αυτούς και να εξετάσει πώς η ιστορία βοηθά στη διαμόρφωση της γνώμης τους ή στην κρίση.
 • Δουλεύοντας σε ζευγάρια, το άτομο συζητά την επιλεγμένη ιστορία του και γιατί την επέλεξε μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων.
 • Στο τέλος αυτής της άσκησης, κάθε άτομο παρουσιάζει την ιστορία του συντρόφου του και γιατί επιλέχθηκε.
 • Ο Διαμεσολαβητής ολοκληρώνει αυτό το μέρος με μια στοχαστική συζήτηση για να συλλέξει την ομαδική και ατομική μάθηση.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 2:  Η Σημασία των «φορτίων

 

Video:

1.5 ώρα, Σημασία, σύμβολα και ορισμοί

 

1.2.3 Να περιγράφετε πως τα μέσα επικοινωνίας μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις διαφορετικών ομάδων.

 

Δραστηριότητα 3

 • Video No1: από τις 3:51 ο Διαμεσολαβητής εμφανίζει το βίντεο έως τις 4:34 σημειώνοντας ότι κάθε συμμετέχων θα πρέπει να σκεφτεί τα μηνύματα των ΜΜΕ και τις επιπτώσεις του- εξερευνώντας το πρώτο με την ομάδα για να εξασφαλίσει την κατανόηση  του πριν από την προβολή του βίντεο. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να κρατήσουν σημειώσεις, καθώς θα υπάρξει άσκηση ομάδας εστίασης που θα ακολουθήσει αργότερα στο εργαστήριο.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να συζητά το περιεχόμενο του βίντεο, ιδίως όσον αφορά τα «φορτία» του ατόμου που γράφει την ιστορία των μέσων ενημέρωσης και τα «φορτία» του παραλήπτη του μηνύματος. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να διερευνήσει την έννοια των “φορτίων” και πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο λέγεται και λαμβάνεται η ιστορία και πώς αυτό συνδυάζει τη σημασία.
 • Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σημείων, ο Διαμεσολαβητής θα διαμορφώσει την ομάδα σε δύο ομάδες εστίασης, με σκοπό να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τις διαφορετικές προοπτικές του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ επικοινωνούν νοήματα, σύμβολα και ορισμούς. Κάθε ομάδα θα καταλήξει σε συναίνεση και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά τους.
 • Video No2: θα πρέπει να παρουσιαστεί από τον Διαμεσολαβητή για να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν τα σύμβολα στα μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τι επικοινωνεί το βίντεο σχετικά με την εικόνα των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει τη Δραστηριότητα Συνέντευξης όπου ένας συνεντευξιάζων και ένας ερωτώμενος θα χρησιμοποιήσουν ένα προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων, το οποίο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν πρακτική εμπειρία και να επιτρέψουν την κοινή χρήση της.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3: Ερωτήσεις συνέντευξης

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=W88xRwQ5j0g
https://www.youtube.com/watch?v=AD7N-1Mj-DU