Βιωματικό εργαστήριο βασικής πολιτιστικής ευαισθητοποίησης (Κωδικός CAL2WA1W2)

IO4. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 1

Όνομα εργαστηρίου 2: Βιωματικό εργαστήριο βασικής πολιτιστικής ευαισθητοποίησης

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

Όνομα εργαστηρίου:

Βιωματικό εργαστήριο πολιτιστικής ευαισθητοποίησης

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

1.3.3. Αναφερθείτε στις διάφορες πτυχές της ζωής που επηρεάζονται από την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

1.3.4. Να είστε σε θέση να ερμηνεύσετε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση μπορεί να επηρεάσει ορισμένα στοιχεία της ζωής σας και των φίλων και της οικογένειάς σας.

Τομέας {εις) εργασίας:

WA1: Εισαγωγή στην πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

1.3.3 Αναφορά στις διάφορες πτυχές της ζωής που επηρεάζονται από την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

 

Διαδικασία:

 

 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει με την αναθεώρηση του τι είναι ο πολιτισμός, η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και η πολιτιστική έκφραση και θα συνοψίσει τις διασείσεις του προηγούμενου εργαστηρίου.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να δώσουν παραδείγματα των διαφόρων πτυχών της ζωής που επηρεάζονται από την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που παρουσιάζονται στη διαφάνεια αριθ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει ένα σύνολο διαφόρων εικόνων από τη δική τους κουλτούρα πριν από το εργαστήριο και να το παρουσιάσει στην τάξη. Σε συνέχεια, πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις που παρέχονται στη διαφάνεια. Ο διαμεσολαβητής θα υπενθυμίσει στους συμμετέχοντες να βγάλουν τις εικόνες που έχουν ετοιμάσει και να δώσουν ένα παράδειγμα στην αρχή της άσκησης, ώστε να παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση του (παράρτημα 1).
 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει ομαδική συζήτηση με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και θα επισημάνει τα συμπεράσματα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

Όχι

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

1.3.3 Αναφορά στις διάφορες πτυχές της ζωής που επηρεάζονται από την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

 

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από όλους τους συμμετέχοντες να αναφέρουν καθημερινές συμπεριφορές/ δραστηριότητες που είναι αποτέλεσμα ή/και επηρεάζονται από τον πολιτισμό μέσω της τεχνικής ανταλλαγής ιδεών.
 • Πριν από την άσκηση ο διαμεσολαβητής θα εξηγήσει στους συμμετέχοντες τι είναι το brainstorming και πότε χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος και θα τους δώσει ένα παράδειγμα προκειμένου να έχουν μια βαθύτερη κατανόηση της άσκησης.
 • Ένας συμμετέχων θα γράψει τα ευρήματα της προηγούμενης άσκησης στον πίνακα. Όλες οι απαντήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στον πίνακα.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει ομαδική συζήτηση προκειμένου να διερευνήσει τα κοινά και διαφορετικά στοιχεία που έχουν οι συμμετέχοντες σε σχέση με τη δική τους κουλτούρα.

 

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

Όχι

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

1.3.4 Να είστε σε θέση να ερμηνεύσετε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση μπορεί να επηρεάσει ορισμένα στοιχεία της ζωής σας και των φίλων και της οικογένειάς σας.

 

Διαδικασία

 • Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα ένα κομμάτι χαρτί Α4 και δύο στυλό (μπλε και κόκκινο) και ζητήστε του να χωρίσει το χαρτί σε 4 ίσα κουτιά.
 • Εξηγήστε ότι το επόμενο μέρος της δραστηριότητας μπορεί να γίνει ιδιωτικά και δεν χρειάζεται να μοιραστεί.
 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν με το μπλε στυλό σε κάθε κουτί μια πτυχή της ταυτότητάς τους που σχετίζονται άμεσα με τον πολιτισμό τους που είναι πιο σημαντικό για αυτούς.
 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν κάτω από κάθε πρόταση του κάθε κουτιού, με το κόκκινο στυλό, τρεις τρόπους για το πώς αυτό το μέρος του πολιτισμού μπορεί να επηρεάσει ορισμένα στοιχεία της δικής τους και τους φίλους και την οικογένειά τους τη ζωή και πώς η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση συνδέεται με αυτή την επιρροή. (π.χ. θρησκεία ως μέρος της ταυτότητας κάποιου – είναι μουσουλμάνος: 1. Στο Ραμαζάνι εγώ και η οικογένειά μου δεν τρώνε πριν από τη δύση του ηλίου. 2. Γυναικεία μέλη της οικογένειάς μου φόρεμα πάντα σεμνά. 3 Κατά τη διάρκεια της ημέρας σταματάμε ό,τι κάνουμε για να προσευχόμαστε σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας).
 • Αναπτύξτε μια ομαδική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σε όλες τις προτάσεις που είναι γραμμένες με κόκκινο χρώμα. Πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται αυτές τις δηλώσεις; Μπορούν όλοι να συσχετίσουν αυτές τις δηλώσεις με το στοιχείο του πολιτισμού που αντιστοιχεί σε αυτές;
 • Δώστε ένα γενικό παράδειγμα στην αρχή της άσκησης για να δώσετε στους συμμετέχοντες μια βαθύτερη κατανόηση της άσκησης.

 

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

Όχι