Εισαγωγή στον Πολιτισμό στην εκπαίδευση (Κωδικός CAL4WA5W1)

IO4. Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 5

Όνομα εργαστηρίου 1: Εισαγωγή στον Πολιτισμό στην εκπαίδευση

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Εισαγωγή στον πολιτισμό στην εκπαίδευση

Όνομα εργαστηρίου:

Εισαγωγή στον πολιτισμό στην εκπαίδευση

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.1: Παραθέστε τις ομοιότητες και τις διαφορές του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα καταγωγής και υποδοχής

5.1.4: Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται οι εκπαιδευτικές προσδοκίες από τον πολιτισμό

5.1.2: Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις προσδοκίες της μελέτης

5.1.5: Εξηγήστε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα υποδοχής σας

Τομέας {εις) εργασίας:

WA5: Πολιτισμός στην εργασία και την εκπαίδευση

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

4

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα 30 λεπτά: Ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο συστήματος

 • Σύντομη εισαγωγή στους στόχους του εργαστηρίου

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.1 Κατάλογος των ομοιοτήτων και των διαφορών του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα καταγωγής και υποδοχής

5.1.5 Εξηγήστε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα υποδοχής σας

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία στη χώρα καταγωγής τους. Τι είδους αξιολόγηση θα δίνετε για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα σας;
 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης εξετάζει λεπτομερέστερες περιγραφές της εκπαίδευσης στη χώρα καταγωγής: πρόσβαση στην εκπαίδευση, είναι όλοι επωφελούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα· είναι το σύστημα χωρίς αποκλεισμούς (ανοιχτό για όλους), σε ποιες ηλικίες; Υπάρχει διαφορά μεταξύ των αγροτικών περιοχών και των πόλεων; Πώς είναι τα σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση;
 • Σε έναν λευκό πίνακα ο διαμεσολαβητής μάθησης γράφει λέξεις κλειδιά που αναφέρονται από τους συμμετέχοντες.
 • Χρόνος: 30 λεπτά

 

 • Παρακολουθήστε βίντεο που εξηγεί το ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Χρόνος: 10 λεπτά

 

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης παρουσιάζει το παράρτημα 1 και σύντομα ανακεφαλαιώσεις.
 • Σε ζεύγη ο διαμεσολαβητής μάθησης ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να κάνουν ανταλλαγή ιδεών σχετικά με αυτό που αντιλαμβάνονται ως κύριες διαφορές και κύριες ομοιότητες μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος υποδοχής και της χώρας καταγωγής.
 • Χρόνος: 30 λεπτά

 

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης συλλέγει τα ευρήματα και τις ομάδες αυτές ανάλογα με: την ένταξη, το κόστος, την ηλικία, τις εγκαταστάσεις.
 • Συμπέρασμα: ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά από τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι η κύρια σημαντική διαφορά σε επίπεδο συστήματος. Τι μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι μέρος του πολιτισμού;
 • Χρόνος: 20 λεπτά

 

Διάλειμμα 15 λεπτών

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=RJW5rXk3lvY

1.30 ώρα: Πολιτισμός στην τάξη

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.1 Κατάλογος των ομοιοτήτων και των διαφορών του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα καταγωγής και υποδοχής

5.1.2 Να είναι σε θέση να κατανοήσει τις προσδοκίες της μελέτης

5.1.4 Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι εκπαιδευτικές σας προσδοκίες από τον πολιτισμό

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν πώς μοιάζει ένα μάθημα στη χώρα καταγωγής τους. Ανάλογα με τους συμμετέχοντες μπορεί κανείς να επιλέξει μια εστίαση στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ή ακόμα και τα δύο).
 • Μάθηση διαμεσολαβητής έρευνες για πιο λεπτομερή περιγραφή ως προς: το ρόλο του δασκάλου, οι μαθητές, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, την εργασία, πώς ένα τυπικό μάθημα δίνεται κλπ.
 • Χρόνος: 30 λεπτά

 

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης παρουσιάζει ένα βίντεο της τυπικής κατάστασης στην τάξη στα σχολεία NL (δημοτικό σχολείο).
 • Χρόνος: 10 λεπτά

 

 • Σε μικρές ομάδες, ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά από τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν λεπτομερώς τι τους προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση και να δηλώσουν ποια θεωρούν ως κύρια διαφορά μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής (συμπεριφορά του δασκάλου, της συμπεριφοράς ή των μαθητών). Ποια είναι η δική τους εμπειρία;
 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης συλλέγει ευρήματα στον λευκό πίνακα.
 • Χρόνος: 30 λεπτά

 

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης ανακεφαλαιώνει σύντομα τα κύρια ευρήματα και ρωτά τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σχέση με τον πολιτισμό. Πώς σχετίζονται οι στάσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής;
 • Χρόνος: 20 λεπτά

 

Διάλειμμα: 10 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Tu20sD0wgwQ

1 ώρα: Πολιτισμός στην τάξη

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.2 Να είναι σε θέση να κατανοήσει τις προσδοκίες της μελέτης

5.1.4 Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι εκπαιδευτικές σας προσδοκίες από τον πολιτισμό

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν τι περιμένουν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές στη χώρα καταγωγής.
 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν τι πιστεύουν ότι περιμένει ένας δάσκαλος στη χώρα υποδοχής από τους εκπαιδευόμενους.
 • Ερώτηση υποστήριξης: Ο διαμεσολαβητής μαθητής ρωτά τους συμμετέχοντες τι πιστεύουν ότι σημαίνει μια ενεργή στάση. Ποια είναι τα παραδείγματα αυτής της στάσης; Πώς μπορείτε ως γονέας να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην επίδειξη της σωστής συμπεριφοράς δωματίων κατηγορίας; Ή: Πώς μπορείτε να δείξετε εσείς τη σωστή συμπεριφορά δωματίων κατηγορίας;
 • Ο μαθησιακός διαμεσολαβητής συνοψίζει και καταλήγει.
 • Χρόνος: 30 λεπτά

 

 • Σε μικρές ομάδες, ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά από τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν λεπτομερώς ποια συμπεριφορά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν πώς αυτό; Υπάρχει πολιτιστική επιρροή; Ποιες πρακτικές συμβουλές μπορούν να παρέχουν ο ένας στον άλλο;
 • Χρόνος: 20 λεπτά

 

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης συνοψίζει τις συμβουλές και καταλήγει στις προσδοκίες και τον πολιτισμό.
 • Χρόνος: 10 λεπτά

Παραρτήματα:

Video: