Καλλιτεχνικές εκφράσεις (Κωδικός CAL4WA2W5)

IO4. Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 5: Καλλιτεχνικές εκφράσεις

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

Όνομα εργαστηρίου:

Καλλιτεχνικές εκφράσεις

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.4.3 Εκφραστείτε καλλιτεχνικά

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: (Πολιτιστική Πολυμορφία) Στάσεις και αντιλήψεις

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

4

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

2.4.3 Εκφραστείτε καλλιτεχνικά

 

Διαδικασία

Μαθησιακά αποτελέσματα:

2.4.3 Εκφραστείτε καλλιτεχνικά

 

Διαδικασία

 

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=-y77Xh6fpRU

Διάρκεια: 1 ώρα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

2.4.3 Εκφραστείτε καλλιτεχνικά

Διαδικασία

  • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να εξετάσουν το έργο τέχνης “Robert Rauschenberg, Bed, 1955” (Παράρτημα 1). Θα τους ρωτήσει πώς μπορεί να έκανε το έργο ο καλλιτέχνης. Τι υλικά χρησιμοποίησε; Πώς τα χρησιμοποίησε; Θα τους ζητήσει να παράσχουν στοιχεία για τις ιδέες τους.
  • Ο διαμεσολαβητής θα πει στους συμμετέχοντες τον τίτλο του έργου τέχνης. Θα τους ρωτήσει πώς ο Rauschenberg μεταμόρφωσε αυτό το καθημερινό αντικείμενο. Πώς αυτό είναι παρόμοιο ή διαφορετικό από το κρεβάτι τους στο σπίτι. Γιατί ένας καλλιτέχνης να βάλει ένα κρεβάτι στον τοίχο; Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξετάσουν τις επιλογές που κάνουν οι καλλιτέχνες κατά τη δημιουργία έργων τέχνης, εξερευνώντας το θέμα και τις πηγές έμπνευσης, το μέσο και το στυλ.

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

Όχι

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

2.4.3 Εκφραστείτε καλλιτεχνικά

Διαδικασία

  • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να εκφραστούν ουσιαστικά καλλιτεχνικά, ενώ θα χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους σε συνδυασμό με αυτά που έχουν μάθει στο πρώτο και το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου. Θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ένα καθημερινό αντικείμενο που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα χρονική περίοδο και να τους ζητήσει να μετατρέψουν αυτό το αντικείμενο σε δικό τους έργο τέχνης από μη παραδοσιακά υλικά που βρίσκονται στην τάξη.
  • Πριν από την έναρξη, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν ένα σκίτσο που δείχνει το σχέδιό τους. Ως καλλιτέχνες, έχουν πολλές επιλογές να κάνουν. Ποιο είναι το θέμα τους; Τι υλικό θα χρησιμοποιήσουν; Πόσο μεγάλη θα είναι η δουλειά τους; Ποιος είναι ο τίτλος;

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

Ναι