Στοιχεία του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο (Κωδικός CAL2WA2W3)

IO4. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 3: Στοιχεία του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

Όνομα εργαστηρίου:

Στοιχεία του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.1.1 Κατάλογος των διαφορετικών διαστάσεων του πολιτισμού

2.1.2 Κατάλογος των διαφορετικών διαστάσεων του πολιτισμού

2.1.3 Όνομα διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, θρησκείες, έθιμα σε διάφορους πολιτισμούς

2.1.4 Εξηγήστε σε άλλους για τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, θρησκείες, έθιμα σε διάφορους πολιτισμούς

2.2.1 Περιγράψτε τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών όσον αφορά το φύλο και την οικογένεια

2.2.2 Δώστε παράδειγμα διαφορετικών ρόλων μεταξύ των πολιτισμών

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: (Πολιτιστική Πολυμορφία) Στάσεις και αντιλήψεις

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

2.1.1 Κατάλογος των διαφορετικών διαστάσεων του πολιτισμού

2.1.2 Αναγνωρίστε τις διαφορετικές διαστάσεις στο τρέχον περιβάλλον σας

 

Διαδικασία:

 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή σχετικά με το τι οι μελετητές του πολιτισμού προσπαθούν να προσδιορίσουν, χρησιμοποιώντας τον αριθμό διαφανειών 22-24 (Παράρτημα 1).
 • Θα αναπτύξει μια ομαδική συζήτηση για το πώς οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται με μια πρώτη ματιά την έννοια των πολιτιστικών διαστάσεων.
 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τα βίντεο: A. Trompenaars ‘Πολιτιστικές Διαστάσεις φροντιστήριο και B. Geert Hofstede διαστάσεις του πολιτισμού (σύνδεσμοι Α και Β)
 • Ο διαμεσολαβητής θα δώσει έναν αριθμό σε κάθε τέσσερις γωνίες του δωματίου και θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη θέση τους σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις. Κάθε ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με
  •  “Συμφωνώ απόλυτα” (1)
  •  “Συμφωνώ μάλλον” (2)
  •  “Διαφωνώ μάλλον” (3)
  •  “Διαφωνώ απόλυτα” (4)
 • Μετά από κάθε ερώτηση, οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν στην αντίστοιχη γωνία του δωματίου (1-4). Ο διαμεσολαβητής θα παρέχει το μέρος των πληροφοριών στους συμμετέχοντες (παράρτημα 2), ώστε να τους κάνει να κατανοήσουν σε ποια διάσταση ανήκουν.
 • Ανάπτυξη ομαδικής συζήτησης με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε ομοιότητες αντίληψης σημείων και διαφορές στις πολιτιστικές διαστάσεις.

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1, Παράρτημα 2

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=wf0vNHwtzdw
B. https://casework.eu/lesson/dimensions-of-culture/

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

2.1.3 Όνομα διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, θρησκείες, έθιμα σε διάφορους πολιτισμούς

2.1.4 Εξηγήστε σε άλλους για τις διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, θρησκείες, έθιμα σε διάφορους πολιτισμούς

 

Διαδικασία:

 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, θρησκείες και έθιμα σε διαφορετικό πολιτισμό παρουσιάζοντας τον αριθμό διαφανειών 12-21.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο “Απίστευτο Πολιτιστικά Πρότυπα από όλο τον κόσμο – Fact Point” (σύνδεσμος Α).
 • Ο διαμεσολαβητής θα δημιουργήσει μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τα διάφορα έθιμα και κανόνες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και αφορούν την εμπειρία των μαθητών. Δεδομένης αυτής της ευκαιρίας, κάθε συμμετέχων θα δείξει ένα παράξενο έθιμο που έχει στον πολιτισμό του / της.
 • Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει την πρώτη άσκηση. Για την άσκηση αυτή, αυτός / αυτή θα πρέπει να συλλέγουν μια ποικιλία καρτών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη διατροφική συνήθεια. Επιπλέον, θα έχει συλλέξει ένα σύνολο φωτογραφιών που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τα τελωνεία (παράρτημα 3).
 • Ο διαμεσολαβητής θα διαιρέσει τους συμμετέχοντες σε 5 ομάδες και θα παρέχει σε κάθε ομάδα μία από τη στήλη Α. Όλες οι κάρτες από τη στήλη Β θα παρουσιάζονται μία προς μία από τον διαμεσολαβητή και το άτομο που εκπροσωπεί κάθε ομάδα που ταιριάζει με την κάρτα της ομάδας με αυτή που θα παρουσιαστεί από τον διαμεσολαβητή θα σηκώσει το χέρι του για να την πάρει.
 • Η ομάδα που απαντά σωστά στο μεγαλύτερο μέρος της κάρτας που ταιριάζουν κερδίζει την άσκηση.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=YlsWtHx1L9s&vl=en

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

2.2.1 Περιγράψτε τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών όσον αφορά το φύλο και την οικογένεια

2.2.2 Δώστε παράδειγμα διαφορετικών ρόλων μεταξύ των πολιτισμών

 

Διαδικασία:

 • Οι διαμεσολαβητές θα ζητήσουν από τους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα έγγραφο τι θα έκαναν διαφορετικά εάν η επόμενη ημέρα θα ξυπνούσε ως άνδρες. Πώς θα ήταν η μέρα τους; Ποιος θα ήταν ο ρόλος τους στην οικογένεια;
 • Μετά την άσκηση, ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το πώς η άσκηση σχετίζεται με τον πολιτισμό προσπαθώντας να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις:
  • Πώς σχετίζεται το φύλο με τον πολιτισμό;
  • Ποιοι είναι οι ρόλοι των φύλων στην κοινωνία και τον πολιτισμό;
  • Γιατί το φύλο και ο πολιτισμός είναι σημαντικά για την ανάπτυξη;
  • Πώς επηρεάζει ο πολιτισμός την ισότητα των φύλων;
  • Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις στους ρόλους των φύλων;
  • Τι εξηγεί τους διαφορετικούς ρόλους των φύλων σε όλους τους πολιτισμούς;
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο “Ρόλοι των φύλων στην οικογένεια: Igbo εναντίον Της Αμερικής” (βλ. σύνδεσμο).
 • Ο διαμεσολαβητής θα δημιουργήσει μια συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και θα τους ζητήσει να δώσουν παραδείγματα διαφορετικών ρόλων μεταξύ των πολιτισμών. Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής θα τους ρωτήσει για το ρόλο τους στην οικογένειά τους και πώς αυτός ο ρόλος επηρεάζεται από τον πολιτισμό τους.
 • Ο διαμεσολαβητής θα καταγράψει τα πιο βασικά συμπεράσματα της συζήτησης σχετικά με ένα flipchart.

 

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=t3mRMqpsxN8