Τοπικός προσανατολισμός (Κωδικός SCL3WA5W3)

IO4. Κοινωνική και Αστική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 5

Όνομα εργαστηρίου 3: Τοπικός προσανατολισμός

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Αστική

Όνομα εργαστηρίου:

Τοπικός Προσανατολισμός

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

5.3.1 Συσχετισμός φιλοδοξίας και πραγματικής κατάστασης

5.3.2 Διατύπωση σχετικών γενικών μαθησιακών στόχων

5.2.1 Κατανόηση των ιδίων θετικών στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς σχετίζονται με τις κοινωνικές και αστικές ικανότητες

5.1.1. Κατανοήστε πώς αστική ικανότητα και η ενεργή πολιτότητα μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης

Τομέας {εις) εργασίας:

Τομέας Εργασίας 5: Ευκαιρίες προόδου

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Εξοπλισμός παρουσίασης όπως προσφέρεται από τον οικοδεσπότη

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Εισαγωγή του βιωματικού εργαστηρίου Απαιτείται η δουλειά των ονείρων μου κατά τη διάρκεια των συνεδριών καταιγισμού ιδεών αυτού του εργαστηρίου. Μια συμφωνία με εθελοντικό κέντρο στη γειτονιά για την παρουσίαση των υπηρεσιών του στους συμμετέχοντες (ppt / video / άλλη μορφή παρουσίασης;) · πλάνο ταξιδιού και συνάντησης για όλους τους συμμετέχοντες στο κέντρο εθελοντισμού.

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια : 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.3.1 Συσχετισμός   φιλοδοξίας και πραγματικής κατάστασης

5.3.2 Διατύπωση σχετικών γενικών μαθησιακών στόχων

5.2.1 Κατανόηση των ιδίων θετικών   στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς σχετίζονται με τις κοινωνικές και αστικές ικανότητες

5.1.1. Κατανοήστε πώς αστική ικανότητα και η ενεργή πολιτότιτα   μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης

 

Εισαγωγή στην εθελοντική εργασία

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής γνώσης παρουσιάζει  ένα   μέλος του προσωπικού του κέντρου εθελοντών / κέντρο συντονισμού εθελοντών
 • Το μέλος του προσωπικού παρουσιάζει τον ευατό του. οι συμμετέχοντες κάνουν το ίδιο
 • Το μέλος του προσωπικού εξηγεί τα κύρια καθήκοντα και τις ευθύνες του κέντρου / σημείου
 • Το μέλος του προσωπικού περιγράφει τους κύριους τομείς στους οποίους προσλαμβάνει εθελοντές το κέντρο / σημείο
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις: οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ερωτήσεις, ο διευκολυντής γνώσης ρωτά  γιατί οι εθελοντές χρειάζονται για αυτό το είδος εργασίας

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

 • Καταιγισμός ιδεών στην Ολομέλεια για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να κάνουν τη δουλειά αυτών των εθελοντών: πού είναι καλοί;
 • Επιπλέον: οι συμμετέχοντες συζητούν για το τι απαιτεί αυτό το είδος εργασίας να μπορούν να κάνουν οι εθελοντές (ζητήματα όπως: κοινωνικοί, ικανοί να έρθουν σε επαφή, ικανοί να κάνουν μια μικρή συνομιλία, ικανοί να κατανοήσουν και να σεβαστούν τους άλλους, ικανοί να προγραμματίσουν, ικανοί να κλείσου ένα ραντεβου κ.λπ.)
 • Οι απαντήσεις συλλέγονται και κατηγοριοποιούνται σε λευκό πίνακα / flap-over (τα παραρτήματα 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστήριξη, παρουσιάζοντας τίτλους για διαφορετικές κατηγορίες γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων)

Διάρκεια  35 λεπτά

Μικρό διάλειμμα:  10 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.3.1 Συσχετισμός   φιλοδοξίας και πραγματικής κατάστασης

5.3.2 Διατύπωση σχετικών γενικών μαθησιακών στόχων

5.2.1 Κατανόηση των ιδίων θετικών   στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς σχετίζονται με τις κοινωνικές και αστικές ικανότητες

5.1.1. Κατανοήστε πώς αστική ικανότητα και η ενεργή πολιτότητα   μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης

 

Εθελοντική εργασία και ευκαιρίες μάθησης

Διαδικασία:

 • Ο διευκοληντής γνώσης σχηματίζει μικρές ομάδες 3-4 ατόμων
 • Κάθε ομάδα: οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν σε συντομία ο , ο ένας στον άλλο  την δουλεία των ονείρων ή την περιοχή εργασίας στην οποία ενδιαφέρονται (για πληροφορίες βλ. «Η δουλειά των ονείρων μου»)
 • Στη συνέχεια, κάθε μέλος βοηθά κάθε συμμετέχοντα να συζητήσει και να ελέγξει ποιες από τις συγκεκριμένες και τις γενικές δεξιότητες και ικανότητες της εθελοντικής εργασίας συνδέονται με την δουλειά των ονείρων τους / την προτιμώμενη περιοχή εργασίας
 • Αυτή η παρόμοια υποστήριξη παρέχεται σε όλα τα μέλη
 • Εν τω μεταξύ, ο διευκολυντης γνώσης περπατάει και διεγείρει τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων  στις διάφορες ομάδες

Διάρκεια: 40 λεπτά

 

 • Ο διευκολυντης γνώσης ζητά από κάθε συμμετέχοντα να παρουσιάσει τη δουλειά των ονείρων του και τι θεωρεί ως σχετικές δεξιότητες ή ικανότητες εθελοντικής εργασίας
 • Κάθε φορά που ο διευκολυντης γνώσης ελέγχει για διαφοροποίηση μεταξύ συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων έναντι γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Διάρκεια κάθε παρουσίασης: Περίπου 5- 7 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

Διάρκεια : 1 ώρα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

5.3.1 Συσχετισμός   φιλοδοξίας και πραγματικής κατάστασης

5.3.2 Διατύπωση σχετικών γενικών μαθησιακών στόχων

5.2.1 Κατανόηση των ιδίων θετικών   στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς σχετίζονται με τις κοινωνικές και αστικές ικανότητες

5.1.1. Κατανοήστε πώς αστική ικανότητα και η ενεργή πολιτότητα   μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης

 

Εθελοντική εργασία σαν ευκαιρία εκπαίδευσης

Διαδικασία:

 • Εν μέρει συνέχεια των σύντομων ατομικών παρουσιάσεων
 • Ο διευκολυντής γνώσης  μάθησης συνοψίζει τα ευρήματα επισημαίνοντας κάποιους εντυπωσιακούς παραλληλισμούς, και σε περίπτωση που δεν αναφέρονται, συνοψίζει μια λίστα με τις γενικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται οπουδήποτε και χρησιμοποιούνται επίσης σε εθελοντική εργασία.
 • Ο διευκολυντής γνώσης  χρησιμοποιεί  τον εναπομένοντα χρόνο για να συζητήσει πώς η  εθελοντική εργασία μπορεί να βοηθήσει κάποιον να πετύχει την ονειρεμένη  δουλειά / εργασία στον τομέα ενδιαφέροντος
 • Υποστηρικτική ή εναλλακτική ερώτηση: Πώς θα πουλάτε την ιδέα να κάνετε εθελοντική εργασία σε άλλους; Ποια επιχειρήματα θα παρουσιάζατε;
 • Ο διευκολυντής γνώσης συνοψίζει και συνδέει τις εμπειρίες με την ένταξη στην κοινωνία φιλοξενίας και τι πρέπει να αντιμετωπιστεί / αναπτυχθεί.

Διάρκεια  1 ώρα

 

Παραρτήματα:

Video: