Αμφισβητώντας το περιεχόμενο των Mέσων (Κωδικός MLL2WA3W2)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 3

Όνομα εργαστηρίου 2: Αμφισβητώντας το περιεχόμενο των Mέσων

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Επίδραση αλφαβητισμού στα ΜΜΕ στην καθημερινή ζωή

Όνομα εργαστηρίου:

Αμφισβητώντας το περιεχόμενο των μέσων επικοινωνίας

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

3.2.1 Αξιολογήστε πώς οι άνθρωποι κατανοούν τα μηνύματα των μέσων από διαφορετικές οπτικές γωνίες

3.2.2 Αξιολογήστε τη συνάφεια, την αξιοπιστία και τον σκοπό της πηγής μέσου ενημέρωσης

3.2.3 Διάκριση μεταξύ πηγών γνήσιων πληροφοριών και ψεύτικων ειδήσεων(fake news)

Τομέας {εις) εργασίας:

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα -Η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

 

3.2.1 Αξιολογήστε πώς οι άνθρωποι κατανοούν τα μηνύματα των μέσων  ενημέρωσης από διαφορετικές οπτικές γωνίες

 

Δραστηριότητα 1

 • Βίντεο Αρ3: Ο διευκολυντής γνώσης θα πρέπει να παρακολουθήσει το βίντεο έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσει το βίντεο και τη δραστηριότητα.
 • Βίντεο Αρ3: Ο διευκολυντής γνώσης θα δείξει το βίντεο ζητώντας από όλους τους συμμετέχοντες να σημειώσουν καθ ‘όλη τη διάρκεια, λέξεις, εικόνες, προτάσεις ή μηνύματα που δεν καταλαβαίνουν (για περαιτέρω συζήτηση).
 • Δουλεύοντας σε ζευγάρια, οι συμμετέχοντες έχουν αρκετό χρόνο για να διερευνήσουν πλήρως πώς αισθάνθηκαν για το περιεχόμενο του βίντεο, εξετάζοντας πώς το βίντεο πρότεινε οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άνδρες και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον ο τοπικός πληθυσμός παρουσιάζει τις γυναίκες από διαφορετικούς πολιτισμούς. Κάθε ζευγάρι υποστηρίζει το κάθε μέλος του στην προετοιμασία μιας σύντομης παρουσίασης σχετικά με το πώς αισθάνονται για το πώς τα μηνύματα των μέσων ενημέρωσης μπορούν να γίνουν κατανοητά από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
 • Ο διευκολυντής γνώσης σημειώνει και κάνει μια περίληψη για να ολοκληρώσει τη συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Δεν υπάρχουν

 

Video:

https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/society-and-culture/culture/v/mass-media

1 ώρα και 30 λεπτά- Mηνύματα των Μέσων Επικοινωνίας

3.2.1 Αξιολογήστε πώς οι άνθρωποι κατανοούν τα μηνύματα των μέσων ενημέρωσης από διαφορετικές οπτικές γωνίες

 

Δραστηριότητα  2

 • Ανάλογα με το επίπεδο και την αυτοπεποίθηση  της ομάδας, ο διευκολυντής γνώσης μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 • Επιλογή (1): Ο διευκολυντής γνώσης παρέχει παραδείγματα μιας σειράς μηνυμάτων μέσων ενημέρωσης , στα οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Τα μηνύματα μπορεί να σχετίζονται με γυναίκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε τίτλους σύγχρονων ιστοριών, για παράδειγμα.
 • Επιλογή (2): Ο διευκολυντής γνώσης παρέχει τους πόρους και το χρόνο, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναζητήσουν ένα μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης που μπορούν να βρουν στο Διαδίκτυο ή σε εφημερίδες / περιοδικά που τους έχουν δοθεί, ώστε να μπορούν να δουν ίδιο μήνυμα του μέσου ενημέρωσης  από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
 • Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται αρκετός χρόνος για να σκεφτεί γιατί το μήνυμα απευθύνεται σε αυτούς ή τους προσβάλλει και να εξετάσει πώς βοηθά το μήνυμα αυτό  να διαμορφώσει τη γνώμη του ή να το  κρίνει.
 •  Δουλεύοντας σε ζευγάρια, τα μέλη της ομάδας  συζητούν για μήνυμα και γιατί το επέλεξαν και αυτό συζητείται μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων. Στο τέλος αυτής της άσκησης, κάθε άτομο παρουσιάζει το μήνυμα  μέσου  του συνεργάτη του και γιατί επιλέχθηκε.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1: Τι είναι το μήνυμα του μέσου;

 

Video:

1 ώρα, 30 λεπτά- Αξιοπιστία μηνυμάτων και Μέσων Επικοινωνίας

 

3.2.2 Αξιολογήστε τη συνάφεια, την αξιοπιστία και τον σκοπό της πηγής Μέσου Επικοινωνίας

3.2.3    Διάκριση μεταξύ πηγών γνήσιων πληροφοριών και ψεύτικων ειδήσεων(fake news)

 

Δραστηριότητα  3

 • Ο διευκολυντής γνώσης θα βασιστεί στην προηγούμενη άσκηση ζητώντας από την ομάδα να ερευνήσει την αξιοπιστία και το σκοπό της πηγής μέσου ενημέρωσης.
 • Για να μπορέσουν όλοι οι συμμετέχοντες να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση, ο διευκολυντής γνώσης θα παρουσιάσει μια παρουσίαση σχετικά με την ανάγκη διάκρισης των γνήσιων πληροφοριών από τις ψεύτικες πληροφορίες, εστιάζοντας στα εξής: 1. Τα ΜΜΕ έχουν ενσωματωμένες αξίες και απόψεις. 2. Τα μηνύματα των ΜΜΕ είναι κατασκευασμένα και φέρουν ένα δευτερεύον κείμενο ποιος και τι είναι σημαντικό. Επίσης, ότι τα μηνύματα των ΜΜΕ είναι. α. Κατασκευασμένα , β. Αντιπροσωπεύουν μια κοινωνική πραγματικότητα. γ. Έχουν  οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, ιστορικούς και αισθητικούς σκοπούς. δ. Διαφορετικοί άνθρωποι ανταποκρίνονται διαφορετικά ανάλογα με τη στάση, τις εμπειρίες ζωής, τις ανάγκες, τη γνώση και πολλά άλλα. Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ρωτήσουν «Πώς απαντώ σε αυτές τις πληροφορίες και γιατί;»
 • Δουλεύοντας σε ζευγάρια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να κάνετε μια αξιολόγηση της αυθεντικότητας, ειδικά εξετάζοντας εάν οι πληροφορίες είναι γνήσιες ή ψεύτικες: 1. Ποιος δημιούργησε ή πλήρωσε για το μήνυμα; 2. Ποιος είναι το κοινό-στόχος; 3. Ποια είναι τα άμεσα μηνύματα; 4. Ποια είναι τα έμμεσα μηνύματα; 5. Τι παραλείπεται από το μήνυμα; 6. Είναι ψεύτικο ή γνήσιο;

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  2:  Ψεύτικά Ειδήσεις: Πως να τις εντοπίσετε

 

Video: