Δημοκρατικές Διαδικασίες (Κωδικός: SCL2WA1W1)

IO4. Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 1

Όνομα εργαστηρίου 1: Δημοκρατικές Διαδικασίες

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Όνομα εργαστηρίου:

Δημοκρατικές Διαδικασίες

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

1.1.1. Να παρουσιάσετε παραδείγματα που καταδεικνύουν δημοκρατικές διαδικασίες

 

1.1.2. Να είστε ικανοί να προσδιορίσετε δημοκρατικές διαδικασίες  σε διάφορα πλαίσια

1.1.3. Να είστε ικανοί να διακρίνετε τις δημοκρατικές διαδικασίες από τις μη δημοκρατικές διαδικασίες 

 1.1.4. Να μπορείτε να εφαρμόστε μια δημοκρατική διαδικασία σε διάφορα πλαίσια

Τομέας {εις) εργασίας:

WA1: Αξίες της Κοινωνίας

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Ρυθμίσεις μεταφοράς στο ινστιτούτο υποδοχής
 • Επιλογή ιδρύματος υποδοχής
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται καλά  εκ των προτέρων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα και   30 λεπτά

 

Δημοκρατικές Διαδικασίες

1.1.1. Να παρουσιάσετε παραδείγματα που καταδεικνύουν δημοκρατικές διαδικασίες

 

Δραστηριότητα  1:

 • Καλωσόρισμα
 • Καταιγισμός ιδεών σε ομάδες: Το καθήκον κάθε ομάδας είναι να παράσχει παραδείγματα Δημοκρατικών Διαδικασιών
 • Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα παραδείγματα των διαδικασιών που βρήκε  στην υπόλοιπη τάξη
 • Ο διαμεσολαβητής  γράφει τα παραδείγματα σε ένα Flipchart.
 • Ερώτηση που τέθηκε στην τάξη: Ποιο είναι το κοινό στοιχείο σε αυτές τις διαδικασίες που καθιστούν καθένα  από αυτά  τα παραδείγματα δημοκρατική διαδικασία;

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Δραστηριότητα 2:

 

 • Δημοκρατικές τάξεις:
 • o Διαβάστε το παράρτημα 1
 • Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να εργαστούν σε ομάδες των 4 ατόμων και να γράψουν πώς θα ήθελαν να λειτουργήσει η τάξη τους. Για παράδειγμα, πόσο συχνά έχουν διαλείμματα, μαθήματα κ.λπ. τι είδους δραστηριότητες θα ήθελαν να έχουν, τι πρέπει να γίνεται όταν χτυπάει ένα κινητό ενώ βρίσκεστε στην τάξη και ούτω καθεξής
 • Ζητήστε από τις ομάδες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους
 • Συζητήστε τις επιλογές δημοκρατικών διαδικασιών για να δημιουργήσετε ένα σύνολο κανόνων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της τάξης και των μαθημάτων.

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  1: Δημοκρατικές Τάξεις

 

Video:

1 ώρα, 30 λεπτά

Δημοκρατικές διαδικασίες

 

1.1.2. Να είστε ικανοί να προσδιορίσετε δημοκρατικές διαδικασίες  σε διάφορα πλαίσια

1.1.3.Να είστε ικανοί να διακρίνετε  τις δημοκρατικές διαδικασίες από τις μη δημοκρατικές διαδικασίες

 

 

Δραστηριότητα 3:

 • Παρακολουθήστε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=8Eu6G5YrBt4
 • Συζητήστε για την Αμεση εναντίον της Αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας
 • Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν παραδείγματα Αμεσης και Αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας

Διάρκεια : 30 λεπτά

 

Δραστηριότητα  4:

 • Ο συντονιστής μοιράζει τις σημερινές τοπικές εφημερίδες με 4 ιστορίες που επισημαίνονται σε κάθε εφημερίδα. (συνολικά 4 εφημερίδες με 16 άρθρα επισημασμένα)
 • Οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων.
 • Κάθε ομάδα πρέπει να διαβάσει 4 ιστορίες και να συζητήσει μέσα στην ομάδα εάν το υποκείμενο άρθρο/ιστορία έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί λόγω δημοκρατικών ή μη δημοκρατικών διαδικασιών.
 • Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αναζητήσουν στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την ιστορία, τη χώρα στην οποία έγινε η ιστορία, να επεξεργαστούν  τον τρόπο σκέψης τους και πώς έχουν φτάσει στην απόφασή τους

 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

Δημοκρατία: https://www.youtube.com/watch?v=8Eu6G5YrBt4

1 ώρα

 

Δημοκρατικές Διαδικασίες

1.1.4. Να μπορείτε να εφαρμόστε μια δημοκρατική διαδικασία σε διάφορα πλαίσια

 

 

Δραστηριότητα  5:

 

 • Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων.
 • Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει μια ιστορία από μια χώρα που προκάλεσε αίσθημα αδικίας στον πληθυσμό
 • Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να ερευνήσουν σε ποια χώρα έλαβε χώρο  η ιστορία, τι είδους καθεστώς έχει η χώρα, γιατί η ιστορία προκάλεσε το αίσθημα αδικίας και πώς η ιστορία θα μπορούσε να ξαναγραφεί εάν εφαρμόζονταν δημοκρατικές διαδικασίες.

 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video: