Democratische processen (Code: SCL2WA1W1)

IO4. Sociale en Civiele competentie

Werkgebied 1

Workshop 1: Democratische processen

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Sociale en Civiele competentie

Naam van de workshop:

Democratische processen

Belangrijkste leeropbrengsten:

1.1.1 Voorbeelden kunnen geven van democratische processen

1.1.2 In staat zijn om democratische processen n verschillende contexten te herkennen

1.1.3 Democratische van niet-democratische processen kunnen onderscheiden

1.1.4 Democratische processen in verschillende contexten kunnen toepassen

Werkgebieden:

WE1: Waarden van de samenleving

Duur:

4 uur

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Democratische processen

Leeropbrengsten:

1.1.1  Voorbeelden kunnen geven van democratische processen

 

 

Activiteit 1:

 • Welkom
 • Uitleg: wat is democratisch?
 • Brainstormen: Elk groepje verzamelt voorbeelden van democratische processen.
 • Elk groepje presenteert haar voorbeelden aan de klas.
 • De trainer schrift de voorbeelden op een white board.
 • Vragen aan de klas: Wat is het gemeenschappelijk in al deze voorbeelden; wat maakt ze democratisch?

 

Duur: 45 minuten

 

Activiteit 2: Democratische klas

 • Trainer vraagt deelnemers annex 1 te lezen.
 • Groepswerk: elke groepje overlegt hoe hun klas zou moeten werken. Bijvoorbeeld hoe vaak ze pauze hebben, welke activiteiten ze zouden willen hebben, wat te doen met de mobieltjes etc etc.
 • Vraag de groepjes om hun ideeën te presenteren
 • Discussieer over de mogelijkheden die er zijn om op democratische wijze te komen tot een set van regels over hoe er in de klas gewerkt wordt

 

Duur: 45 minuten

 

Annexen:

Annex 1: De democratische klas

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Democratische processen

Leeropbrengsten

1.1.2  In staat zijn om democratische processen in verschillende contexten te herkennen

1.1.3  Democratische vaan niet-democratische processen kunnen onderscheiden

 

 

Activiteit 3::

 • Kijk naar de video

https://www.youtube.com/watch?v=8Eu6G5YrBt4  

 • Discussie over verschil tussen directe en representatieve democratie
 • Vraag deelnemers om voorbeelden te geven van beide vormen

 

Duur: 30 minuten

 

Activiteit 4:

 • De trainer deelt de krant vaan vandaag uit waarin steeds 4 artikelen uitgelicht zijn.
 • Groepswerk: De traineer verdeelt de klas in groepjes van 3.
 • Elk groepje leest elk van de 4 artikelen en bespreekt of het verhaal in het artikel gegaan is zoals het gegaan is als gevolg van een democratisch of een non-democratisch proces.
 • Vraag de deelnemers om op internet meer informatie top te zoeken over het verhaal in het artikel. Wuit welk land komt dit, hoe denkt men daar, hoe komt men daar tot besluiten.

 

Duur: 60 minuten

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur

 

Democratische processen

Leeropbrengsten

1.1.4  Democratische processen in verschillende contexten kunnen toepassen

 

 

Activiteit 5:

 • Groepswerk: verdeel de klas in groepjes van 4
 • Elke groepje presenteert een verhaal van een land waar onder de bevolking een gevoel van onrecht heerst / is ontstaan.
 • Vraag de deelnemers om uit te zoeken in welk land dat was, welke soort regime dat land heeft, waarom dat gevoeld van onrecht is ontstaan en hoe zo een verhaal herschreven zou kunnen worden indien een democratisch proces werd gevolgd.

 

Duur: 60 minuten

 

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal: