Εισαγωγή στο τοπικό πολιτικό σύστημα (Κωδικός SCL4WA4W1)

IO4. Κοινωνική και Αστική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 4

Όνομα εργαστηρίου 1: Εισαγωγή στο τοπικό πολιτικό σύστημα

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Αστική Ικανότητα

Όνομα εργαστηρίου:

 Εισαγωγή στο τοπικό πολιτικό σύστημα

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.2 Επιδείξετε γνώσης των νόμων και των κυβερνητικών διαδικασιών στη χώρα υποδοχής

4.1.3 Επιδείξτε την κατανόηση των βασικών στοιχείων του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο λήψης και ενημέρωσης των αποφάσεων – κατανόηση της δημοκρατίας

Τομέας {εις) εργασίας:

ΤΕ4: Αστική Ικανότητα

ΤΕ4.1: Γνώση πολιτικού συστήματος, νόμων, διαδικασιών στη χώρα υποδοχής

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

4

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Ηλεκτρονική σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Άλλα:

Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος θα παρουσιάσει τις βασικές πληροφορίες για το πολιτικό σύστημα σε τοπικό επίπεδο

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Επιλογή ημερομηνίας / ενδιαφέροντος θέματος για παρακολούθηση δημόσιας συζήτησης του δημοτικού συμβουλίου.
 • Ρυθμίσεις μεταφοράς και συνάντησης
 • Ρυθμίσεις με εισαγωγική παρουσίαση του δήμου σχετικά με την εισαγωγή.
 • Χώρος συσκέψεων για παρακολούθηση μετά από τη συζήτηση
 • Τοπικά προγράμματα διαφορετικών πολιτικών κομμάτων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.2 Επιδείξετε  γνώσης των νόμων και των κυβερνητικών διαδικασιών στη χώρα υποδοχής

4.1.3 Επιδείξτε την κατανόηση των βασικών στοιχείων του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο λήψης και ενημέρωσης των αποφάσεων – κατανόηση της δημοκρατίας

 

Εισαγωγή στο πολιτικό σύστημα της χώρας υποδοχής

Διαδικασία:

 • Καλωσόρισμα στον δήμο από τον οικοδεσπότη
 • Παρουσίαση του τοπικού πολιτικού συστήματος από τον δήμο
 • Παρουσίαση των κύριων πολιτικών κομμάτων και των θεμάτων τους, ο ρόλος των τοπικών εκλογών
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις
 • Σύντομη εισαγωγή στην ατζεντα της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της σημερινής συνεδρίασης.

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

 • Σύντομη περιήγηση στο κτίριο
 • Επίσκεψη στο κοινό και παρακολούθηση δημόσιας συζήτησης
 • Διάρκεια 45 λεπτά

 

Επιστρέψτε στο εκπαιδευτικό κέντρο. Εναλλακτικά: συνέχεια στην αίθουσα συσκέψεων που προσφέρει ο δήμος. ή συνέχεια την επόμενη ημέρα

 

Παραρτήματα:

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.2 Επιδείξετε  γνώσης των νόμων και των κυβερνητικών διαδικασιών στη χώρα υποδοχής

4.1.3 Επιδείξτε την κατανόηση των βασικών στοιχείων του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο λήψης και ενημέρωσης των αποφάσεων – κατανόηση της δημοκρατίας

 

Εισαγωγή στο πολιτικό σύστημα της χώρας υποδοχής

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντης γνώσης ανακεφαλαιώνει σύντομα τον λόγο της επίσκεψης .
 • Ο διευκολυντής γνώσης ρωτά τι πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι ήταν πιο εντυπωσιακό; Γιατί; Ποια είναι η γνώμη τους για τη συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου; Εντοπισμός των διαφορών μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής
 • Ο διευκολυντής μάθησης  ρωτά αν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς εκλέγεται το δημοτικό συμβούλιο

Διάρκεια: 30 λεπτά

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης παρέχει ανατροφοδότηση εξηγώντας σύντομα τον κύκλο και τον μηχανισμό των τοπικών δημοκρατικών εκλογών.
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με αυτόν τον μηχανισμό
 • Ο διευκολυντής γνώσης ζητά από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν ομοιότητες / διαφορές μεταξύ του τοπικού δημοκρατικού μηχανισμού της χώρα υποδοχής και της χώρα καταγωγής τους
 • Ο διευκολυντής γνώσης παρέχει πρόσθετα σχόλια σε περίπτωση παρεξήγησης
 • Ο διευκολυντής γνώσης εισάγει την έννοια της προσέγγισης των τοπικών πολιτικών και εκπροσώπων (ιστότοπος, email)
 • Ο διευκολυντής γνώσης ζητά από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν ομοιότητες / διαφορές στην προσέγγιση των πολιτικών στην χώρα υποδοχής και στην χώρα καταγωγής τους.

Διάρκεια  45 λεπτά

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης και οι συμμετέχοντες συζητούν ένα θέμα στο οποίο ενδιαφέρονται όλοι και πώς αντιμετωπίζεται αυτό στην τοπική πολιτική
 • Κοινή συμφωνία σε ένα κοινό θέμα

           

Διάρκεια 15 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  1

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.2 Επιδείξετε  γνώσης των νόμων και των κυβερνητικών διαδικασιών στη χώρα υποδοχής

4.1.3 Επιδείξτε την κατανόηση των βασικών στοιχείων του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο λήψης και ενημέρωσης των αποφάσεων – κατανόηση της δημοκρατίας

 

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντης γνώσης μοιράζει δύο ή τρία προγράμματα τοπικών πολιτικών κομμάτων
 • Σε μικρές ομάδες: οι συμμετέχοντες συζητούν ποια είναι τα κύρια ζητήματα των δύο προγραμμάτων και ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο προγραμμάτων
 • Ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα αντιμετωπίζουν κοινό πρόβλημα

Διάρκεια: 30 λεπτά

 

 • Σε μια συνεδρία της ολομέλειας ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά  από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα ευρήματα της. Ποια είναι η γνώμη τους σχετικά με τα θέματα του προγράμματος. Είναι παρόμοια με αυτά που προτείνουν τα πολιτικά κόμματα στη χώρα τους;
 • Σύντομη αξιολόγηση του θέματος

Διάρκεια 30 λεπτά

 

 Το πιο πάνω εργαστήριο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για επεξηγηθεί με παρόμοιο τρόπο το  εθνικό πολιτικό σύστημα, τις διαδικασίες για τις εθνικές εκλογές, τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές και το περιεχόμενο των προγραμμάτων τους.

 

Παραρτήματα:

www.hoewerktstemmen.nl

 

Video: