Eπικοινωνία των Μέσων Επικοινωνίας στον διαπολιτιστικό τομέα (Κωδικός MLL2WA4W2)

IO4.

Τομέας εργασίας 4

Όνομα εργαστηρίου 2: Eπικοινωνία των Μέσων Επικοινωνίας στον διαπολιτιστικό τομέα

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Όνομα εργαστηρίου:

Eπικοινωνία των Μέσων Επικοινωνίας στον διαπολιτιστικό τομέα

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.1 Ερευνήστε πολιτιστικά μηνύματα και αξιολογήστε την επίδρασή τους είτε (i) στην ένταξη είτε (ii) στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων

4.2.2 Εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο ένα επιλεγμένο μήνυμα από ένα ευρύ φάσμα μορφών μέσων βοηθά στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης

4.2.3 Σχολιάστε για το πώς ένα επιλεγμένο μήνυμα από ένα ευρύ φάσμα μορφών μέσων βοηθά στη διάδοση πολιτιστικών μηνυμάτων

4.4.1 Περιγράψτε τις μορφές των τοπικών μέσων ενημέρωσης

4.4.2 Κατανομή του ρόλου των τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαδικασία (i) συμμετοχής και (ii) πρόσβασης

4.4.3 Περιγράψτε πώς τα τοπικά μέσα βοηθούν τη διαδικασία οικοδόμησης (i)πολιτότητας, (ii) ευαισθητοποίησης για την κοινωνία

4.4.4 Αναλογιστείτε τη σημασία της συμμετοχής και τη δημιουργία εναλλακτικών χώρων στους οποίους να μιλούν με τη δική τους φωνή και να εκφράζουν

Τομέας {εις) εργασίας:

ΤΕ4: Αξιολογώντας την επικοινωνία των μέσων ενημέρωσης

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1  ώρα και 20  λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.1 Ερευνήστε πολιτιστικά μηνύματα και αξιολογήστε την επίδρασή τους είτε (i) στην ένταξη είτε (ii) στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων

4.2.2 Εξηγήστε τον τρόπο  με τον οποίο ένα επιλεγμένο μήνυμα από ένα ευρύ φάσμα μορφών  μέσων βοηθά στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης

4.2.3 Σχολιάστε  για το πώς ένα επιλεγμένο μήνυμα από ένα ευρύ φάσμα μορφών μέσων βοηθά στη διάδοση πολιτιστικών μηνυμάτων

 

Διαδικασία: Δραστηριότητα Ταξινόμησης Παραπληροφόρησης

 

 • Η δραστηριότητα ξεκινά με τον διευκολυντή γνώσης να λέει ένα παράδειγμα από το Παράρτημα 1 «Παράδειγμα δημιουργίας στερεότυπου», Ακολουθεί σύντομη ομαδική συζήτηση, και ζητήται από τους συμμετέχοντες πουν πως κατανοούν τους όρους  «παραπληροφόρηση» και «ψεύτικες ειδήσεις»
 • Ο διευκολυντής γνώσης παρουσιάζει και εξηγεί 7 τύπους παραπληροφόρησης / ψεύτικες ειδήσεις  από το Παράρτημα 2: 7 Τύποι Παραπληροφόρησης
 • Παρουσίαση και επεξήγηση της Κλίμακας Συστήματος κατάταξης: οι ψεύτικες ειδήσεις  πρέπει να ταξινομηθούν κάθετα  από την  «πιο βλαβερή» , με το πιο βλαβερό να είναι στην αρχή της κλίμακας  
 • Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες.
 • Κάθε ομάδα καλείται να ερευνήσει διαδικτυακά 7 παραδείγματα ψεύτικων ειδήσεων σχετικά με μετανάστες και πρόσφυγες που ταιριάζουν σε κάθε έναν από τους 7 τύπους παραπληροφόρησης / ψεύτικες ειδήσεις. Οι συμμετέχοντες πρέπει να τις κατατάξουν  από τις πιο βλαβερές έως τις  λιγότερο βλαβερές με βάση την Κλίμακα
 • Οι μικρές ομάδες πρέπει να  επιχειρηματολογήσουν για τους  κινδύνους και τις συνέπειες της «αρεσκείας», της «κοινής χρήσης» και του σχολιασμού ψεύτικων ειδήσεων  που έχουν διαφορετικό βαθμό βλάβης
 • Ζήτειται από ενα αντιπρόσωπο της κάθε μικρής ομάδας να μοιραστεί την εμπειρία και τα συμπεράσματα της ομάδας του.

 

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1, Παράρτημα  2

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και  20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.1 Ερευνήστε πολιτιστικά μηνύματα και αξιολογήστε την επίδρασή τους είτε (i) στην ένταξη είτε (ii) στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων

4.2.2 Εξηγήστε τον τρόπο  με τον οποίο ένα επιλεγμένο μήνυμα από ένα ευρύ φάσμα μορφών  μέσων βοηθά στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης

4.2.3 Σχολιάστε  για το πώς ένα επιλεγμένο μήνυμα από ένα ευρύ φάσμα μορφών μέσων βοηθά στη διάδοση πολιτιστικών μηνυμάτων

 

Διαδικασία:

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης παρουσιάζει ένα σύντομο θεωρητικό υλικό για την δημιουργία της ατζέντας  από το Παράρτημα 3: Καθορισμός  ατζέντας
 • Στη συνέχεια προτείνεται το άρθρο για το πολιτικό κόμμα «Σουηδοί Δημοκρατικοί» για αναθεώρησή του (βλ. Ενότητες συνδέσμων)
 • Αφού εξοικειωθούν με τα υλικά, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων.
 • Κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει έναν χάρτη πορείας για τον καθορισμό της ατζέντας σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη χώρα. Ο διευκολυντής γνώσης θα πρέπει να εξηγήσει ότι η φράση «δημιουργία ατζέντας  στην (ονομασία  χώρας)» πρέπει να βρίσκεται στη μέση, ενώ τα κλαδιά  του χάρτη μυαλού(mind map) μπορεί να είναι α) συγκεκριμένα θέματα θεματολογίας που υπάρχουν στην χώρα) οι πράκτορες που καθορίζουν την ατζεντα (συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, διαφορετικά μέσα ενημέρωσης) και τα κίνητρά τους, γ) πράκτορες, κανάλια και τρόποι για την καταπολέμηση αυτού του καθορισμού της ατζέντας, δ) άλλα εμπλεκόμενα ακροατήρια και τις στάσεις τους (δημόσια άτομα, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη) καθώς και κάθε άλλο σχετικό περιεχόμενο.
 • Για να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να σκεφτούν και να έχουν ιδέες  παρέχονται ερωτήσεις συζήτησης στους μαθητές από το Παράρτημα 4: Ερωτήσεις προβληματισμού. Οι ερωτήσεις πρέπει να εμφανίζονται στον πίνακα και να εξηγούνται από τον διευκολυντή μάθησης.
 • Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες με τον χάρτη μυαλού, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εργασίας της ομάδας του.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3, Παράρτημα 4

 

Video:

https://www.bbc.com/news/world-europe-29202793

Διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.4.1 Περιγράψτε τις μορφές των τοπικών  μέσων ενημέρωσης

4.4.2 Κατανομή του ρόλου των τοπικών  μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαδικασία (i) συμμετοχής και (ii) πρόσβασης

4.4.3 Περιγράψτε πώς τα τοπικά μέσα βοηθούν τη διαδικασία οικοδόμησης (i)πολιτότητας, (ii) ευαισθητοποίησης για την κοινωνία

4.4.4 Αναλογιστείτε τη σημασία της συμμετοχής και τη δημιουργία εναλλακτικών χώρων στους οποίους να μιλούν με τη δική τους φωνή και να εκφράζουν

 

Διαδικασία: Η δραστηριότητα “Fishbowl”

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί στους συμμετέχοντες ποια είναι τα τοπικά μέσα επικοινωνίας
 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί την βιωματική τεχνική άσκηση “Fishbowl” στους συμμετέχοντες: επιλέγεται μια μεσαίου μεγέθους ομάδα μαθητών (4-6) για να καθίσει στο μπροστινό μέρος ολόκληρης της τάξης και να συζητήσει ανοιχτά ένα συγκεκριμένο θέμα, ώστε να μπορεί να ακούσει ολόκληρη η τάξη. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το τμήμα της δραστηριότητας, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες επαναλαμβάνουν τη δραστηριότητα (έτσι ώστε όλοι να συμμετέχουν).
 • Οι ακόλουθες ερωτήσεις εμφανίζονται στον πίνακα για να δώσουν τα θέματα και το σενάριο για τη συζήτηση, καθώς και να τονώσουν την συζήτηση:
  • Συζητήστε το ρόλο των διαφόρων τοπικών  καναλιών μέσων στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης
  • Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στα τοπικά  μέσα και πόσο προσιτό πιστεύετε ότι είναι στη χώρα σας;
  • Περιγράψτε πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βοηθούν τη διαδικασία οικοδόμησης (i) πολιτότητας, (ii) ευαισθητοποίησης της κοινωνίας
  • Εξηγήστε  πώς εσείς ή κάποιος άλλος από την κοινότητά σας θα μπορούσε να επηρεάσει το τοπίο των μέσων μέσω των κοινοτικών μέσων
  • Σκεφτείτε  τη σημασία της συμμετοχής και τη δημιουργία εναλλακτικών χώρων στους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει με τη δική του φωνή και να εκφράσει τη γνώμη του

 

Παραρτήματα:

Video: