Media communicatie in het interculturele domein (Code MLL2WA4W2)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 4

Workshop 2: Media communicatie in het interculturele domein

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Media wijsheid

Naam van de workshop:

Media communicatie in het interculturele domein

Belangrijkste leeropbrengsten:

4.2.1 Onderzoek culturele boodschappen en evalueer hun invloed op integratie of communicatie tussen verschillende groepen. 

4.2.2 Zoek uit hoe een uitgekozen bericht vanuit diverse media de publieke opinie mee vormt 

4.2.3 Geef commentaar op de wijze waarop een gekozen bericht uit diverse media meehelpt om culturele boodschappen te verspreiden

4.4.1 Beschrijf de vormen van media van de gemeenschap

4.4.2 Zoek uit wat de rol is van de media van de gemeenschap in het proces van participatie en toegang.

4.4.3 Beschrijf hoe media van de gemeenschap meehelpen bij het opbouwen van burgerschap en verhoging van sociaal bewustzijn

Werkgebieden:

4.4.4 Reflecteer op het belang van participatie en het creëren van alternatieve ruimtes waarin ze hun eigen stem kunnen laten horen.

Duur:

4 uren

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur en 20 minuten

 

Leeropbrengsten:

 

4.2.1 Onderzoek culturele boodschappen en evalueer hun invloed op integratie of communicatie tussen verschillende groepen.

4.2.2 Zoek uit hoe een uitgekozen bericht vanuit diverse media de publieke opinie mee vormt

4.2.3 Geef commentaar op de wijze waarop een gekozen bericht uit diverse media meehelpt om culturele boodschappen te verspreiden

 

 

Proces: Rangschik desinformatie

 

 • De trainer start de activiteit met het vertellen van een voorbeeld uit Annex 1 “Voorbeeld van framen” gevolgd door een korte groepsdiscussie, waarin de deelnemers wordt gevraagd om te vertellen wat zij onder de begrippen fake nieuws en desinformatie verstaan.
 • De trainer legt zeven soorten desinformatie/ fake nieuws uit van Annex 2: 7 soorten desinformatie.
 • Presentatie en uitleg van het “ladder” rangschikkings systeem: fake nieuws moet worden gerangschikt op volgorde van schadelijkheid met de meest schadelijke bovenaan de ladder.
 • De deelnemers worden ingedeeld in kleine groepen.
 • Iedere groep moet online 7 voorbeelden van fake nieuws over immigranten en vluchtelingen bekijken die overeenkomen met de 7 types van desinformatie/fake nieuws. Deelnemers moeten de berichten rangschikken van het meest schadelijke bericht naar het minst schadelijke bericht op de ladder.
 • De kleine groepen moeten ook de risico’s en consequenties van ‘likes’ en het ‘delen’ bespreken.
 • Een vertegenwoordiger van iedere kleine groep wordt gevraagd om de ervaringen van de groep met de overige deelneemsters te delen en ook te vertellen tot welke conclusies zij zijn gekomen.

 

Annexen:

Annex 1, Annex 2

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

Duur 1 uur en 20 minuten

 

Leeropbrengsten

 

4.2.1 Onderzoek culturele boodschappen en evalueer hun invloed op integratie of communicatie tussen verschillende groepen.

4.2.2 Zoek uit hoe een uitgekozen bericht vanuit diverse media de publieke opinie mee vormt

4.2.3 Geef commentaar op de wijze waarop een gekozen bericht uit diverse media meehelpt om culturele boodschappen te verspreiden

 

 • De trainer geeft kort uitleg over de theorie van agenda setting vanuit annex 3: Agenda setting.
 • Dan wordt het artikel over de politieke partij “Zweedse democraten” aangeboden ter lezing (zie de toegevoegde links)
 • Als iedereen de benodigde materialen heeft wordt de groep opgedeeld in kleine groepjes van 3 tot 5 personen..
 • Iedere groep moet een mindmap maken over agenda setting over immigranten en vluchtelingen in het land. De trainer legt uit dat de zin “Agenda setting in (naam van het land) in het midden van het papier geplaatst moet worden terwijl de takken van de mindmap kunnen zijn a) specifieke onderwerpen die in ‘s-lands discussie worden gebruikt b) degene die zich met agenda setting bezighouden (bepaalde politieke partijen, verschillende media) en hun motieven; c) kanalen en andere wegen om dergelijke agendasetting te bestrijden d) overige betrokkenen en hun houding (publiek, beleidsmakers, verschillende stakeholders) en alle overige relevante inhoud.
 • Om het denken van de deelnemers te stimuleren en het genereren van ideeën te ondersteunen krijgen de deelneemsters de discussievragen van annex 4 “Vragen ter beschouwing”. De vragen worden op het bord getoond en uitgelegd door de trainer.
 • Als alle groepen klaar zijn met hun mindmap moet 1 van hen de resultaten van hun werk aan de gehele groep presenteren.

 

Annexen:

Annex 3, Annex 4

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.bbc.com/news/world-europe-29202793

Duur: 1 uur en 20 minuten

 

Leeropbrengsten

4.4.1 Beschrijf de vormen van media van de gemeenschap

4.4.2 Zoek uit wat de rol is van de media van de gemeenschap in het proces van participatie en toegang.

4.4.3 Beschrijf hoe media van de gemeenschap meehelpen bij het opbouwen van burgerschap en verhoging van sociaal bewustzijn

4.4.4 Reflecteer op het belang van participatie en het creëren van alternatieve ruimtes waarin ze hun eigen stem kunnen laten horen.

Process: De “Fishbowl” activiteit

 

 • De trainer legt uit aan de deelneemsters wat media van de gemeenschap zijn.
 • “Fishbowl” oefening wordt uitgelegd aan de deelneemsters : een middelgrote groep van 4 tot 6 studenten wordt uitgekozen om voorin het klaslokaal te gaan zitten en openlijk te discussiëren over een onderwerp zodat de gehele groep het kan horen. Hierna worden andere groepen van 4 tot 6 personen gevormd en wordt de activiteit herhaald net zo lang tot eenieder aan de beurt is geweest.
 • De volgende vragen worden op het bord geschreven om onderwerpen aan te dragen alsmede scenario’s voor de discussie. Ook om de discussie te stimuleren:
  • Bediscussieer de rol van verschillende media van de gemeenschap in het vormen van de publieke opinie.
  • Hoe kan iemand participeren in de media van de gemeenschap en hoe toegankelijk zijn ze volgens jou in jouw land.
  • Beschrijf hoe media van de gemeenschap helpen bij het opbouwen van burgerschap en vergroten van sociaal bewustzijn.
  • Werk uit hoe jij of iemand anders van je gemeenschap het landschap van de media van jouw gemeenschap kan beïnvloeden.
  • Reflecteer op het belang van deelname aan en participatie in en het creëren van alternatieven ruimtes waarin iedereen zich vrij kan uiten en voor haar mening kan uitkomen. 

 

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal: