Επίλυση μιας σύγκρουσης στο διαπολιτισμικό περιβάλλον (Κωδικός CAL4WA4W2)

IO4. Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 4

Όνομα εργαστηρίου 2: Επίλυση μιας σύγκρουσης στο διαπολιτισμικό περιβάλλον

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση

Όνομα εργαστηρίου:

Πολιτιστικά εμπόδια: αποτελεσματική επικοινωνία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.1 Κατανόηση των διαφορών στην επικοινωνία που προκύπτουν από τον πολιτισμό

4.1.2 Χρήση κατάλληλων απτικών

4.1.3 Χρήση κατάλληλων προξαιμικών

4.1.4 Κατανόηση εσωτερικής προκατάληψης

4.1.5 Αποτελεσματική επικοινωνία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Τομέας {εις) εργασίας:

WA4: Διαπολιτισμική επικοινωνία

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

4

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.1 Αναφέρεται διαφόρων τύπων συγκρούσεων

 

Διαδικασία:

Μελέτη περιπτώσεων διαπολιτισμικών συγκρούσεων

 • Ο Διαμεσολαβητής εμφανίζει στον πίνακα και παρουσιάζει διάφορα είδη συγκρούσεων από το Παράρτημα 1, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε εποικοδομητικές και καταστροφικές συγκρούσεις
 • Ο Διαμεσολαβητής στη συνέχεια χωρίζει τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες 4-5 ατόμων και παραδίδει την περιπτωσιολογική μελέτη με τις ερωτήσεις για τη συζήτησή του. Οι συμμετέχοντες συζητούν τις ερωτήσεις σε ομάδες για 30 λεπτά.
 • Στη συνέχεια, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει την περιπτωσιολογική μελέτη με όλη την τάξη, ως υποστήριξη χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το Παράρτημα 3 «Αναφορές για τον Διαμεσολαβητή»

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1, παράρτημα 2, παράρτημα 3

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.2 Χρήση τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων

 

Διαδικασία: Παιχνίδι ρόλων διαπολιτισμικών συγκρούσεων

 • Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 20 λεπτά για να επανεξετάσουν τις στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων από τον προτεινόμενο σύνδεσμο
 • Ο Διαμεσολαβητής επιλέγει 6 εθελοντές από τους συμμετέχοντες και τους χωρίζει τυχαία σε 3 ζεύγη. Η υπόλοιπη ομάδα προορίζεται να μάθει παρατηρώντας το παιχνίδι ρόλων αυτών των 3 ζευγών.
 • Κάθε ζεύγος λαμβάνει 2 προφίλ σεναρίων από το παράρτημα 4 και του έχει δοθεί εντολή να μην τα δείχνει το ένα στο άλλο. Στη συνέχεια, έχουν 20 λεπτά για να διαβάσουν τα σενάριά τους, να προετοιμαστούν και να συνηθίσουν τον σύντροφό τους. Για να γίνει αυτό, κάθε ζευγάρι δίνεται ένα ξεχωριστό χώρο / χώρο για την προετοιμασία σε ιδιωτικό.
 • Στη συνέχεια, τα ζευγάρια παρουσιάζουν το διάλογο το ένα μετά το άλλο. Ούτε ο Διαμεσολαβητής, ούτε άλλοι συμμετέχοντες σχολιάζουν τους διαλόγους των ζευγαριών μέχρι να τελειώσει το τελευταίο ζευγάρι.
 • Μετά τις παρουσιάσεις, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει για το ρόλο που διαδραματίζει η τάξη, αναφερόμενος στις πληροφορίες του παραρτήματος 5. Καθώς το εργαστήριο επικεντρώνεται στις στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων και όχι στις πολιτιστικές διαφορές, ο Διαμεσολαβητής τονίζει αυτή την πτυχή του παιχνιδιού ρόλων. Δεν έχει σημασία ποια στρατηγική επίλυσης συγκρούσεων επιλέγουν και υπερασπίζονται οι συμμετέχοντες, αρκεί να μπορούν να επιχειρηματολογούν την επιλογή τους. Ο Διαμεσολαβητής δίνει ανατροφοδότηση σε κάθε ένα από τα ζεύγη, καθιστώντας το μια ανοιχτή συζήτηση τόσο με τους συμμετέχοντες παιχνίδι ρόλων και το υπόλοιπο της τάξης.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 4, παράρτημα 5

 

Video:

https://www.hrpersonality.com/resources/conflict-management-techniques

Διάρκεια: 1 ώρα

 

Μαθησιακoί Στοχοι:

4.2.3 Να είναι σε θέση να ηγηθεί μιας ομάδας προκειμένου να προχωρήσει σε δημιουργική επίλυση συγκρούσεων και να παρουσιάσει τα οφέλη της

 

Διαδικασία:

 • Οι συμμετέχοντες διαβάζουν συμβουλές για την επίλυση συγκρούσεων στην πολυπολιτισμική επικοινωνία από το Παράρτημα 6, που δίνεται ως φυλλάδιο από τον Διαμεσολαβητή. Εν τω μεταξύ, ο Διαμεσολαβητής τους εξηγεί επίσης τη διαφορά μεταξύ ατομικιστική και κολεκτιβιστική πολιτισμών.
 • Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να φανταστούν τους εαυτούς τους ως ηγέτες ομάδων, και διεξάγεται ομαδική συζήτηση.
 • Ο Διαμεσολαβητής εποπτεύει τη συζήτηση με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
  • Γιατί νομίζετε ότι είναι πιο δύσκολο να ηγηθείς μιας πολυπολιτισμικής ομάδας;
  • Ποιοι είναι οι πιο κοινοί λόγοι για τις συγκρούσεις στη διαπολιτισμική επικοινωνία;
  • Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις στην ομάδα σας;
  • Πώς μπορεί κανείς να αναπτύξει αποτελεσματικές δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας;
  • Τι συμβουλές μπορείτε να δώσετε σε έναν εκπρόσωπο μιας ατομικιστικής κουλτούρας για την επίλυση μιας διαπολιτισμικής σύγκρουσης με έναν εκπρόσωπο της κολεκτιβιστικής κουλτούρας;
  • Τι συμβουλές μπορείτε να δώσετε σε έναν εκπρόσωπο μιας κολεκτιβιστικής κουλτούρας για την επίλυση μιας διαπολιτισμικής σύγκρουσης με έναν εκπρόσωπο μιας ατομικιστικής κουλτούρας;

 

 

Παραρτήματα:

Annex 6

 

Video: