Εξερεύνηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της πολιτιστικής ευφυΐας και των στοιχείων της τέχνης. (Κωδικός CAL3WA2W4)

IO4. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 4: Εξερεύνηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της πολιτιστικής ευφυΐας και των στοιχείων της τέχνης.

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Cultural awareness and expression

Όνομα εργαστηρίου:

Εξερεύνηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της πολιτιστικής ευφυΐας και των στοιχείων της τέχνης.

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.1.5 Lead and participate in a discussion about cultural differences and similarities

2.2.3 Recognise gender stereotypes in everyday environment

2.2.4 Go above and beyond/Fight gender stereotypes

2.3.1 Explain what cultural Intelligence is

2.3.2 Assess Cultural Intelligence

2.3.3 Describe Cultural intelligence examples

2.3.4 Improve your Cultural Intelligence over your lifetime and try to learn from others

2.4.1 List various examples of how culture has affected art

2.4.2 Analyse how people from different cultures may perceive artistic expression

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: (Cultural Diversity) Attitudes and Perceptions

Διάρκεια:

4.5 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά


Μαθησιακοί Στόχοι:
2.1.5 Ηγεσία και συμμετοχή σε συζήτηση σχετικά με τις πολιτιστικές διαφορές και ομοιότητες
2.2.3 Αναγνώριση των στερεοτύπων φύλου στο καθημερινό περιβάλλον
2.2.4 Μετάβαση πάνω και πέρα από τα στερεότυπα φύλου


Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν όλες τις διαφορετικές ομάδες στις οποίες ανήκουν (περίπου 2-3 απαντήσεις). Ένας εναλλακτικός τρόπος για να σκεφτούμε αυτό θα μπορούσε να είναι να εξετάσει όλες τις διαφορετικές ετικέτες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αυτούς, ή όλους τους διαφορετικούς ρόλους που εκπληρώνουν στη ζωή τους.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από όλους να προσδιορίσουν μια ετικέτα που ισχύει για αυτούς από τον κατάλογο των απαντήσεων που παρέχονται στο προηγούμενο βήμα και είναι γραμμένο στον πίνακα.
 • Μόλις οι ετικέτες/ομάδες που αναφέρονται φτάσουν σε επαρκή αριθμό (15-20 απαντήσεις), ο διαμεσολαβητής θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες εάν με την εξέταση του καταλόγου, θα σκεφτούν ότι υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες/ διαφορές μεταξύ όλων των μίνι πολιτισμών που παρουσιάζονται στον κατάλογο.
 • Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν αυτό με όρους κοινών ελπίδων, ονείρων, φόβων και στόχων μέχρι η ομάδα να συνειδητοποιήσει ότι πιθανότατα έχουν πολύ περισσότερα κοινά από αυτά που τους ξεχωρίζουν. Η άσκηση θα έχει επιτύχει το στόχο της όταν θα υπάρξει βαθύτερη κατανόηση της πολιτιστικής διαφοροποίησης μεταξύ των ομάδων και προσδιορισμός των μίνι πολιτισμών και των διαφορών/ ομοιοτήτων τους.
 •  Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο “Ρόλοι των φύλων στην κοινωνία” (σύνδεσμος Α).
 • Ο διαμεσολαβητής θα δώσει οδηγίες για τη δραστηριότητα της άσκησης: Θα διαβάσει μια λίστα λέξεων (4.) και θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να σηκώσουν τα χέρια τους αν νομίζουν ότι είναι η σχετική λέξη μιας γυναίκας και δεν θα δώσει το χέρι του αν νομίζουν ότι είναι η σχετική λέξη ενός άνδρα (ή το αντίστροφο) (1).
 • Μόλις ο κατάλογος διαβαστεί και οι συμμετέχοντες εκφραστούν απόψεις, ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει μια συζήτηση τίθενται ερωτήσεις που παρέχονται στο δεύτερο μέρος της άσκησης (1).

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1, Παράρτημα 2

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=LdEAz3mjaSw

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακοί Στόχοι:

2.3.1    Explain what cultural Intelligence is

2.3.2    Assess Cultural Intelligence

2.3.3    Describe Cultural intelligence examples

2.3.4    Improve your Cultural Intelligence over your lifetime and try to learn from others

 

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή για το τι είναι η πολιτιστική νοημοσύνη, ποιες είναι οι διαστάσεις της και γιατί η πολιτιστική νοημοσύνη είναι σημαντική σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, παρουσιάζοντας τον αριθμό διαφανειών 28-33 (2).
 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει συζήτηση για τα παρακάτω θέματα.
  • Γιατί χρειαζόμαστε την Πολιτιστική Νοημοσύνη;
  • Ποιες δεξιότητες χρειαζόμαστε σε παγκόσμιο πλαίσιο;
  • Παγκόσμια και Εγχώρια CQ
  • Τι διαφορά κάνει cq;
  • Ζώντας με τη διαφορά και την ποικιλομορφία
  • Πολιτιστική μάθηση/πολιτιστική μετάδοση
  • Παραδείγματα πολιτιστικής ευφυΐας
  • Αξιολόγηση της Πολιτιστικής Νοημοσύνης
 • Ο διαμεσολαβητής θα παρέχει στους συμμετέχοντες την online άσκηση «Τεστ Πολιτιστικής Νοημοσύνης» (σύνδεσμος Α). Ο διαμεσολαβητής θα εξηγήσει στους συμμετέχοντες ότι η δοκιμή CQ έχει επινοηθεί με παρόμοιο τρόπο με μια δοκιμή IQ.
 • Οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν αυτό το απλό online τεστ πολλαπλής απάντησης, βήμα προς βήμα και θα σχολιάσουν τα αποτελέσματα.

Παραρτήματα:

Παράρτημα 2

 

Video:

A. http://commonpurpose.org/knowledge-hub/all-articles/what-is-cultural-intelligence/cq-test/

(Πηγή: Common Purpose)

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακοί Στόχοι:

2.4.1 Κατάλογος διαφόρων παραδειγμάτων για τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός έχει επηρεάσει την τέχνη

2.4.2 Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς μπορούν να αντιλαμβάνονται την καλλιτεχνική έκφραση.

 

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα μοιράσει τους συμμετέχοντες σε 3 ομάδες και θα δώσει σε κάθε ομάδα ένα αντίγραφο της κάρτας «Art & Culture» (3).
 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με τους πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει κάθε αντικείμενο ή έργο τέχνης από την άποψη του σχεδιασμού, της αισθητικής, των πολιτιστικών αξιών, των πεποιθήσεων, των κανόνων κ.λπ. Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται στη στήλη Α, ποιες άλλες πληροφορίες μπορούν να αναδευθούν από τους πίνακες που σχετίζονται με τον πολιτισμό; Μπορούν οι συμμετέχοντες να αναφέρουν άλλα παραδείγματα;
 • Ένας συμμετέχων θα καταγράψει τα συμπεράσματα της άσκησης σε ένα flipchart.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο “Η Εξέλιξη της Τέχνης (και πώς διαμόρφωσε τον Σύγχρονο Κόσμο” (σύνδεσμος Α).
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα χαρτί Α4, 5 μέρη του βίντεο που παρουσιάζουν πώς:
  • Το πολιτιστικό περιβάλλον των ανθρώπων έχει επηρεάσει την τέχνη και τις καλλιτεχνικές εκφράσεις των ανθρώπων.
  • Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς αντιλαμβάνονται την τέχνη με διαφορετικό τρόπο.

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=bkWHrWw5yTg