Ίσες ευκαιρίες και Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη (Κωδικός: SCL3WA2W1)

IO4. Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 1: Ίσες Ευκαιρίες και Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Όνομα εργαστηρίου:

Ίσες ευκαιρίες και Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.1.4. Εφαρμογή τρόπων αντιμετώπισης της αντιληπτής ανισότητας στην κοινωνία

2.1.5. Κατανόηση τρόπων υπέρβασης των εμποδίων σε ίσες ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία.

2.3.1. Αποδείξτε την κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης

2.3.2. Ενημερωθείτε για τους διαφορετικούς τρόπους να είστε ενεργός πολίτης.

2.3.3. Προσθέστε πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (ευκαιρίες μάθησης και επιλογές σταδιοδρομίας)

2.3.4. Εφαρμόστε την έννοια της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη(Active Citizenship) στις δικές σας επιλογές ανάπτυξης

2.3.5. Προετοιμάστε ένα σχέδιο για τις δικές σας επιλογές ανάπτυξης

2.3.6. Διατυπώστε τα οφέλη της προσωπικής ανάπτυξης στη διεκδίκηση δικαιωμάτων και θέσης στην κοινωνία υποδοχής.

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: Συμμετοχή

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Ρυθμίσεις μεταφοράς στο ινστιτούτο υποδοχής
 • Επιλογή ιδρύματος υποδοχής
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται καλά  εκ των προτέρων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα και 30 λεπτά

 

Συμμετοχή στην Κοινωνία

2.1.4. Εφαρμογή τρόπων αντιμετώπισης της αντιληπτής ανισότητας στην κοινωνία

2.1.5. Κατανόηση τρόπων υπέρβασης των εμποδίων σε ίσες ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία.

 

Δραστηριότητα  1:  Ίσες Ευκαιρίες

 • Καλωσόρισμα
 • Ομαδική εργασία: Ο διαμεσολαβητής χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων . Κάθε ομάδα πρέπει να μοιραστεί εμπειρίες όπου πιστεύει ότι δεν αντιμετωπίστηκαν ισότιμα. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις περιπτώσεις που της  στην τάξη.
 • Ο διαμεσολαβητης παρουσιάζει τον ορισμό της Ίσης Ευκαιρίας. «Ίσες ευκαιρίες σημαίνει ότι κάθε άτομο έχει πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή του, ανεξάρτητα από τη θέση του στην κοινωνία ή τα ατομικά χαρακτηριστικά του, όπως η φυλή, το φύλο, η αναπηρία ή οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ». Ακολουθεί συζήτηση για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται έχοντας υπόψη τον ορισμό.
 • Συζήτηση για κάθε περίπτωση: Τι είναι άδικη μεταχείριση; Είναι σωστό να πιστεύουμε ότι η περίπτωση δεν προσέφερε ίσες ευκαιρίες σε όλους; Αν ναι, πώς την αντιμετωπίζετε; Αν όχι, γιατί δεν ήταν άδικη μεταχείριση;
 • Συζήτηση: Πώς να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις ίσες ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία.

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Δραστηριότητά  2: Συμμετοχή με Έργο

 • Ο διαμεσολαβητής παρουσιάζει το ακόλουθο σενάριο στην τάξη: «Μια σειρά σεμιναρίων διοργανώθηκε από την κοινότητα για να μάθουν ελληνικά οι μετανάστριες. Δεδομένου ότι υπήρχαν πολλές υποψήφιες, ο διοργανωτής αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον κανόνα «πρώτος έρχεται , πρώτος εξυπηρετείται”. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες δεν ήταν διαθέσιμη, καθώς τα σεμινάρια θα φιλοξενούνταν σε ένα παλιό κτίριο που διέθετε έναν πολύ μικρό ανελκυστήρα και μια αναπηρική καρέκλα δεν μπορούσε να χωρέσει σε αυτόν ».
 • Συζήτηση: Η υπόθεση που παρουσιάζεται προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους; Τι θα άλλαζες ή δεν θα άλλαζες ώστε η διαδικασία να παρέχει ίση πρόσβαση σε όλους;

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

1 ώρα, 30 λεπτά

 

Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη(Active Citizenship)

2.3.1. Αποδείξτε την κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι Ενεργός Πολίτης

2.3.2. Ενημερωθείτε για τους διαφορετικούς τρόπους να είστε Ενεργός Πολίτης.

2.3.3. Προσθέστε πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (ευκαιρίες μάθησης και επιλογές σταδιοδρομίας)

 

 

Δραστηριότητα  3: Ενεργός Πολίτης

 

 

 • Συζήτηση: Πώς οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο βίντεο έχουν επηρεάσει την αντίληψή σας για τον όρο «Ενεργός Πολίτης»;
 • Ομαδική εργασία: Ο διαμεσολαβητής χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων. Κάθε ομάδα συζητά / προτείνει τρόπους δραστηριοποίησης στην κοινότητα και πώς αυτό μπορεί να διαμορφώσει / βελτιώσει την κοινωνία
 • Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις ιδέες της στην τάξη.
 • Συζήτηση: Πώς το να είσαι Ενεργός Πολίτης μπορεί να επηρεάσει θετικά τις ευκαιρίες μάθησης και τις επιλογές σταδιοδρομίας; Μπορείτε να δείτε την σύνδεση που υπάρχει;

Διάρκεια: 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Παραρτήματα:

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=HhBRlvDVW0k

1 ώρα

 

Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη

2.3.4. Εφαρμόστε την έννοια της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη  στις δικές σας επιλογές ανάπτυξης

 

2.3.5. Προετοιμάστε ένα σχέδιο για τις δικές σας επιλογές ανάπτυξης

 

2.3.6. Διατυπώστε τα οφέλη της προσωπικής ανάπτυξης στη διεκδίκηση δικαιωμάτων και θέσης στην κοινωνία υποδοχής.

 

Δραστηριότητα 5:

 

 • Τώρα που συζητήθηκε πώς συνδέεται η Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη με τις ευκαιρίες μάθησης και καριέρας, κάθε συμμετέχοντας  προετοιμάζει ένα σχέδιο για τη δική του ανάπτυξη.
 • Κάθε συμμετέχοντας παρουσιάζει το σχέδιό του/της στην τάξη και εξηγεί πώς αυτό το σχέδιο θα ωφελήσει τη δική του/της προσωπική ανάπτυξη και πώς μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του/της στην κοινωνία

 

Διάρκεια : 60 λεπτά

Παραρτήματα:

 

Video: