Κατανόηση του Πολιτισμού της Χώρας Υποδοχής (Κωδικός CAL3WA3W6)

IO4. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 3

Όνομα εργαστηρίου 6: Κατανόηση του Πολιτισμού της Χώρας Υποδοχής

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

Όνομα εργαστηρίου:

Κατανόηση του Πολιτισμού της Χώρας Υποδοχής

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

3.1.1. Περιγράψτε τις ομοιότητες του πολιτισμού της χώρας υποδοχής με τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής σας

3.1.2 Περιγράψτε τις διαφορές του πολιτισμού της χώρας υποδοχής με τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής σας

3.1.3. Να δοθούν παραδείγματα των ομοιοτήτων και των διαφορών της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής

3.1.4. Συγκρίνετε τις παραδόσεις των δύο χωρών και αποφασίστε σε ποιο από αυτά θα θέλατε να συμμετάσχετε

Τομέας {εις) εργασίας:

WA3: Πολιτισμός στην χώρα σας έναντι στην χώρα φιλοξενίας

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

3.1.1. Περιγράψτε τις ομοιότητες του πολιτισμού της χώρας υποδοχής με τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής σας

3.1.2 Περιγράψτε τις διαφορές του πολιτισμού της χώρας υποδοχής με τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής σας

 

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει κάποιες παροιμίες και θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να πουν το παρόμοιο στη χώρα τους. Θα δώσει ένα παράδειγμα πριν από την έναρξη της άσκησης.
 • Ο διαμεσολαβητής θα χωρίσει την τάξη σε 3 ομάδες (θα προσπαθήσει να κάνει ομάδες από συμμετέχοντες με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο).
 • Ο διαμεσολαβητής θα διαθέσει ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού και δείκτες σε κάθε ομάδα.
 • Οι συμμετέχοντες θα κάνουν δύο στήλες στο φύλλο με την ένδειξη: α) Πολιτιστικές ομοιότητες και β) πολιτιστικές διαφορές.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν μεταξύ τους ως ομάδα και να βρουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των πολιτισμών τους που αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο (παράρτημα. 1).
 • Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια θα συμπληρώσουν το φύλλο χαρτί και να το παρουσιάσει ένα προς ένα στην τάξη δημιουργώντας μια μεγάλη συζήτηση ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

Όχι

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

3.1.3 Να δοθούν παραδείγματα των ομοιοτήτων και των διαφορών της πολιτιστικής κληρονομιάς υποδοχής και της χώρας καταγωγής.

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο “Cross Cultural Εθιμοτυπία – κ. Μπέιζμπολ” (σύνδεσμος Α.)
 • Ο διαμεσολαβητής θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες ποιες διαφορές μπορούν να προσδιορίσουν μεταξύ των δύο πολιτισμών των κύριων χαρακτήρων. Μπορούν να εντοπίσουν ομοιότητες μεταξύ των δύο πολιτισμών; Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές με τη δική τους κουλτούρα; Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να
 • Ο διαμεσολαβητής θα παρέχει το φύλλο χαρτιού άσκησης Α3 (παράρτημα 2) σε όλους τους συμμετέχοντες.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν 3 παραδείγματα των ομοιοτήτων και των διαφορών της πολιτιστικής κληρονομιάς υποδοχής και χώρας καταγωγής τους για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Απτός πολιτισμός (όπως κτίρια, μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα τέχνης και τεχνουργήματα)
  • Άυλος πολιτισμός (όπως η λαογραφία, οι παραδόσεις, η γλώσσα και η γνώση)
  • Φυσική κληρονομιά (συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικά σημαντικών τοπίων και της βιοποικιλότητας)

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 2

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=bdeFdFEbuqk

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

3.1.4 Συγκρίνετε τις παραδόσεις των δύο χωρών και αποφασίστε σε ποιο από αυτά θα θέλατε να συμμετάσχετε

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων που αναφέρονται στις παραδόσεις σε όλο τον κόσμο. Τι εννοούμε με τον όρο παράδοση; Ποια είναι τα παραδείγματα πολιτιστικών παραδόσεων; Γιατί η παράδοση είναι σημαντική; Πώς επηρεάζει η παράδοση τον πολιτισμό;
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο “Γιορτές σε όλο τον κόσμο” (σύνδεσμος Α).
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τους πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει κάθε μία από αυτές τις παραδόσεις που παρουσιάζονται στο βίντεο. Πώς αντιλαμβάνονται αυτοί οι συμμετέχοντες τα διάφορα στοιχεία αυτών των παραδόσεων;
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να γράψουν συγκεκριμένες παραδόσεις που θα ήθελαν να συμμετάσχουν τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και στη χώρα καταγωγής τους. Σε ποιες αρέσει και θέλουν να συμμετάσχουν και ποιες είναι αυτές οι παραδόσεις με τις οποίες αισθάνονται άβολα.
 • Πριν από αυτή τη δραστηριότητα, ο διαμεσολαβητής θα εξηγήσει στους συμμετέχοντες ότι η άσκηση θα γίνει ιδιωτικά και οι απαντήσεις τους θα είναι ανώνυμες. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τα αποτελέσματα της άσκησης, καθώς πολλοί συμμετέχοντες θα αισθάνονται απρόθυμοι να πουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε μια παράδοση που τους αρέσει, αλλά σε αντίθεση με τον πολιτισμό τους (για παράδειγμα, χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους μουσουλμάνους).
 • Όταν συγκεντρωθούν όλες οι απαντήσεις από όλους τους συμμετέχοντες, ο διαμεσολαβητής θα μοιραστεί κάποιες από αυτές με την τάξη, προσπαθώντας παράλληλα να αναδείξει τις ανάγκες των συμμετεχόντων πίσω από την απάντησή τους.
 • Τα αποτελέσματα της άσκησης θα παρουσιαστούν σε ένα flipchart και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συζητήσουν για το γιατί / πώς οι ανάγκες τους για την υποστήριξη των εθίμων και των παραδόσεων τους, διατηρώντας την ταυτότητά τους, να ενσωματωθούν στη χώρα υποδοχής ή να απολαύσουν νέες παραδόσεις κλπ..

 

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=3-uh_HSM2xI