Κατανόηση του Πολιτισμού της Χώρας Υποδοχής (Κωδικός CAL3WA3W7)

IO4. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 3

Όνομα εργαστηρίου 7: Κατανόηση του Πολιτισμού της Χώρας Υποδοχής

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

Όνομα εργαστηρίου:

Κατανόηση του Πολιτισμού της Χώρας Υποδοχής

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

3.2.2 Συγκεντρώστε τις διατροφικές συνήθειες της χώρας καταγωγής που θα κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη

3.2.3 Κατάλογος του κοινού συστήματος μεταφορών στη χώρα

3.2.4 Βρείτε τους τρόπους αγοράς όλων των προϊόντων για να διευκολύνετε την καθημερινή ζωή της δικής σας και της οικογένειάς σας

3.2.5 Οργανώστε την καθημερινή σας ζωή στην πατρίδα σας με τον τρόπο που σας ταιριάζει καλύτερα, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων

Τομέας {εις) εργασίας:

WA3: Αρχική έναντι πολιτισμού χώρα υποδοχής

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

3.2.1 Εξηγήστε τις διατροφικές συνήθειες του ξενιστή και της χώρας καταγωγής

3.2.2 Συγκεντρώστε τις διατροφικές συνήθειες της χώρας καταγωγής που θα κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη

 

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα διαβάσει μια μεγάλη λίστα συστατικών στους συμμετέχοντες και θα τους ζητήσει να απομνημονεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα (1).
 • Μόλις τελειώσει ο διαμεσολαβητής, θα τους ζητήσει να τα γράψουν και να συγκρίνουν αυτά που θυμάται ο καθένας από τους συμμετέχοντες.
 • Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα τα συγκρίνουν με τα συστατικά που χρησιμοποιούν περισσότερο στη χώρα τους
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν το βίντεο “Street Food Around The World” (σύνδεσμος Α.)
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν το βίντεο και έναν προς έναν να εκφράσουν μια διατροφική συνήθεια του οικοδεσπότη και της χώρας καταγωγής τους και πώς προσαρμόστηκαν στη χώρα υποδοχής, προκειμένου να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη.
 • Ένας συμμετέχων θα γράψει σε ένα flipchart τις ιδέες για την προσαρμογή που παρουσιάζονται από τους συμμετέχοντες, ενώ να πάρει ανατροφοδότηση από όλους για πιθανές νέες ιδέες.

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=2015SQYu4DM

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

3.2.3 Κατάλογος του κοινού συστήματος μεταφορών στη χώρα

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να απαριθμήσουν όλες τις μεθόδους μεταφοράς που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Γιατί χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα; Ξέρουν άλλους που είναι διαθέσιμοι;
 • Ο διαμεσολαβητής θα δώσει σε κάθε συμμετέχοντα έναν προορισμό και θα του ζητήσει να περιγράψει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει. Γιατί επέλεξαν αυτή τη μέθοδο;

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

Όχι

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 

3.2.4 Βρείτε τους τρόπους αγοράς όλων των προϊόντων που χρειάζεστε για να διευκολύνετε την καθημερινή σας ζωή και την οικογένειά σας

3.2.5 Οργανώστε την καθημερινή σας ζωή στην πατρίδα σας με τον τρόπο που σας ταιριάζει καλύτερα, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να γράψουν την αγαπημένη τους συνταγή και να τους ζητήσει να βρουν αυτή που είναι παρόμοια με αυτή στη χώρα υποδοχής τους.
 • Κατά τη διάρκεια της συνέχισης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν ένα σχέδιο για το πώς / ήταν να αγοράσουν τα συστατικά για τη συνταγή χώρα καταγωγής τους.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να κάνουν ένα οικογενειακό γεύμα για μια εβδομάδα χρησιμοποιώντας 30 ευρώ ανά άτομο. Θα δώσει στους συμμετέχοντες ένα τραπέζι πάνω στον οποίο πρέπει να εργαστούν για την άσκηση αυτή (2).
 • Ο διαμεσολαβητής θα δώσει στους συμμετέχοντες ένα φύλλο άσκησης για να οργανώσουν την ημέρα τους (3). Όλες οι καρτέλες πρέπει να συμπληρωθούν. 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 2, Παράρτημα 3

 

Video:

Όχι