Inzicht in de cultuur van het gastland (Code: CAL3WA3W7)

IO4. Cultureel bewustzijn en expressie

Werkgebied 1

Workshop 2: Mediawijsheid, is het belangrijk?

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Cultureel bewustzijn en expressie

Naam van de workshop:

Inzicht in de cultuur van gastland

Belangrijkste leeropbrengsten:

3.2.1 De eetgewoonten van het gastland en het thuisland uitleggen

3.2.2 Op een rijtje zetten van de eetgewoonten van het thuisland die uw leven gemakkelijker zullen maken

3.2.3 Lijst maken van het gebruikelijke vervoers in het land

3.2.4 Vind de manieren om alle producten te kopen om het dagelijks leven van u en uw gezin te vergemakkelijken

3.2.5 Organiseer uw dagelijks leven in het thuisland zo goed mogelijk gezien de beschikbare middelen

Werkgebieden:

WA3: Thuis versus gastland cultuur

Duur:

4 uur

AC instapniveau

3

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur en 30 min

 

Leerresultaten:

3.2.1 De eetgewoonten van het gastland en het thuisland uitleggen

3.2.2 Op een rijtje zetten van de eetgewoonten van het thuisland die uw leven gemakkelijker zullen maken

 

Proces

 

 • De trainer zal een grote lijst van ingrediënten aan de deelnemers laten zien en hen vragen om er zoveel mogelijk te onthouden (annex 1).
 • Zodra de trainer klaar is, zal hij / zij hen vragen om ze op te schrijven en te vergelijken met dat wat andere deelnemers hebben opgeschreven.
 • Dan zullen de deelnemers ze vergelijken met de ingrediënten die zij het meest gebruiken in hun land
 • De trainer zal de deelnemers vragen om de video”Street Food Around The World” (link A.) te bekijken.
 • De trainer zal de deelnemers vragen om commentaar te geven op de video en hen een voor een om een eetgewoonte van hun gastland vragen en hen vragen hoe ze zich aangepast hebben om hun leven gemakkelijker te maken.
 • Een deelnemer schrijft op een flipchart de ideeën voor de aanpassing genoemd door de deelnemers. De anderen geven hierop feedback wat mogelijk leidt tot nieuwe ideeën.

 

Annexen:

Annex 1

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

A. https://www.youtube.com/watch?v=2015SQYu4DM

Duur: 1 uur en 30 min

 

Leerresultaten:

3.2.3 Lijst van het gebruikelijke vervoer in het land

 

Proces

 • De trainer zal de deelnemers vragen om de vervoersmethoden die ze gebruiken in een lijstje bij elkaar te zetten. Waarom gebruiken ze deze vervoersmiddelen? Hebben ze  andere  ter beschikking?
 • De trainer geeft aan iedere deelnemer een bestemming en vraagt hem of haar welke route gekozen zou worden om die bestemming te bereiken.  En waarom kiezen deelnemers voor deze route?

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

 

Duur: 1 uur en 30 min

 

Leerresultaten:

 

3.2.4 Vind de manieren om alle producten te kopen die u nodig hebt om het dagelijks leven van u en uw gezin te vergemakkelijken

3.2.5 Organiseer uw dagelijks leven in het thuisland zodat het u beter uitkomt gezien de beschikbare middelen

 

Proces

 

 • De trainer zal de deelnemers vragen om hun favoriete recept op te schrijven en hen te vragen om een recept in hun gastland te vinden dat hierop lijkt.
 • Hierna moeten de deelnemers een plan maken om de ingrediënten te kopen voor het recept van hun moederland.
 • De trainer zal de deelnemers vragen om een planning te maken voor week voor de avondmaaltijd voor het gezin met een budget van 30 euro per persoon. Hij/zij zal  de deelnemers een tabel geven waarmee zij deze oefening  kunnen maken (annex 2).
 • De trainer geeft de deelnemers een oefenblad om hun dag in te delen (annex 3). Alle tabbladen moeten worden ingevuld.

 

Annexes:

Annex 2, annex 3

 

Video en ander ondersteunend materiaal: