Μετάδοση του μηνύματός σας: σύνταξη Πλάνου Επικοινωνίας (Κωδικός MLL3WA5W3)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 5

Όνομα εργαστηρίου 3: Μετάδοση του μηνύματός σας: σύνταξη Πλάνου Επικοινωνίας

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Όνομα εργαστηρίου:

Μετάδοση του μηνύματός σας: σύνταξη Πλάνου  Επικοινωνίας

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

5.4.1 Παρουσιάστε και υπερασπιστείτε την (i) εστίαση, (ii) τη μορφή και (iii) την πλατφόρμα, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα να προσεγγίσετε την ομάδα στόχου του κοινού σας

5.4.2 Αναπτύξτε την διαδικτυακή σας παρουσία δημιουργώντας μια διαδικτυακή σελίδα σε μια επιλεγμένη πλατφόρμα και δημιουργήστε ένα σχέδιο περιεχομένου για τις εκδόσεις έναρξης

5.4.3 Δημοσίευση περιεχομένου που θα ξεκινήσει το αρχικό περιεχόμενό σας στην(i) Συμμετοχή του πολίτη και (ii) Ενεργή Πολιτότητα

5.4.4 Δείξτε πώς να δημιουργήσατε μια κοινότητα που ανταποκρίνεται στις επικοινωνίες και τις δημοσιεύσεις σας

5.4.5 Παρουσιάστε ένα Σχέδιο Ανάπτυξης που καθορίζει πώς μπορείτε να διαφοροποιήσετε το κοινό σας και να επεκτείνετε την προσέγγιση χρηστών

Τομέας {εις) εργασίας:

WA5: Μέσα ενημέρωσης και Ενεργή Πολιτότητα

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και  15 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.4.1 Παρουσιάστε και υπερασπιστείτε την (i) εστίαση, (ii) τη μορφή και (iii) την πλατφόρμα, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα να προσεγγίσετε την ομάδα στόχου του κοινού σας

 

Διαδικασίαs: Δημιουργία Σχέδιου Επικοινωνίας

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί στους συμμετέχοντες τι είναι ένα Σχέδιο Επικοινωνίας, ένα στρατηγικό έγγραφο που αποτελείται από τον καθορισμό διαφορετικών στοιχείων για τη μετάδοση των μηνυμάτων σας: πρέπει να προσδιορίσετε τις σημαντικές ομάδες στόχους /ενδιαφερόμενους, τα μηνύματα εικόνα σε αυτές τις ομάδες στόχος και τα πιο σχετικά κανάλια για να διαδώσουν τα μηνύματά τους.
 • Στη συνέχεια, ο διευκολυντής γνώσης ζητά από τους συμμετέχοντες να φανταστούν ότι θέλουν να ξεκινήσουν τα δικά τους τοπικά μέσα και ότι πρέπει να δημιουργήσουν το Σχέδιο Επικοινωνίας τους Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ένα Σχέδιο Επικοινωνίας για οποιονδήποτε άλλο οργανισμό της επιλογής τους με τον οποίο έχουν οποιαδήποτε σύνδεση, όπως τον τόπο εργασίας τους ή ένα ΜΚΟ στην οποία είναι μέλη.
 • Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες περιγράφουν τα Σχέδιά  Επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας πρότυπο από το Παράρτημα 1. Ο διευκολυντής γνώσης πρέπει να εξηγήσει την έννοια κάθε στοιχείου του Σχεδίου: από την αποστολή και το όραμα του οργανισμού έως τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν. Συμβουλές για τον ορισμό ορισμένων στοιχείων  παρέχονται στο Παράρτημα 2.
 • Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων τους, 2-3 εθελοντές θα παρουσιάσουν τα Σχέδιά Επικοινωνίας.

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1, Παράρτημα 2

 

Video:

Διάρκεια : 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.4.2 Αναπτύξτε την διαδικτυακή σας παρουσία δημιουργώντας μια ιστοσελίδα σε μια επιλεγμένη πλατφόρμα και δημιουργήστε ένα Πλάνο περιεχομένου για τις  εναρκτήριες εκδόσεις

5.4.3 Δημοσίευση περιεχομένου που θα εισαγάγει  το αρχικό περιεχόμενό σας στην(i) Συμμετοχή του πολίτη και (ii) Ενεργή Πολιτότητα

5.4.4 Δείξτε πώς να δημιουργήσετε μια κοινότητα που να  ανταποκρίνεται στις επικοινωνίες και τις δημοσιεύσεις σας

 

Διαδικασία: Δημιουργία Ημερολογίου Καταχώρησης Κειμένου

 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί σε συντομία τι είναι ένα Πλάνο Περιεχομένου και δίνει στους συμμετέχοντες 20 λεπτά για να εξετάσουν το υλικό, που δημοσιεύεται στους προτεινόμενους συνδέσμους
 • Ο διευκολυντής γνώσης παρουσιάζει το Πρότυπο Ημερολογίου Καταχώρησης Περιεχομένου από το Παράρτημα 3 και λέει ότι πρόκειται να δημιουργήσουν ένα τώρα
 • Για να βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν τι είναι το ημερολόγιο καταχώρησης περιεχομένου, ο διευκολυντής γνώσης εκτελεί μια σύντομη ομαδική συζήτηση.
 • Στη συνέχεια, ζητά από τους συμμετέχοντες να κατεβάσουν το πρότυπο στους υπολογιστές τους και να αρχίσουν να το συμπληρώνουν σύμφωνα με το Πλάνο Επικοινωνίας που ανέπτυξαν νωρίτερα στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου.
 • Για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν, ο διευκολυντής γνώσης καταγράφει  τις ακόλουθες ερωτήσεις που πρέπει να σκεφτούν στο πίνακα:
  • Σε ποιον απευθύνεται το περιεχόμενό σας;
  • Περιμένουν ένα τυπικό ή άτυπο στυλ περιεχομένου;
  • Ποια μορφή του περιεχομένου θα ήταν καλύτερη για την ομάδα-στόχο σας; Κείμενο, εικόνες, βίντεο;
  • Τι είδους περιεχόμενο πρέπει να δημιουργήσετε;
  • Περιεχόμενο για ποια θέματα θα τους ενδιαφέρει;
  • Πώς θα προσελκύσετε το κοινό σας με το περιεχόμενό σας;
  • Τι μπορείτε να κάνετε για να δημιουργήσετε μια κοινότητα γύρω από το περιεχόμενό σας στο επιλεγμένο κανάλι; Τι θα έκανε τους συνδρομητές σας να ανταποκρίνονται περισσότερο στις επικοινωνίες σας;
 • Μετά την ολοκλήρωση των ημερολογίων τους, 2-3 εθελοντές παρουσιάζουν τα ημερολόγια τους και εξηγούν την εργασία τους

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  3

 

Video:

https://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/how-to-create-a-content-marketing-plan-for-2020/

https://blog.hootsuite.com/social-media-posting-schedule/

Διάρκεια : 1 ώρα και  15 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.4.5 Παρουσιάστε ένα Σχέδιο Ανάπτυξης που καθορίζει πώς μπορείτε να διαφοροποιήσετε το κοινό σας και να επεκτείνετε την προσέγγιση κοινού

 

Διαδικασία: Δουλεύοντας στο Πλάνο Ανάπτυξης

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια (όπως  κάθονται) και εμφανίζει τις ακόλουθες ερωτήσεις στον πίνακα:
  • Σκεφτείτε ποια άλλη ομάδα στόχο μπορείτε να προσελκύσετε. Γιατί θα είναι χρήσιμο;
  • Πώς μπορείτε να προσελκύσετε αυτό το κοινό; Πώς μπορείτε να προσελκύσετε περισσότερους εκπροσώπους του κοινού της προηγούμενης ομάδας στόχου;
 • Εργαζόμενοι σε ζευγάρια, κάθε συμμετέχοντας πρέπει να δώσει απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις στο άτομο της ομάδας του
 • Στη συνέχεια, ο διευκολυντής γνώσης παρουσιάζει το Παράρτημα 4 και εξηγεί σε συντομία τι είναι το  κάθε ένα από τα εργαλεία IMC και πώς λειτουργεί.
 • Κοιτάζοντας το Παράρτημα 4, οι συμμετέχοντες καλούνται στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα Πλάνο Ανάπτυξης για τους οργανισμούς / μέσα επικοινωνίας  τους. Γι ‘αυτό πρέπει να αποφασίσουν, ποια επικοινωνιακά εργαλεία μάρκετιγκ θα έχει νόημα να χρησιμοποιήσουν και με ποια σειρά. Οι συμμετέχοντες έχουν 5 λεπτά για να προετοιμαστούν και να παρουσιάσουν στο άτομο της ομάδας τους το Πλάνο τους.
 • Ο στόχος της άσκησης δεν είναι οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν  Πλάνα Ανάπτυξης  με γνώμονα το μάρκετινγκ, αλλά να δείξει στους συμμετέχοντες ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και ότι πρέπει να γίνει στρατηγικά για να τους εμπνεύσουν να μεταδώσουν το μήνυμά τους με πολλούς τρόπους και μέσα από πολλά κανάλια.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 4

 

Video: