Πολιτιστικά εμπόδια – αποτελεσματική επικοινωνία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον (Κωδικός CAL4WA4W1)

IO4. Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 4

Όνομα εργαστηρίου 1: Πολιτιστικά εμπόδια - αποτελεσματική επικοινωνία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση

Όνομα εργαστηρίου:

Πολιτιστικά εμπόδια: αποτελεσματική επικοινωνία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.1 Κατανόηση των διαφορών στην επικοινωνία που προκύπτουν από τον πολιτισμό

4.1.2 Χρήση κατάλληλων απτικών

4.1.3 Χρήση κατάλληλων προξαιμικών

4.1.4 Κατανόηση εσωτερικής προκατάληψης

4.1.5 Αποτελεσματική επικοινωνία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Τομέας {εις) εργασίας:

WA4: Διαπολιτισμική επικοινωνία

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

4

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.1 Κατανόηση των διαφορών στην επικοινωνία που προκύπτουν από τον πολιτισμό

4.1.5 Αποτελεσματική επικοινωνία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

 

Διαδικασία:

 • Ο Διαμεσολαβητής ξεκινάει με το “icebreaker” “μικρή ομάδα: τι έχουμε κοινό”. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 3‐6 ατόμων και ως ομάδα σκέφτονται όσα περισσότερα κοινά πράγματα έχουν -που δεν μπορούν να δουν (π.χ. εκτός από ρούχα, μαλλιά κ.λπ.). Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της πέντε λεπτά για να καταλήξει σε όσα περισσότερα μπορεί. Στο τέλος των πέντε λεπτών, κάθε ομάδα πρέπει να μοιραστεί την λίστα της.  Μπορεί να γίνει για δύο ή τρεις γύρους με διαφορετική ομάδα κάθε φορά. Στη συνέχεια, ο Διαμεσολαβητής ρωτά τους συμμετέχοντες τι κοινό είχαν με κάποιον που τους εξέπληξε και τι πιστεύουν ότι είναι η πιο μοναδική ή ενδιαφέρουσα κοινοτοπία τους.

 

 • Ο Διαμεσολαβητής πρέπει εκ των προτέρων να τυπώνει παροιμίες από το Παράρτημα 1, με κάθε παροιμία να βρίσκεται σε ξεχωριστή κάρτα. Ο Διαμεσολαβητής μετράει τον αριθμό των συμμετεχόντων στην ομάδα και επιλέγει αρκετά φύλλα για να ισούται με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Εάν υπάρχει άνισος αριθμός συμμετεχόντων, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη δραστηριότητα. Ο Διαμεσολαβητής αναμιγνύει τις κάρτες και δίνει ένα φύλλο σε κάθε συμμετέχοντα. Όταν όλες οι κάρτες έχουν διανεμηθεί, οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν μια παροιμία με παρόμοιο νόημα από τη δική τους κουλτούρα.
 • Ο Διαμεσολαβητής κάνει μια συζήτηση ανατροφοδότησης της ομάδας σχετικά με τις προηγούμενες ασκήσεις, τονίζοντας ότι αν και έχουμε πολλές διαφορές όταν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με άλλα είδη ανθρώπων, έχουμε επίσης πολλές ομοιότητες. Μπορεί να έχουμε διαφορετικούς τρόπους ομιλίας και διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά πολλές από τις πιο βασικές ανάγκες και ενδιαφέροντα μας είναι παρόμοια.
 • Ο Διαμεσολαβητής εξηγεί ότι θα διαβάσει τον κατάλογο των συστατικών μόνο μία φορά και ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γράψουν αυτά που θυμούνται μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του Διαμεσολαβητή.
 • Αφού ο Διαμεσολαβητής διαβάσει τον κατάλογο (Παράρτημα 2), οι συμμετέχοντες αρχίζουν να γράφουν τα συστατικά που θυμούνται για το πολύ 2 λεπτά.
 • Κάθε συμμετέχων παρουσιάζει τα συστατικά που έχει γράψει. Είναι πιθανό ότι θα θυμούνται τα συστατικά της προσωπικής προτίμησης τους ή / και τα συστατικά που είναι δημοφιλή στη χώρα προέλευσής τους, και όχι τα συστατικά κοινά σε άλλους πολιτισμούς.
 • Για να διευκολυνθεί η συζήτηση, αφού τελειώσετε, ζητήστε τους να ελέγξουν αυτά που έχασαν και να διαβάσουν τη λίστα για άλλη μια φορά. Επίσης, ρωτήστε αν κάποιος έγραψε ένα συστατικό που δεν είναι στη λίστα.
 • Ακολουθεί συζήτηση για καταλάβουν τα κύρια αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Διαμεσολαβητής τονίζει την ικανότητα των συμμετεχόντων να θυμούνται τα συστατικά που είναι κοινά στον πολιτισμό τους και τη δυσκολία να θυμούνται συστατικά από άλλους πολιτισμούς.
 • • Ο Διαμεσολαβητής καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη για επιπλέον προσπάθεια που απαιτείται όταν ασχολείται με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα, και τη σημασία της ενσυναίσθησης στις διαπολιτισμικές συναντήσεις.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1, παράρτημα 2

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.2 Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα απτικά

4.1.3 Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα προξαιμικά

 

Διαδικασία:

 • Ο Διαμεσολαβητής συζητά εν συντομία με τους συμμετέχοντες τη σημασία των ακόλουθων πολιτιστικών ομοιοτήτων και διαφορών: Εκφράσεις Προσώπου, Χαμόγελο, Αντιλήψεις της απόστασης (proxemics); Άγγιγμα (Απτικά), Επαφή ματιών, Χειρονομίες χεριών. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει:
  • Πώς θα μπορούσαν αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία να επηρεάσουν την καθημερινή σας ζωή ή εργασία;
  • Γιατί είναι σημαντικοί;
 • Ο Διαμεσολαβητής λέει στους συμμετέχοντες να ζωγραφίσουν 3 κύκλους – μεγάλο, μεσαίο και μικρό, ο ένας μέσα στον άλλο. Στον πιο εσωτερικό κύκλο οι συμμετέχοντες υποτίθεται ότι γράφουν τα ονόματα των ανθρώπων που είναι πιο κοντά τους: την οικογένειά τους και τους καλύτερους φίλους τους, στον μεσαίο κύκλο – τους συνομηλίκους και τους γνωστούς τους και στον εξωτερικό κύκλο – ξένους και ανθρώπους που δεν εμπιστεύονται.
 • Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να επανεξετάσουν τους πρώτους 2 προτεινόμενους συνδέσμους.
 • Με βάση τους κύκλους τους και το υλικό που έχουν διαβάσει, οι συμμετέχοντες πρέπει να συζητήσουν το θέμα της proxemics και συγκεκριμένα proxemics σε διαφορετικές κουλτούρες
 • Οι συμμετέχοντες καλούνται να επανεξετάσουν τον τελευταίο προτεινόμενο σύνδεσμο για να μάθουν για την Απτική.
 • Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να συζητήσουν τις διάφορες μορφές αφής που έχουν συναντήσει σε εργασιακά περιβάλλοντα, τι νόημα επικοινωνούσαν και πώς κατάλαβαν την προβλεπόμενη σημασία.
 • Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν την αξιολόγηση αφής από το παράρτημα 3.
 • Σε μικρές ομάδες 3-5 συμμετεχόντων υποτίθεται ότι μοιράζονται τις απαντήσεις τους στην αξιολόγηση. Καλούνται επίσης να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ τους εάν ήταν ομάδα εργασίας.
 • Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει στη συνέχεια το θέμα για όλη την τάξη

Παραρτήματα:

Αριθμός αναφοράς

 

Video:

http://www.sociology.org.uk/notes/SocShortcuts_culture1.pdf

https://proxemics.weebly.com/proxemics-and-culture.html

http://bodylanguageproject.com/the-only-book-on-body-language-that-everybody-needs-to-read/haptics-the-use-of-touch-in-communication/

Διάρκεια: 1 ώρα

Μαθησιακoί Στοχοι:

4.1.4 Κατανόηση εσωτερικευμένης προκατάληψης

 

Διαδικασία:

 • Ο Διαμεσολαβητής αρχίζει να εξηγεί στους συμμετέχοντες τι σημαίνει «προκατάληψη»,
 • Ο Διαμεσολαβητής δίνει σε κάθε συμμετέχοντα ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας από το Παράρτημα 1, ζητώντας μέσα σε 10 λεπτά να αναδιατυπώσει τις μεροληπτικές δηλώσεις. Αφού ολοκληρωθούν, ο Διαμεσολαβητής συζητά για διαφορετικές απαντήσεις, που προτείνουν οι συμμετέχοντες, προσπαθώντας να συγκρίνει μεταξύ διαφορετικών τρόπων αναδιατύπωσης.
 • Ο Διαμεσολαβητής λέει στους συμμετέχοντες ότι έχουν επιλεγεί ως μέλη μιας επιτροπής για τον αποικισμό ενός ερημωμένου νησιού. Η επιτροπή θα πρέπει να επιλέξει 12 από έναν κατάλογο 20 ατόμων. Ο Διαμεσολαβητής χωρίζει την τάξη σε 2-3 από αυτές τις «επιτροπές» και, αφού τους έδωσε τον κατάλογο από το Παράρτημα 2, τους λέει να εξαλείψουν 8 και να κρατήσουν 12 άτομα. Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να εξηγήσει ότι η κοινότητα πρέπει να είναι αυτάρκης από την άποψη της αναπαραγωγής και ότι κανείς δεν θα προστεθεί για δύο γενιές. Μετά την ολοκλήρωση των συμμετεχόντων, ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας «επιτροπής» καλείται να δικαιολογήσει την επιλογή τους.
 • Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πιθανότατα θα υποθέσει ότι, για παράδειγμα, ο γιατρός είναι ένα αρσενικό, ακόμα κι αν αυτό δεν αναφέρεται, ή ότι ο ακτιβιστής είναι μια γυναίκα. Σχολιάστε αυτές τις απόψεις που προκύπτουν από στερεοτυπικές αντιλήψεις. Για την αναφορά του Διαμεσολαβητή:
  • Ένας υδραυλικός από την Πολωνία (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Ένας ινδός ειδικός πληροφορικής (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Ακτιβιστής για τα δικαιώματα μιας γυναίκας (δεν γνωρίζουμε αν άνδρες ή γυναίκες)
  • Μια έγκυος νεαρή γυναίκα (θα προσθέσει σύντομα ένα άλλο μέλος στην κοινότητα)
  • Μια ηλικιωμένη κυρία σε αναπηρική καρέκλα (έμπειρη και ικανή να μεταδώσει την πολιτιστική παράδοση)
  • Ξυλουργός από τη Γερμανία (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Πακιστανός γιατρός (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Μια σουηδική νοσοκόμα (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Ένας αρσενικός ομοφυλόφιλος οικοδόμος
  • Τούρκος δικαστής (δεν γνωρίζουμε αν άνδρας ή γυναίκα)
  • Ένας άνδρας ετεροφυλόφιλος άνεργος από την Ελλάδα (ο μόνος ετεροφυλόφιλος άνδρας που γνωρίζουμε, επομένως απαραίτητος για την αναπαραγωγή της κοινότητας)
  • Δανός ψυχολόγος (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Ένας Αμερικανός μάγειρας (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Ένας μουσικός (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Ηλεκτρολόγος (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Μια τσιγγάνα γυναίκα (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Ένας διαχειριστής (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Μια καθαρίστρια
  • Ένας εφευρέτης (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
  • Καθηγητής ψυχολογίας (δεν γνωρίζουμε αν αρσενικό ή θηλυκό)
 • Εάν κάποιοι αρνούνται να πάρουν κάποιον λόγω της εθνικότητας, του σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ., ο Διαμεσολαβητής πρέπει να το συζητήσει.
 • Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει την άσκηση

 

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα4, Παράρτημα 5

 

Video: