Συμμετοχή στην Κοινωνία – Εις βάθος (Κωδικός: SCL2WA2W1)

IO4. Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 1: Συμμετοχή στην Κοινωνία – Εις βάθος

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Όνομα εργαστηρίου:

Συμμετοχή στην Κοινωνία – Εις βάθος

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.1.2. Να κατανοήσετε  την έννοια της συμμετοχής και την αξία της για την κοινωνία. ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι συμμετοχής;

2.1.3. Να επιδείξετε ικανότητα να συμμετέχετε  στην κοινωνία υποδοχής μέσω πρακτικών μεθόδων

2.2.4. Ικανοί να  εντοπίσουν  υπηρεσίες υποστήριξης στην αντιμετώπιση των τυπικών διαδικασιών

2.2.5. Να χρησιμοποιείτε  τις κυβερνητικές και μη κυβερνητικές δομές για να υποβάλετε αίτηση για υποστήριξη

2.2.6. Να εφαρμόσετε κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους όταν ζητάτε υποστήριξη και  να σέβεστε τις διαδικασίες

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: Συμμετοχή

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Ρυθμίσεις μεταφοράς στο ινστιτούτο υποδοχής
 • Επιλογή ιδρύματος υποδοχής
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται καλά  εκ των προτέρων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα και 30 λεπτά

 

Συμμετοχή και Κοινωνία

2.1.2. Να κατανοήσετε  την έννοια της συμμετοχής και την αξία της για την κοινωνία. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι συμμετοχής;

2.1.3. Να επιδείξετε ικανότητα να συμμετέχετε  στην κοινωνία υποδοχής μέσω πρακτικών μεθόδων

 

Δραστηριότητα 1:  Πολιτική Συμμετοχή

 • Καλωσόρισμα
 • Συζήτηση για το παράθεμα: «Μην αμφιβάλλετε ποτέ ότι μια μικρή ομάδα στοχαστικών, αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. πράγματι, είναι το μόνο πράγμα που κάνει ποτέ ». – Μάργκαρετ Μιντ
 • Δείτε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=x6bNwmrBPXI
 • Συζήτηση σε ομάδες των 4: Τι είναι Πολιτική Συμμετοχή; Κάθε ομάδα καταγράφει τον δικό της ορισμό και τον παρουσιάζει στην τάξη
 • Ο διαμεσολαβητής ενοποιεί όλους τους ορισμούς.

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Δραστηριότητα 2: Συμμετοχή σε Έργο

 • Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων.
 • Κάθε ομάδα πρέπει να σκεφτεί ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει η κοινότητά της (δηλ. Ηχορύπανση, ή διαχείριση απορριμμάτων ή κυκλοφορία) και να προτείνει πρακτικούς τρόπους για να συμβάλει στην εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση του προβλήματος.
 • Οι ιδέες κάθε ομάδας παρουσιάζονται και συζητούνται στην τάξη.
 • Κάθε ομάδα διατυπώνει διάφορα βήματα για να συμβάλει στην εξάλειψη του προβλήματος.
 • Μια ομάδα viber (ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων) χρησιμοποιείται όπου όλοι οι συμμετέχοντες είναι μέλη. Κάθε μέλος αναφέρει καθημερινά στην ομάδα για το τι έκανε εκείνη την ημέρα που συμβάλλει στην κοινωνία σε σχέση με την επίλυση αυτού του προβλήματος.

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Παραρτήματα:

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=x6bNwmrBPXI

1 ώρα, 30 λεπτά

 

Συμμετοχή στην Πράξη

2.2.4. Ικανοί να  εντοπίσουν  υπηρεσίες υποστήριξης στην αντιμετώπιση των τυπικών διαδικασιών

2.2.5. Να χρησιμοποιείτε  τις κυβερνητικές και μη κυβερνητικές δομές για να υποβάλετε αίτηση για υποστήριξη

 

Δραστηριότητα 3: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 

 • Συνεδρίαση καταιγισμού ιδεών: Με τι είδους υπηρεσίες υποστήριξης έχετε συνεργαστεί στη χώρα υποδοχής σας;
 • Ένας συμμετέχοντας τα γράφει σε ένα flipchart
 • Ο διαμεσολαβητής τα οργανώνει και συμπληρώνει την πρόταση των συμμετεχόντων για να έχει μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη λίστα με τις κυβερνητικές και μη κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Ο  διαμεσολαβητής επιλέγει δύο υπηρεσίες υποστήριξης και συζητά τις συζητά απαιτούμενες διαδικασίες.
 • Συζήτηση για τις διαδικασίες που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο βήμα: Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία; Είναι αναγκαία; Γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία;

 

 Διάρκεια : 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Παραρτήματα:

 

Video:

 

1 ώρα

 

Συμμετοχή στην πράξη

2.2.6. Να εφαρμόστε  κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους όταν ζητάτε υποστήριξη και να  σέβεστε τις διαδικασίες

 

Δραστηριότητα 5:

 

 • Ο διαμεσολαβητής  παρουσιάζει την ακόλουθη περίπτωση: Ένας αιτητής  ζήτησε υποστήριξη από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Η κυρία των Κοινωνικών Υπηρεσιών ζήτησε από τον αιτούντα να παρουσιάσει ένα σύνολο εγγράφων για σκοπούς ταυτοποίησης και να συμπληρώσει 3 έντυπα. Ο αιτητής θύμωσε που δεν της είπαν τη διαδικασία εκ των προτέρων και δεν είχε έγγραφα μαζί της. Θύμωσε και απαίτησε να είναι σε θέση να συμπληρώσει τα έγγραφα ακόμα κι αν δεν είχε τα κατάλληλα έγγραφα μαζί της. Άρχισε να φωνάζει και δεν θα έφευγε από το γραφείο του Κοινωνικού Λειτουργού μέχρι να γίνει δεκτή η απαίτησή της.
 • Συζήτηση: Είναι σωστό αυτό; Πώς θα αντιμετώπιζες την κατάσταση αν ήσουν στη θέση της; Τι θα μπορούσε να κάνει την επόμενη φορά για να αποφύγει την απογοήτευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών

Διάρκεια : 60 λεπτά

 

Παραρτήματα:

 

Video: