Συμμετοχή στην Κοινωνία – Τι πραγματικά σημαίνει (Κωδικός SCL1WA2W1)

IO4. Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 1: Συμμετοχή στην Κοινωνία – Τι πραγματικά σημαίνει

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Όνομα εργαστηρίου:

Συμμέτοχή στην Κοινωνία – Τι πραγματικά σημαίνει;

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.1.1. Να κατανοήστε πώς είναι δομημένη η  κοινωνία υποδοχής και τι απαιτεί από κάθε πολίτη

2.2.1. Να αποδείξετε την κατανόηση του όρου “Γραφειοκρατία” στις δυτικές κοινωνίες

2.2.2. Να εφαρμόστε μεθόδους αντιμετώπισης των τυπικών διαδικασιών

2.2.3. Να κατανοήστε τους πιθανούς κινδύνους μη συμμόρφωσης στις τυπικές διαδικασίες

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: Συμμετοχή

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

1

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Ρυθμίσεις μεταφοράς στο ινστιτούτο υποδοχής
 • Επιλογή ιδρύματος υποδοχής
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται καλά  εκ των προτέρων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα και  30 λεπτά

 

Συμμετοχή και Κοινωνία

2.1.1. Να κατανοήστε πώς είναι δομημένη η  κοινωνία υποδοχής και τι απαιτεί από κάθε πολίτη

2.2.1. Να Αποδείξετε την κατανόηση του όρου “Γραφειοκρατία” στις δυτικές κοινωνίες

 

 

Δραστηριότητα 1:  Κατανόηση Κοινωνιών υποδοχής

 • Καλωσόρισμα
 • Καταιγισμός ιδεών σε ομάδες: Έχετε ζητήσει ποτέ υπηρεσία από κυβερνητικές αρχές ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό; Ποιες είναι αυτές; Τι είδους υπηρεσίες προσφέρουν; Γράψτε μια λίστα με το όνομα της αρχής /οργανισμού και κάτω τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
 • Κάθε ομάδα παρουσιάζει αυτές τις κυβερνητικές  αρχές και η τάξη με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή δημιουργεί έναν συγκεντρωτικό κατάλογο αυτών των αρχών και των υπηρεσιών που προσφέρονται.
 • Ο διαμεσολαβητής πρέπει να εμπλουτίσει τον κατάλογο ώστε να καλύψει όλες τις σημαντικές αρχές και οργανισμούς στη χώρα υποδοχής
 • Ερωτήσεις& Απαντήσεις: Ο διαμεσολαβητής απαντά σε ερωτήσεις που τίθενται από τους συμμετέχοντες σχετικά με τις υπηρεσίες που βρίσκονται στον κατάλογο

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Δραστηριότητα 2: Η Γραφειοκρατία στις δυτικές  κοινωνίες

 • Ο ορισμός της γραφειοκρατίας: Ορίζεται ως η εργασία που έχει πολλά βήματα για την ολοκλήρωση της και πολύ αυστηρή σειρά και αυστηρούς κανόνες. Ένα παράδειγμα γραφειοκρατίας είναι το Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Η συγκέντρωση εξουσίας σε μια σύνθετη δομή διοικητικών γραφείων.
 • Συζήτηση: Είναι καλό ή κακό; Μπορούμε να την  αποφύγουμε; Πώς μπορούμε να την  αντιμετωπίσουμε;
 • Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να εργαστούν σε ομάδες των 4 ατόμων και να γράψουν ιδέες για το πώς μπορούμε να περιηγηθούμε σε μια γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιτύχουμε έναν στόχο.
 • Ζητήστε από τις ομάδες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους
 • Πάρτε τις καλύτερες ιδέες και γράψτε τις σε ένα flip chart ως βήμα προς βήμα διαδικασία.

 

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Παραρτήματα:

 

Video:

1 ώρα , 30 λεπτά

 

Συμμετοχή στην πράξη

2.2.2. Εφαρμόστε μεθόδους αντιμετώπισης των τυπικών διαδικασιών

 

Δραστηριότητα  3: Τυπικές διαδικασίες: Σημασία, Ορισμός και Επεξήγηση

 

 • Τί είναι, παρακολουθήστε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=cGPWJgPvFSw
 • Συζητήστε το βίντεο
 • Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν παραδείγματα τυπικών διαδικασιών σε διάφορα περιβάλλοντα
 • Συζητήστε τη σημασία των τυπικών διαδικασιών  και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για την αντιμετώπισή τους.
 • Συζήτηση: Ποιες τυπικές διαδικασίες  εντοπίσατε στη χώρα υποδοχής που είναι νέες για εσάς; Πώς προσαρμόζεσαι;

Διάρκεια: 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

Δημοκρατία: https://www.youtube.com/watch?v=8Eu6G5YrBt4

1 ώρα

 

Συμμέτοχή στην πράξη

2.2.3. Να κατανοήστε τους πιθανούς κινδύνους μη συμμόρφωσης στις τυπικές διαδικασίες

 

Δραστηριότητα 5:

 

 • Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων.
 • Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει μια ιστορία από τη χώρα υποδοχής όπου οι τυπικές διαδικασίες δεν εφαρμόστηκαν και δημιούργησαν μια δυσάρεστη κατάσταση.
 • Συζήτηση: Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης στις τυπικές διαδικασίες που επιβάλλονται στη νέα κοινωνία; Πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε; Πώς να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι;

 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video: