Τι είναι Πολιτότητα; (Κωδικός SCL4WA4W2)

IO4. Κοινωνική και Αστική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 4

Όνομα εργαστηρίου 2: Τι είναι Πολιτότητα;

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Αστική

Όνομα εργαστηρίου:

Τι είναι Πολιτότητα;

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.1 Επίδειξη κατανόησης της έννοιας της Ενεργού Πολιτότητας

4.2.2 Δώστε παραδείγματα που καταδεικνύουν την εΕνεργή Πολιτότητα

4.2.5 Επιδείξτε την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ενεργός συμμετοχή των πολιτών μπορεί να συμβάλει σε διάφορες κοινωνίες

Τομέας {εις) εργασίας:

ΤΕ4: Αστική Ικανότητα

ΤΕ4.1: Ενεργή Πολιτότητα

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Επιλογή τοπικής πρώην νεοαφιχθήσας γυναίκας ως προσκεκλημένου ομιλητή: ένα άτομο που ενσωματώνεται επιτυχώς στην κοινωνία υποδοχής, εξηγεί τι σημαίνει αυτή η ένταξη

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και  15 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.2.1 Επίδειξη κατανόησης της έννοιας της ενεργού Πολιτότητας

4.2.2 Δώστε παραδείγματα που καταδεικνύουν ενεργή Πολιτότητα

 

Διαδικασία:

Εισαγωγή στην έννοια της Πολιτότητας

 • Ο Διευκολυντής γνώσης εξηγεί τον στόχο του σημερινού εργαστηρίου
 • Ο εκπαιδευτής εκμάθησης δείχνει το εισαγωγικό βίντεο σχετικά με την Πολιτότητα
 • Ο Διευκολυντής γνώσης σχηματίζει μικρές ομάδες από 3 – 4 συμμετέχοντες
 • Σε κάθε μικρή ομάδα οι συμμετέχοντες συζητούν για τα κύρια θέματα τα οποία τους ενημερώσε το βίντεο.
 • Τα θέματα γράφονται σε ξεχωριστό Post-Its

Διάρκεια: 30 λεπτά

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης  συλλέγει το Post-Its
 • Ο διευκολυντής γνώσης ομαδοποιεί το Post-Its με διαδραστικό τρόπο με τους συμμετέχοντες
 • Ο διευκολυντής γνώσης συνοψίζει τα ευρήματα περιγράφοντας τους κύριους τομείς της Ενεργού Πολιτότητας: ενεργός ως άτομο σε μια καριέρα και χρησιμοποιείς τα ταλέντα σου, ενεργός   στη δημοκρατική κοινωνία, ικανός να εκφράσει τα δημοκρατικά δικαιώματα και να εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις.
 • Ο διευκολυντής γνώσης καλεί τους συμμετέχοντες να μιλήσουν για τις διαφορές μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής: υπάρχει διαφορά για τους άνδρες και τις γυναίκες;

Διάρκεια: 30 λεπτά

15 λεπτά διάλειμμα

 

Παραρτήματα:

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=_NFKJtDwZqI
NL video re Citizenship

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 4.1.1: Δείξετε  την κατανόηση της έννοιας της ενεργού πολιτότητας

Μαθησιακό αποτέλεσμα 4.1.2: Δώστε παραδείγματα που δείχνουν Ενεργή Πολιτότητα

 

Ενεργοί Πολίτες:Η ιστορία των …..

 

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής γνώσης παρουσιάζει την φιλοξενούμενη του
 • Η φιλοξενούμενη  αφηγείται τη δική της ιστορία για να γίνει ενεργός πολίτης: μέσω της διαδικασίας ένταξης κάνοντας βήματα προς την καριέρα του και το εισόδημά του. Η φιλοξενούμενη  λεει την ιστορία με αναφορά σε εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν (προοπτική σταδιοδρομίας, εικόνα, στερεότυπα, εκπαίδευση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, φροντίδα παιδιών, σύντροφος κ.λπ.).
 • Η φιλοξενούμενη δείχνει τι ήταν νέο για αυτήν.
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις: Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις  

Διάρκεια: 30 λεπτά

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης ευχαριστεί την φιλοξενούμενη
 • Ο διευκολυντής γνώσης σχηματίζει μικρές ομάδες
 • Οι συμμετέχοντες συζητούν τι θεωρούν ως διαφορετικό μεταξύ των δικαιωμάτων των ατόμων στην χώρα υποδοχής και στην χώρας καταγωγής τους
 • Συλλέγονται σχόλια από τις μικρές ομάδες
 • Ο διευκολυντής γνώσης συνοψίζει τα ευρήματα αναφερόμενος στα κύρια δικαιώματα του ατόμου στη χώρα υποδοχής: ελευθερία επιλογής εκπαίδευσης, σταδιοδρομίας, θρησκείας, συντρόφου

Διάρκεια: 40 λεπτά

 

10 λεπτά διάλειμμα

 

Παραρτήματα:

Ref number

 

Video

 

Διάρκεια: 1 ώρα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.4 Επιδείξτε την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ενεργός συμμετοχή των πολιτών μπορεί να συμβάλει σε διαφορετικές κοινωνίες

4.1.2 Δ: Δώστε παραδείγματα που δείχνουν Ενεργή Πολιτότητα

 

Εισαγωγή στο καθήκον του πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής μάθησης προκαλεί την ομάδα να διερευνήσει εάν υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα και ελευθερία χωρίς να πρέπει να κάνουν κάτι σε αντάλλαγμα
 • Ο διευκολυντής μάθησης εξηγεί ότι «να κάνεις κάτι σε αντάλλαγμα» είναι αυτό που σημαίνει «υποχρέωση»
 • Ο διευκολυντής μάθησης ζητά από την ομάδα να βρει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με:
  • Δικαίωμα ψήφου
  • Δικαίωμα επιλογής καριέρας
  • Δικαίωμα στην εκπαίδευση
  • Ελευθερία του λόγου
 • Ο διευκολυντής μάθησης ρωτά τους συμμετέχοντες τι είδους δεξιότητες και ικανότητες απαιτούνται για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων (αναφορά σε προγράμματα ένταξης)
 • Ο διευκολυντής μάθησης κλείνει συνοψίζοντας τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις για άλλη μια φορά (παράρτημα 2)

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  1, Παράρτημα  2

 

Video: