Τι περιμένουν τα σχολεία; (Κωδικός CAL4WA5W2)

IO4. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 5

Όνομα εργαστηρίου 2: Τι περιμένουν τα σχολεία;

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

Όνομα εργαστηρίου:

Τι περιμένουν τα σχολεία;

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.1: Παραθέστε τις ομοιότητες και τις διαφορές του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα καταγωγής και υποδοχής

5.1.2: Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις προσδοκίες της μελέτης

5.1.3: Αναπτύξτε ένα σχέδιο μελέτης για να ανταποκριθείτε στις εκπαιδευτικές σας προσδοκίες

5.1.5: Εξηγήστε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα υποδοχής σας

Τομέας {εις) εργασίας:

WA5: Πολιτισμός στην εργασία και την εκπαίδευση

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

4

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός υποδοχής πρόκειται να παρουσιαστεί!

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Ρύθμιση μεταφοράς στο ινστιτούτο υποδοχής
 • Η επιλογή του ινστιτούτου υποδοχής βασίζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων: είτε εκπαίδευση ενηλίκων, είτε εκπαίδευση που σχετίζεται με παιδιά
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται πολύ εκ των προτέρων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.5: Εξηγήστε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα υποδοχής σας

Παρουσίαση του ολλανδικού σχολικού συστήματος (επίσημη εκπαίδευση, σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων) και του ρόλου τους για τους νεοαφιχθέντες από το σχολείο υποδοχής.

Διαδικασία:

 • Καλως όρισμα στο ινστιτούτο από τον οικοδεσπότη
 • Παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος της NL από το σχολείο υποδοχής
 • Παρουσίαση της ειδικής εκπαίδευσης που παρέχει το σχολείο υποδοχής
 • Εξετάζοντας την πραγματική διδασκαλία και τη συμπεριφορά των δωματίων τάξης από απόσταση
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις

Χρόνος: 45 λεπτά

 

 • Εκδρομή μέσω του ινστιτούτου
 • Ερωτήσεις και απάντηση συνεδρία
 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης καθοδηγεί τη συζήτηση σχετικά με το τι είναι παρόμοιο και τι είναι διαφορετικό

Χρόνος: 30 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

1 ώρα, 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.1 Κατάλογος των ομοιοτήτων και των διαφορών του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα καταγωγής και υποδοχής

5.1.2 Να είναι σε θέση να κατανοήσει τις προσδοκίες της μελέτης

5.1.5 Εξηγήστε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα υποδοχής σας

 

Βιωματικό μάθημα σε μια τάξη

Διαδικασία:

 • Στους συμμετέχοντες προσφέρεται ένα μάθημα 30 λεπτών
 • Το μάθημα εκτελείται με τρόπο παρόμοιο με τα μαθήματα που λαμβάνουν οι τακτικοί μαθητές
 • Οι συμμετέχοντες διεγείρονται να συμμετέχουν με παρόμοιο τρόπο όπως οι μαθητές

Χρόνος: 30 λεπτά

 

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης ζητά ανατροφοδότηση των εμπειριών τους (συμπαθεί / αντιπαθεί)
 • Ποιες είναι οι διαφορές με την εκπαίδευση στη χώρα καταγωγής; Υπάρχουν κάποια εκπληκτικά πράγματα που οι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν παρατηρήσει; Οποιεσδήποτε δυσκολίες
 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης καλεί τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν τους κανόνες και τους κανόνες που διέπουν την κατάσταση των ταξών δωματίων. Πώς διαφέρουν αυτά από αυτά στην πατρίδα;
 • Σε μικρές ομάδες ο μαθησιακός διαμεσολαβητής καλεί τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν τους κανόνες και τις αξίες που απαιτεί η κατάσταση της αίθουσας τάξης από τον μαθητή: τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές/ πώς να συμπεριφέρονται;
 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης συλλέγει σχόλια και συνοψίζει αυτό, και ζητά συμπεράσματα.

Χρόνος: 1 ώρα

 

Παραρτήματα:

Video:

1 ώρα, 10 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.2 Ικανός να καταλάβει την προσδοκία μελέτης

5.1.3 Αναπτύξτε ένα σχέδιο μελέτης για να ανταποκριθείτε στις εκπαιδευτικές σας προσδοκίες

 

Αντιμετώπιση των προσδοκιών της μελέτης

Διαδικασία

 • Ο οικοδεσπότης επεξεργάζεται τους κανόνες που το ινστιτούτο κοινοποιεί στους (μελλοντικούς) μαθητές τους, καθώς και σε συγκεκριμένες (πρόσθετες) απαιτήσεις του ινστιτούτου
 • Ο εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής δεσμεύει την ομάδα να διερευνήσει τι σημαίνουν οι απαιτήσεις για έναν μαθητή και έναν γονέα
 • Εναλλακτικά: ο διαμεσολαβητής μάθησης δεσμεύει την ομάδα να διερευνήσει τι σημαίνουν οι απαιτήσεις για τον εαυτό της ως μελλοντικός μαθητής
 • Σε μικρές ομάδες, ο διαμεσολαβητής μάθησης δεσμεύει τους συμμετέχοντες να καταλήξουν σε συμβουλές και συμβουλές ο ένας για τον άλλον για να βοηθήσουν στην ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων

Χρόνος: 20 λεπτά

 

 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης συλλέγει τις συμβουλές και τις συμβουλές, και δεσμεύει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα συναισθήματά τους ως προς το αν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό.
 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης ερευνά τα συναισθήματα που εκφράζονται
 • Ο διαμεσολαβητής μάθησης αναλύει τις απαιτήσεις για την εργασία που εκφράζονται από το ινστιτούτο (τι σημαίνει αυτό, πόσο χρόνο) και καλεί τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά με αυτό.
 • Σε μικρές ομάδες οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν ανταλλαγή ιδεών για το πώς να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της εργασίας (για τα παιδιά τους, για τον εαυτό τους).
 • Ο εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής συλλέγει τις ιδέες και τις επεξεργάζεται με ορισμένες γενικές συμβουλές σχετικά με ένα σχέδιο μελέτης και την εφαρμογή του

Χρόνος: 40 λεπτά

 

 • Ο μαθησιακός διαμεσολαβητής αξιολογεί την επίσκεψη

Χρόνος: 10 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video: