Wat verwachten scholen? (Code CAL4WA5W2)

IO4. Cultureel bewustzijn en expressie

Werkgebied 5

Workshop 2: Wat verwachten scholen?

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Cultureel bewustzijn en expressie

Naam van de workshop:

Wat verwachten scholen?

Belangrijkste leeropbrengsten:

WE5.1.1: Breng overeenkomsten en verschillen in kaart tussen het onderwijssysteem van je eigen land en dat van het gastland

WE5.1.2: In staat zijn om de studieverwachtingen te begrijpen

WE5.1.3 Ontwikkel een studieplan dat tegemoet komt aan je eigen studieverwachtingen / doelstellingen

WE5.1.5 Leg het onderwijssysteem van het gastland uit

Werkgebieden:

Cultuur op het werk en in het onderwijs

Duur:

4 uren

AC instapniveau

4

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Hangt af van de wijze waarop de gastorganisatie zichzelf wil presenteren

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

 • Regelen van vervoer naar gastorganisatie
 • Selectie van gastschool is afhankelijk van de deelnemers en hun behoefte: volwasseneducatie of onderwijs dat hun kinderen volgen
 • Deelnemers dienen tijdig geïnformeerd te worden

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

1 uur, 15 minuten

 

Leeropbrengsten:

5.1.5: Leg het onderwijssysteem van het gastland uit

 

Presentatie van het Nederlandse onderwijssysteem door de gastorganisatie (formeel onderwijs, volwasseneneducatie) en de rol die zij kunnen spelen ten behoeve van nieuwkomers

 

Proces:

 • Welkomstwoord door gastorganisatie
 • Presentatie van het Nederlandse onderwijssysteem door de gastorganisatie
 • Presentatie van het specifieke onderwijs dat de gastorganisatie biedt
 • Observeren van een les en het gedrag van studenten in een klas
 • Vragen en antwoorden

Tijd: 45 minuten

 

 • Rondleiding
 • Vraag- en antwoord sessie
 • Trainer leidt gesprek over verschillen en overeenkomsten met land van herkomst

Tijd: 30 minuten

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur, 30 minuten

 

Leeropbrengsten:

WE5.1.1: Breng overeenkomsten en verschillen in kaart tussen het onderwijssysteem van je eigen land en dat van het gastland

WE5.1.2: In staat zijn om de studieverwachtingen te begrijpen

WE5.1.5 Leg het onderwijssysteem van het gastland uit

 

Ervaren van een echte les

 

Proces:

 • Deelnemers krijgen 30 minuten les zoals studenten dat ook krijgen
 • Hoe verschilt dat met leskrijgen in het land van herkomst? Zijn er verrassende zaken? Zijn er moeilijke dingen?
 • Trainer nodigt de deelnemers uit om te denken over regels en normen die en een leslokaal gelden. Hoe verschillen deze met de regels en normen in land van herkomst?
 • In kleine groepen uiteen. Trainer vraagt na te denken wat de normen en waarden zijn waar een student inde klas zich aan heeft te houden. Hoe moeten studenten zich gedragen? Wat wordt verondersteld dat zij doen?
 • De trainer verzamelt de antwoorden, vat samen en vraagt om conclusies

Tijd: 1 uur

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur, 10 minuten

 

Leeropbrengsten:

WE5.1.2: In staat zijn om de studieverwachtingen te begrijpen

WE5.1.3 Ontwikkel een studieplan dat tegemoet komt aan je eigen studieverwachtingen / doelstellingen

 

Omgaan met studieverwachtingen

 

Proces:

 • Gastorganisatie legt uit wat de normen en waarden zijn die de organisatie communiceert naar hun (toekomstige) studenten, en over eventuele bijzondere eisen die zij stellen.
 • De trainer nodigt de deelnemers uit om na te gaan wat deze eisen betekenen voor de leerling of studente en voor de ouders van de leerling of student
 • Alternatief: de trainer nodigt de deelnemers uit wat deze eisen voor henzelf als toekomstig cursist betekenen
 • In kleine groepen: De trainer vraagt de deelnemers na te denken over tips en adviezen voor elkaar om aan deze eisen te kunnen voldoen

Tijd: 20 minuten

 

 • De trainer verzamelt de tips en adviezen, en vraagt de deelnemers aan te geven of zij in staat zijn om met de gestelde eisen om te gaan /of de tips en adviezen hen kunnen helpen
 • De trainer onderzoekt de uitgedrukte gevoelens
 • De trainer gaat in op de huiswerkeisen. (wat betekenen deze, hoeveel tijd gaat je dat kosten) en vraagt deelnemers hier hun ideeën over te geven
 • In kleine groepen. Brainstormen over hoe je het best om kunt gaan met huiswerk (voor je kinderen, voor jezelf)
 • De trainer verzamelt de ideeën, legt uit, en gaat dieper op in door algemene adviezen te geven omtrent het plannen van je studie en het concreet uitvoeren van zo een plan

Tijd: 40 minuten

 

 • De trainer evalueert het bezoek

Tijd: 10 minuten

 

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal: