Τοπικά Μέσα και δημοσιογραφία πολιτών (Κωδικός MLL3WA5W1)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 5

Όνομα εργαστηρίου 1: Τοπικά Μέσα και δημοσιογραφία πολιτών

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Μέσα Επικοινωνίας και Ενεργή Πολιτότητα

Όνομα εργαστηρίου:

Τοπικά Μέσα και  δημοσιογραφία πολιτών

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.1 Ερευνήστε τα τοπικά μέσα και εντοπίστε (i) πώς λειτουργούν τα τοπικά μέσα, (ii) οργανώσεις τοπικών μέσων και (iii) καταστατικά τοπικών κοινοτήτων

5.1.2 Προσδιορίστε και επικυρώστε την εμπειρία που απαιτείται από έναν «πολίτη δημοσιογράφο» και δώστε μια περίληψη του ρόλου

5.1.3 Προσδιορίστε πόρους των τοπικών μέσων που είναι διαθέσιμοι τοπικά και πώς μπορούν να προσεγγιστούν αυτοί (i) πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, (ii) παραγωγή μέσων και (iii) εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων κοινοτικών μέσων

Τομέας {εις) εργασίας:

ΤΕ5: Μέσα Επικοινωνίας και Ενεργή Πολιτότητα

Διάρκεια:

4.5 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και  15 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

.1.1 Ερευνήστε τα τοπικά  μέσα και εντοπίστε (i) πώς λειτουργούν τα  τοπικά μέσα, (ii) οργανώσεις τοπικών  μέσων και (iii) καταστατικά τοπικών κοινοτήτων

 

 

Διαδικασία

Συνεργατική άσκηση προετοιμασίας:

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί τον στόχο της άσκησης: να εξοικειωθούν με τα τοπικά μέσα και να δημιουργήσουν μια λίστα μέσων προκειμένου να έχουν μια επισκόπηση αυτών, καθώς και για πιθανή μελλοντική χρήση από τους συμμετέχοντες
 • Ανάλογα με την ομάδα, ο διευκολυντής γνώσης ζητά από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν στα γρήγορα 2 άρθρα από χρήσιμους συνδέσμους ή να παρουσιάσει ο ίδιος σε συντομία το υλικό από εκεί.
 • Στη συνέχεια, ολόκληρη η τάξη συμπληρώνει μαζί το πρότυπο στο Παράρτημα 1 «Πρότυπο λίστας μέσων». Η διαδικασία έχει ως εξής: οι συμμετέχοντες ερευνούν στους υπολογιστές τους τα  τοπικά μέσα  και τα προτείνουν σε ολόκληρη την τάξη. Η τάξη καθοδηγούμενη από το τον διευκολυντή γνώσης συζητά τη σχετικότητά του προτεινόμενου μέσου  και στη συνέχεια ο διευκολυντης γνώσης  το γράφει  στο πρότυπο, το οποίο εμφανίζεται σε ολόκληρη την τάξη.
 • Μετά τη συμπλήρωση του προτύπου με πολλές πηγές ή όταν δεν υπάρχουν πλέον μέσα μαζικής επικοινωνίας ή μπλόγκερς, ο διευκολυντης γνώσης  συζητά με την τάξη πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημιουργημένη λίστα μέσων, πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει επαφή με τους υπεύθυνους  στα τοπικά μέσα και για τους λόγους για τους  οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  1

 

Video:

1. https://www.huffingtonpost.com/catriona-pollard/how-to-create-an-excellen_b_9560278.html?ncid=engmodushpmg00000006
2. https://www.criminallyprolific.com/media-list-examples/

1 ώρα, 30 λεπτά: Να είσαι ένας ‘πολίτης δημοσιογράφος’

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.1.2 Προσδιορίστε και επικυρώστε την εμπειρία που απαιτείται από έναν «πολίτη δημοσιογράφο» και δώστε μια περίληψη του ρόλου

 

 

 • Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τα βίντεο για να μάθουν για τη δημοσιογραφία των πολιτών και να εμπνευστούν
 • Ο συντονιστής διεξάγει μια σύντομη ομαδική συζήτηση για να βεβαιωθεί ότι όλοι έχουν μια ιδέα για το τι είναι η δημοσιογραφία των πολιτών. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να τεθούν στην τάξη:
  • Ποιος είναι ο πολίτης δημοσιογράφος;
  • Ποιοι είναι οι 2 τρόποι με τους οποίους μπορείτε να γίνετε πολίτες δημοσιογράφοι;
  • Ποια είναι τα κανάλια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πολίτης δημοσιογράφος;
 • Ο διευκολυντής γνώσης λέει ότι μπορούμε τώρα να φανταστούμε τους εαυτούς μας πολίτες δημοσιογράφους και να κάνουμε μια μικρή δημοσιογραφική «κατασκοπεία», δημιουργώντας έναν φάκελο για ένα συγκεκριμένο άτομο
 • Η τάξη χωρίζεται σε 2-3 ομάδες
 • Κάθε ομάδα επιλέγει ένα κυβερνήτη, ένα διάσημο επιχειρηματία ή ένα ιδιοκτήτη επιχείρησης, ένα αθλητή ή ένα δημόσιο πρόσωπο. Εάν η ομάδα δεν μπορεί να αποφασίσει από μόνη της, διευκολυντής γνώσης προτείνει ένα άτομο.
 • Στη συνέχεια, κάθε ομάδα πρέπει να ερευνήσει στο διαδίκτυο πολύ μοναδικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το άτομο που επέλεξαν. Για να είναι πιο αποτελεσματική κάθε ομάδα μπορεί να χωρίσει τις πηγές για έρευνα μεταξύ των μελών της. Οι πηγές μπορεί να είναι δημόσιες βάσεις δεδομένων, κοινωνικά μέσα δικτύωσης , τοπικά μέσα ή ιστοσελίδες των  μέσων και άλλες νόμιμες ιστοσελίδες
 • Έχοντας συλλέξει τις πληροφορίες κάθε ομάδα πρέπει να τις μετατρέψει σε ένα απλό infographic, χρησιμοποιώντας κάποιο διαδικτυακό εργαλείο (όπως Canva, Easel.ly, Venngage). Εναλλακτικά, εάν η ψηφιακή ικανότητα  των συμμετεχόντων δεν είναι αρκετή για αυτό, μπορούν να σχεδιάσουν έναν χάρτη μυαλού (διαδικτυακά, σε χαρτί ή σε λευκό πίνακα)
 • Στο τέλος, 2 εκπρόσωποι από κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσουν τον  φακέλους της ομάδας.

 

Παραρτήματα:

Ref number

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=kY-l9UQpf0Y

https://www.youtube.com/watch?v=bAvQvcskr-o

1 ώρα , 45 λεπτά: Τοπικά Μέσα από «μέσα»

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 

 5.1.3 Προσδιορίστε πόρους των τοπικών μέσων που είναι διαθέσιμοι τοπικά και πώς μπορούν να προσεγγιστούν αυτοί (i) πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφορία και Επικοινωνίας(ΤΠΕ), (ii) παραγωγή μέσων και (iii) εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων κοινοτικών μέσων

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης πρέπει να οργανώσει μια επίσκεψη μελέτης σε τοπικά   μέσα, κατά προτίμηση από  άτομα με άλλο υπόβαθρο, και να καλύψει θέματα ένταξης
 • Ζητείται από τον εκπρόσωπο των τοπικών μέσων ενημέρωσης να παρουσιάσει τη δουλειά του, αναφέροντας τους πόρους που διαθέτει το μέσο, την πρόσβασή τους στις ΤΠΕ, τον τρόπο παραγωγής και τον τρόπο διάδοσης του περιεχομένου.
 • Κατά την άφιξη πίσω στην τάξη, κάθε συμμετέχοντας πρέπει να γράψει μια έκθεση διάρκειας 3 λεπτών, περιγράφοντας τα σχόλια / τις εντυπώσεις του από την επίσκεψη μελέτης. Εναλλακτικά, εάν οι συμμετέχοντες δεν επιστρέφουν στην τάξη, καθένας από αυτούς πρέπει να παρουσιάσει προφορικά τα σχόλιά του στο μέρος που βρίσκονται.

Παραρτήματα:

Ref number

 

Video: