Media van de gemeenschap en burgerjournalistiek (Code MLL3WA5W1)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 5

Workshop 1: Media van de gemeenschap en burgerjournalistiek

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Media en actief burgerschap

Naam van de workshop:

Media van de gemeenschap en burgerjournalistiek

Belangrijkste leeropbrengsten:

5.1.1 Onderzoek lokale media en benoem  (i) hoe lokale media opereren (ii) verenigingen van media van de lokale gemeenschap en (iii) lokale gemeenschappelijke charters

5.1.2 Identificeer en waardeer de benodigde vaardigheden van een “burgerjournalist” en geef een samenvatting van hun rol. 

5.1.3 Identificeer bronnen van de media van de gemeenschap dat lokaal aanwezig is en hoe deze beschikbaar kunnen worden gemaakt, hoe ze beschikbaar kunnen komen via ICT, hoe je media produceert en hoe je trainingen verzorgt voor gemeenschappen.

Werkgebieden:

W5: Media en actief burgerschap

Duur:

4 uren en 30 minuten

AC instapniveau

3

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur en 15 minuten

Leeropbrengsten:

5.1.1 Onderzoek lokale media en benoem (i) hoe lokale media opereren (ii) verenigingen van media van de lokale gemeenschap en (iii) lokale gemeenschappelijke charters

Proces:
Gezamenlijke voorbereidings oefening:

● De trainer legt het doel van de oefening uit: kennis maken met de lokale media en een lijst samenstellen zodat we een overzicht hebben, ook voor eventueel toekomstig gebruik door de deelneemsters.
● Afhankelijk van de groep vraagt de trainer aan de deelneemsters om snel 2 artikelen door te nemen van waardevolle links of het materiaal dat ze zelf hebben meegebracht te presenteren.
● Hierna vult de gehele groep gezamenlijk de tabel van annex 1 “Media lijst” in. Dit gaat als volgt: De deelnemers zoeken op hun computer de lokale media en delen datgene dat ze vinden met de gehele groep. Begeleid door de trainer bespreekt de groep de relevantie van het aangedragen medium en daarna noteert de trainer de gegevens in de tabel die zichtbaar is voor de gehele groep.
● Nadat de tabel is gevuld met diverse namen van gemeenschaps/lokale media en bloggers bespreekt de trainer met de klas hoe deze lijst kan worden gebruikt, hoe er contact kan worden gelegd met mensen op de lijst en voor welke doelen er contact kan worden opgenomen.

Annexen:

Annex 1

Video en ander ondersteunend materiaal:

1. https://www.huffingtonpost.com/catriona-pollard/how-to-create-an-excellen_b_9560278.html?ncid=engmodushpmg00000006
2. https://www.criminallyprolific.com/media-list-examples/

Duur 1 uur en 30 minuten: Een burgerjournalist zijn

 

Leeropbrengsten:

5.1.2 Identificeer en waardeer de benodigde vaardigheden van een “burgerjournalist” en geef een samenvatting van hun rol. 

 

 • The deelneemsters kijken naar de video’s om te leren over burgerjournalisten en geïnspireerd te raken.
 • De trainer leidt een korte groepsdiscussie om er voor te zorgen dat alle deelneemsters een idee hebben wat een burgerjournalist is. Deze vragen kunnen aan de groep gesteld worden:
  1. Wie is de burgerjournalist?
  2. Wat zijn de 2 manieren waarop je burgerjournalist kunt worden?
  3. Wat zijn de kanalen die een burgerjournalist kan gebruiken?
 • De trainer zegt dat nu alle deelneemsters zich een beetje een burgerjournalist kunnen voelen en wat journalistieke “spionage” kunnen verrichten en een dossier over een zeker persoon kunnen samenstellen
 • De klas wordt verdeeld in 2 tot 3 groepen
 • Iedere groep kiest een gouverneur, bekend ondernemer, een sportman of een publiek figuur. Als de groep niet tot een keuze kan komen dat doet de trainer een suggestie voor een persoon.
 • Dan moet ieder groepje online onderzoek doen naar een maximaal aantal van unieke en interessante informatie over een persoon die is uitgekozen. Om efficienter te werk te kunnen gaan kan een groep de bronnen die onderzocht moeten worden verdelen onder de leden. De bronnen kunnen publieke databanken, sociale media, lokale media en betrouwbare websites zijn.
 • De groep vat hierna de gevonden informatie samen in een simpele infographic (hierbij gebruik makend van online tool zoals b.v. Canva, Easel.ly, Venngage). Als de deelneemsters deze computervaardigheden niet beheersen kunnen ze hun informatie weergeven in de vorm van een mindmap (op papier of op het whiteboard).
 • Ter afsluiting presenteren 2 vertegenwoordigers van elke groep hun informatie.

 

Annexen:

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.youtube.com/watch?v=kY-l9UQpf0Y

https://www.youtube.com/watch?v=bAvQvcskr-o

1 uur en 45 minuten: Media van de gemeenschap van binnenuit

 

Leeropbrengsten:

 

5.1.3 Identificeer bronnen van de media van de gemeenschap dat lokaal aanwezig is en hoe deze beschikbaar kunnen worden gemaakt, hoe ze beschikbaar kunnen komen via ICT, hoe je media produceert en hoe je trainingen verzorgt voor gemeenschappen.

 

 • De trainer organiseert een studiebezoek aan een lokale media gemeenschap, bij voorkeur gerund door mensen met een buitenlandse achtergrond en die zich bezighouden met integratie zaken
 • Aan de representanten van de gemeenschaps media wordt gevraagd om hun werk toe te lichten en daarb ij aan te geven over welke middelen zijn beschikken, hoe hun toegang tot ICT is en welke berichten zijn maken en hoe ze deze verspreiden.
 • Na terugkeer in de klas moet iedere deelnemer gedurende drie minuten aan een essay schrijven over hun ervaringen. Mochten de deelneemsters na het werkbezoek niet teruggaan naar de klas dan moeten ze na elkaar mondeling op de locatie hun feedback geven.

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal: