Βασικά Κοινωνικών Αλληλοεπιδράσεων (Κωδικός: SCL1WA3W1)

IO4. Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 3

Όνομα εργαστηρίου 1: Βασικά Κοινωνικών Αλληλοεπιδράσεων

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Πολιτική Ικανότητα

Όνομα εργαστηρίου:

Βασικά Κοινωνικών Αλληλοεπιδράσεων

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

3.1.1.  Nα διακρίνετε τις κύριες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην προσωπική ζωή και τα χαρακτηριστικά τους στη χώρα υποδοχής

3.1.2. Να αποδείξετε την κατανόηση του νοήματος της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης στην καθημερινή ζωή

Τομέας {εις) εργασίας:

WA3: Κοινωνικές Αλληλοεπιδράσεις

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

1

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

 • Ρυθμίσεις μεταφοράς στο ινστιτούτο υποδοχής
 • Επιλογή ιδρύματος υποδοχής
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται καλά  εκ των προτέρων

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα και   30 λεπτά

 

Κοινωνικές Αλληλοεπιδράσεις στην Κοινωνία

3.1.1. Nα διακρίνετε τις κύριες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην προσωπική ζωή και τα χαρακτηριστικά τους στη χώρα υποδοχής

 

Δραστηριότητα 1:  Αλληλοεπιδρώ

 • Καλωσόρισμα
 • Παρακολουθήστε το βίντεο: Types of Social Interactions

https://study.com/academy/lesson/social-interactions-definition-types-quiz.html

 • Συζήτηση : Ποιοι είναι οι 5 τύποι της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης;
 • Ομαδική εργασία: Ο διαμεσολαβητής χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων . Κάθε ομάδα παρέχει παραδείγματα από την προσωπική εμπειρία κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και τις χαρτογραφεί με έναν από τους 5 τύπους αλληλεπίδρασης.
 • Συζήτηση παραδειγμάτων: Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα παραδείγματα και αυτά συζητούνται στην τάξη. Υπάρχουν κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά που ισχύουν στην κοινωνία της χώρας υποδοχής;

 

Χρονική διάρκεια: 90 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

1 ώρα 30 λεπτά

 

Κοινωνικές Αλληλοεπιδράσεις

3.1.2. Να αποδείξετε την κατανόηση του νοήματος της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης στην καθημερινή ζωή

 

 

Δραστηριότητα 2: Κοινωνική αλληλεπίδραση στην καθημερινή ζωή

 • Ο διαμεσολαβητής χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 2 ατόμων.
 • Κάθε ομάδα προετοιμάζει ένα παιχνίδι ρόλων βασισμένο σε έναν τύπο 2 τύπων Κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (ανταλλαγή και ανταγωνισμός)
 • Κάθε παιχνίδι ρόλων συζητείται στην τάξη. Πού υπάρχουν στοιχεία στο παιχνίδι ρόλων που είναι ή δεν είναι αποδεκτά στην κοινωνία υποδοχής;
 • Συζήτηση για κάθε παιχνίδι ρόλων: Τι θα αλλάζατε στο παιχνίδι ρόλων για να κάνετε την αλληλεπίδραση «να ταιριάζει » στην κουλτούρα της κοινωνίας υποδοχής;

Διάρκεια: 1 ώρα και  30 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=HhBRlvDVW0k

1 ώρα

 

Κοινωνικές Αλλεπιδράσεις

3.1.2. Να αποδείξετε την κατανόηση του νοήματος της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης στην καθημερινή ζωή

 

Δραστηριότητα 3:

 • Ο διαμεσολαβητής χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 2 ατόμων.
 • Κάθε ομάδα προετοιμάζει ένα παιχνίδι ρόλων βασισμένο σε έναν τύπο 3 τύπων Κοινωνικών Αλληλεπιδράσεων (συνεργασία, σύγκρουση και εξαναγκασμός)
 • Κάθε παιχνίδι ρόλων συζητείται στην τάξη. Πού υπάρχουν στοιχεία στο παιχνίδι ρόλων που είναι ή δεν είναι αποδεκτά στην κοινωνία υποδοχής;
 • Συζήτηση για κάθε παιχνίδι ρόλων: Τι θα αλλάζατε στο παιχνίδι ρόλων για να κάνετε την αλληλεπίδραση «να ταιριάζει» στην κουλτούρα της κοινωνίας υποδοχής;

 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Παραρτήματα:

Video: