Sociale interacties: basis (Code: SCL1WA3W1)

IO4. Sociale en Civiele competentie

Werkgebied 3

Workshop 1: Sociale interacties: Basis

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
Sociale en Civiele competentie

Naam van de workshop:

Sociale interacties: Basis

Belangrijkste leeropbrengsten:

3.1.1 De belangrijkste vormen van sociale interactie in eigen leven kunnen onderscheiden en hun kenmerken kunnen noemen

3.1.2 Begrip laten zien van wat sociale interactie betekent in het dagelijkse leven

Werkgebieden:

WE3: Sociale interacties

Duur:

4 uur

AC instapniveau

1

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Selecteer gast instituut

Regel vervoer naar gastinstituut

Leg verwachtingen uit;

Zorg voor een goede reisinstructie en afspraak waar men elkaar zal ontmoeten

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

Duur: 1 uur, 30 minuten

 

Sociale interactie in de samenleving

Leeropbrengsten:

3.1.1  De belangrijkste vormen van sociale interactie in eigen leven kunnen onderscheiden en hun kenmerken kunnen benoemen

 

 

Activiteit 1: Interacteren

 

 • Welkom
 • Kijk de video:

https://study.com/academy/lesson/social-interactions-defenition-types-quiz.html

 • Discussie: Welke 5 typen sociale interactie zijn er?
 • Groepswerk: De trainer splits de klas in groepjes van 4. Elke groep verzamelt voorbeelden van sociale interactie vanuit eigen ervaring en geeft aan bij welk van de 5 types deze hoort.
 • Discussie en voorbeelden: Elke groep presenteert de eigen voorbeelden en deze worden besproken met de klas. Vallen bepaalde kenmerken op die horen bij het gastland?

 

Duur: 1 uur en 30 minuten

 

Annexen:

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://study.com/academy/lesson/social-interactions-defenition-types-quiz.html

Duur: 1 uur, 20 minuten

 

Sociale interacties

Leeropbrengsten

3.1.2  Begrip laten zien van wat sociale interactie betekent in het dagelijkse leven

 

 

Activiteit 2: Sociale interactie in het dagelijkse leven

 

 • Trainer splits de klas in groepjes van 2
 • Elke groep bereidt een rollenspel voor dat gebaseerd op een uit 2 te kiezen vormen van interactie (Uitwisseling of Competitie).
 • Elk rollenspeel wordt met de klas besproken. Zaten er aspecten in het rollenspel die niet acceptabel zijn in het gastland?
 • Discussie: Wat zou je in het rollenspeel moeten veranderen om de interactie beter te laten passen in de cultuur van het gastland?

 

Duur: 1 uur en 30 minuten

 

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur

 

Sociale interacties

Leeropbrengsten

3.1.2  Begrip laten zien van wat sociale interactie betekent in het dagelijkse leven

 

 

Activiteit 3:

 • Trainer splits de klas in groepjes van 2
 • Elke groep bereidt een rollenspel voor op basis van een van de 3 volgende interacties: samenwerken, conflict, dwang.
 • Elk rollenspel wordt in de klas besproken. Zaten er aspecten in het rollenspel die niet acceptabel zijn in het gastland?
 • Discussie: Wat zou je in het rollenspeel moeten veranderen om de interactie beter te laten passen in de cultuur van het gastland?

 

Duur: 60 minuten

 

Annexes:

Video en ander ondersteunend materiaal: