Αξιοπιστία, εγκυρότητα και ασφάλεια των Μέσων (Κωδικός MLL2WA2W2)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 2: Αξιοπιστία, εγκυρότητα και ασφάλεια των Μέσων

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πρόσβαση και χρήση Μέσων

Όνομα εργαστηρίου:

Αξιοπιστία, εγκυρότητα και ασφάλεια των Μέσων

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.1.1 Να αναλογιστείτε πώς διαφορετικές μορφές Μέσων παρέχουν πρόσβαση σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες

2.1.2 Να αναλύστε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Διαδικτυακά Μέσα με ασφάλεια

2.1.3 Περιγράψτε τον τρόπο πρόσβασης σε διάφορες μορφές Μέσων και ελέγξτε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των πηγών

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: Πρόσβαση και χρήση Μέσων

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Υ/Η

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον  χώροι

Υπόλοιπα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Υπόλοιπα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1 ώρα και 30 λεπτά, Πρόσβαση και χρήση των μέσων

 

2.1.1 Αναλογιστείτε πώς διαφορετικές μορφές Μέσων παρέχουν πρόσβαση σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες

 

Δραστηριότητα 1

 • Ο Διαμεσολαβητής δημιουργεί μια δραστηριότητα Διαφωτιστικής Συζήτησης, την οποία θα συντονίσουν
 • Για να είναι επιτυχημένη η δραστηριότητα, ο Διαμεσολαβητής θα προετοιμάσει τους μαθητευόμενους για τη συνεδρία παρέχοντας τους πρόσβαση στις δηλώσεις που παρέχονται στο Παράρτημα.
 • Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής να παρέχει σε κάθε άτομο έως και πέντε λεπτά για να κάνει παρουσίαση.
 • Η δραστηριότητα Διαφωτιστικής Συζήτησης θα δώσει την ευκαιρία να εξερευνηθούν πολλαπλές προοπτικές σχετικά με το πώς τα Μέσα προσελκύουν διαφορετικά είδη κοινού μέσω πολλαπλών και διαφορετικών πηγών. Θα συμβάλει επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα / ζήτημα και θα επιτρέψει την ανταλλαγή γνώσεων / εμπειριών.
 • Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας Διαφωτιστικής Συζήτησης, ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής θα συμπεριλάβει ολόκληρη την ομάδα σε μια συνεδρία Ερωτήσεων και Απαντήσεων για να διευκολύνει τον προβληματισμό σχετικά με το (i) πώς μπορούν διαφορετικές κοινότητες να συμμετέχουν σε συνομιλίες και (ii) πώς μπορούν διαφορετικές κοινότητες να αισθάνονται ορατές μέσω διαφόρων μορφών μέσων.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη γνώση έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1:  Δραστηριότητα Διαφωτιστικής Συζήτησης

 

Video:

1 ώρα,  Μείνε ασφαλής, μείνε προστατευμένος

 

2.1.2 Επεξεργαστείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαδικτυακά μέσα με ασφάλεια

 

Δραστηριότητα 2

 • Με βάση την προηγούμενη συνεδρία, ο Διαμεσολαβητής θα θέσει στο πλαίσιο για την ανάγκη η διαδικτυακή δραστηριότητα να είναι ασφαλής, υπεύθυνη και προστατευμένη. Μέσω μιας εκπαιδευτικής παρουσίασης, ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής θα εξηγήσει ότι η συνεδρία θα επικεντρωθεί στη διεξαγωγή διαδικτυακής έρευνας για τη θέσπιση των 10 Κορυφαίων κανόνων της ομάδας για την υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου και την ασφαλή παραμονή στο διαδίκτυο.
 • Ανάλογα με το μέγεθος ή τις ικανότητες της ομάδας, ο Διαμεσολαβητής θα ενθαρρύνει την ατομική διαδικτυακή έρευνα ή την εργασία σε ζευγάρια.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει στη συνέχεια να προετοιμάσει την ομάδα για να συμμετάσχει σε μια ομαδική συζήτηση, έτσι ώστε όλα τα άτομα / ζευγάρια να μπορούν να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους και μέσω της συναίνεσης της ομάδας να δημιουργήσουν τους 10 Κορυφαίους Κανόνες που θα δώσουν σε άλλες μετανάστριες.
 • Εν κατακλείδι, ο εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής θα δείξει το βίντεο στο YouTube.

Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη γώση που έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 2: 10 Κορυφαίοι Κανόνες

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=25G4tLVH1JE

2 ώρες, Αξιόπιστο, Φερέγγυο

 

2.1.3 Περιγράψτε τον τρόπο πρόσβασης σε διάφορες μορφές μέσων και ελέγξτε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των πηγών

 

Δραστηριότητα 3

 

 • Ο Διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει τη δραστηριότητα του εργαστηρίου παρουσιάζοντας το βίντεο και θέτοντας το στο πλαίσιο της συνεδρίας του εργαστηρίου.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να προετοιμάσει τα άτομα της ομάδας για να παρακολουθήσουν το βίντεο ζητώντας τους να κρατήσουν σημειώσεις από βασικά σημεία έτσι ώστε αυτά να καταγραφούν και να συζητηθούν μετά στην ομάδα. Επομένως, πρέπει να διατεθεί άφθονος χρόνος για συζήτηση.
 • Κατά την προετοιμασία αυτής της δραστηριότητας, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επιλέξει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ειδησεογραφικών άρθρων που μπορούν εύκολα να παρακολουθηθούν και να ερευνηθούν περαιτέρω στο διαδίκτυο. Η ομάδα θα ενθαρρυνθεί να διαβάσει το άρθρο ειδήσεων και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει είτε το 5W είτε το SMART Check ως μέσο για (i) κριτική επισκόπηση του άρθρου και (ii) για σύγκριση του άρθρου με άλλες αντιλήψεις που βρίσκονται στο διαδίκτυο.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να διευκολύνει την παραπάνω δραστηριότητα ώστε να διασφαλίσει ότι η ομάδα κατανοεί πλήρως την εργασία. Μικρές ομάδες εργασίας πρέπει να συγκροτηθούν για να αναλάβουν το έργο. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας ο Εκπαιδευτικός Διαμσολαβητής θα πρέπει να κάνει έλεγχο για να δει πώς προχωρά κάθε ομάδα.
 • Σε κάθε ομάδα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για να παράγει και να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της. Ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής θα πρέπει επίσης να επιτρέπει ερωτήσεις και απαντήσεις.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη γνώση έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3:  Σκέψου Κριτικά

 

Video: