Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ, είναι σημαντικό? (Κωδικός MLL1WA1W2) 

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 1

Όνομα εργαστηρίου 2: Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ, είναι σημαντικό?

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Επίδραση του Αλφαβητισμού στα μέσα ενημέρωσης στην καθημερινή ζωή.

Όνομα εργαστηρίου:

Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ, είναι σημαντικό;

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

1.2.1 Να μπορείτε να συζητάτε την επιρροή που έχουν τα μέσα επικοινωνίας στην κοινωνία σύμφωνα με την δική σας οπτική γωνία.

1.2.2 Να μπορείτε περιγράφετε πως τα μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν απόψεις και κρίσεις

Τομέας {εις) εργασίας:

TE11: Μορφές μέσων επικοινωνίας και σχετικές ικανότητες

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

1

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Projector και Υ/Η

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, post its κ.λπ.

Επιπλέον δωμάτια

Υπόλοιπα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Υπόλοιπα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

1.5 Ώρες

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 1.2.1 Να μπορείτε να συζητάτε την επιρροή που έχουν τα μέσα επικοινωνίας στην κοινωνία σύμφωνα με την δική σας οπτική γωνία

 

Δραστηριότητα  1

 • Video No1: O Διαμεσολαβητής παρουσιάζει το εργαστήριο ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες ότι θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων που θα εισαγάγει το γραμματισμό στα ΜΜΕ και ότι πρέπει να ληφθούν σημειώσεις.
 • Στο τέλος του βίντεο, O Διαμεσολαβητής θα ζητήσει από ολόκληρη την ομάδα να μοιραστεί τις σημειώσεις που έλαβε. Ο Διαμεσολαβητής θα επισημάνει βασικές λέξεις, φράσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις σε ένα χαρτόνι ή πίνακα, έτσι ώστε ολόκληρη η ομάδα να μπορεί να δει τις λέξεις-κλειδιά, τις φράσεις ή τις παρατηρήσεις που σημειώνονται.
 • Στο τέλος αυτού του μέρους της δραστηριότητας, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να χωρίσει την ομάδα σε δύο μικρότερες ομάδες. Η Ομάδα 1 είναι να συζητήσει και να σημειώσει ιδέες και σχόλια σχετικά με τα εξής: “Όλοι είναι ειδικοί.” Και η Ομάδα 2 είναι να συζητήσουμε «Ο καθένας έχει κάτι να πει.”
 • Στο τέλος της μικρής ομαδικής δραστηριότητας, ο Διαμεσολαβητής θα ενθαρρύνει τις ομάδες να επιστρέψουν στις συζητήσεις τους.
 • Ο Διαμεσολαβητής θα ολοκληρώσει αυτήν τη δραστηριότητα με τη συμμετοχή της ομάδας σε μια στοχαστική συζήτηση που περιλαμβάνει τα σχόλια από το βίντεο και από τις ομαδικές ασκήσεις.

Παραρτήματα:

Video:

Video No1:

https://www.youtube.com/watch?v=M89_wjcwzfY

1 ώρα, 15 λεπτά

 

 1.2.2   Να μπορείτε περιγράφετε πως τα μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν απόψεις και κρίσεις

 

 • Video No2: Ο Διαμεσολαβητής θα εμφανίσει το βίντεο μέχρι τις 0:23 και θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν πόσες ώρες καταναλώνουν στα πολυμέσα.
 • Σε αυτό το σημείο, ο Διαμεσολαβητής θα δείξει στην ομάδα το γράφημα είσαι τα ΜΜΕ που τρως και θα συζητήσει το παράδειγμα με την ομάδα. Στη συνέχεια, κάθε άτομο καλείται να χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του γραφήματος ” Πυραμίδα πολυμέσων” για να σκεφτεί τη δική του κατανάλωση πολυμέσων, με στόχο να αθροίσει τον αριθμό ωρών σε κάθε δραστηριότητα. Ο Διαμεσολαβητής ολοκληρώνει αυτήν την άσκηση καλώντας κάθε συμμετέχοντα να πει στην ομάδα τον συνολικό αριθμό ωρών τους και τους τύπους και τις μορφές των μέσων που χρησιμοποιούνται. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να αφήνει άφθονο χρόνο για ερωτήσεις , απαντήσεις και  συζήτηση.

Δουλεύοντας σε ζευγάρια, οι συμμετέχοντες έχουν αρκετό χρόνο για να διερευνήσουν πλήρως πώς αισθάνονται ότι η κοινωνία επηρεάζεται από τα μέσα ενημέρωσης, ίσως εξετάζοντας πώς οι γυναίκες απεικονίζονται διαφορετικά από τους άνδρες ή πώς οι γυναίκες από διαφορετικούς πολιτισμούς απεικονίζονται από τον γηγενή πληθυσμό. Κάθε ζευγάρι υποστηρίζει το ένα το άλλο στην προετοιμασία μιας σύντομης παρουσίασης σχετικά με το πώς αισθάνονται ότι τα μέσα επηρεάζουν την κοινωνία. Ο Διαμεσολαβητής σημειώνει και κάνει μια σύνοψη για να ολοκληρώσει τη συζήτηση με ολόκληρη την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1 Είσαι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σε ταΐζουν

 

Video:

Video No2:

https://www.youtube.com/watch?v=AD7N-1Mj-DU

1 ώρα, 15 λεπτά

 

Δραστηριότητα 3

 • Ανάλογα με το επίπεδο και την εμπιστοσύνη της ομάδας, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 • Επιλογή (1): Ο Διαμεσολαβητής παρέχει παραδείγματα μιας σειράς εικόνων / ιστοριών από τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Οι εικόνες μπορούν να είναι γυναίκες στα ΜΜΕ ή τίτλους της σύγχρονης ιστορίας των μέσων ενημέρωσης, για παράδειγμα.
 • Επιλογή (2): Ο Διαμεσολαβητής παρέχει τους πόρους και το χρόνο, ώστε οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες να μπορούν να αναζητήσουν την πιο ελκυστική εικόνα / ιστορία που μπορούν να βρουν στο Διαδίκτυο ή από εφημερίδες / περιοδικά που τους έχουν παρασχεθεί.
 • Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται αρκετός χρόνος για να σκεφτεί γιατί η εικόνα τους προσελκύει και να εξετάσει πώς η εικόνα / ιστορία βοηθά στη διαμόρφωση της γνώμης τους ή στην κρίση τους.
 • Δουλεύοντας σε ζευγάρια, το άτομο συζητά την εικόνα / ιστορία του και γιατί την επέλεξε ,αυτό συζητείται μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων. Στο τέλος αυτής της άσκησης, κάθε άτομο παρουσιάζει την εικόνα / ιστορία του συντρόφου του και γιατί επιλέχθηκε.
 • Για να ολοκληρωθεί αυτή η συνεδρία, ο Διαμεσολαβητής θα δείξει το βίντεο, και στο τέλος του, θα εμπλέξει την ομάδα σε μια στοχαστική συζήτηση για τις γυναίκες στα ΜΜΕ.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 3 Εικόνες γυναικών

 

Video:

Video Video No3:

https://www.youtube.com/watch?v=ykr5iFZQnGI