Επίπεδα επιρροής των Μέσων Επικοινωνίας στην ατομική γνώμη / κοινή γνώμη: αντίληψη, απόψεις, πεποιθήσεις (Κωδικός MLL2WA4W1)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 4

Όνομα εργαστηρίου 1: Επίπεδα επιρροής των Μέσων Επικοινωνίας στην ατομική γνώμη / κοινή γνώμη: αντίληψη, απόψεις, πεποιθήσεις

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Αξιολογώντας την επικοινωνία των μέσων ενημέρωσης

Όνομα εργαστηρίου:

Επίπεδα επιρροής των Μέσων Επικοινωνίας στην ατομική γνώμη / κοινή γνώμη: αντίληψη, απόψεις, πεποιθήσεις

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.1 Παρουσιάστε και υπερασπίστε ένα επιλεγμένο παράδειγμα του πώς οι διάφορες μορφές επικοινωνίας των μέσων επικοινωνίας επηρεάζουν την αντίληψη μας

4.1.2 Παρουσιάστε και υπερασπίστε ένα επιλεγμένο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες μορφές επικοινωνίας των μέσων διαμορφώνουν τη γνώμη

4.1.3 Παρουσιάστε και υπερασπιστείτε ένα επιλεγμένο παράδειγμα για το πώς οι διάφορες μορφές μέσων διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις

4.3.1 Σχόλιο για το πώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή από προσωπική άποψη

4.3.2 Υποστηρίξτε πώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας επηρεάζουν τις ατομικές απόψεις και πεποιθήσεις

4.3.3 Αμφισβητήστε τον ρόλο της επικοινωνίας των ΜΜΕ στη σύγχρονη κοινωνία

Τομέας {εις) εργασίας:

ΤΕ4: Αξιολογώντας την επικοινωνία των Μέσων Επικοινωνίας

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και  15 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.1.1 Παρουσιάστε και υπερασπίστε ένα επιλεγμένο παράδειγμα του πώς οι διάφορες μορφές επικοινωνίας των Μέσων Επικοινωνίας επηρεάζουν την αντίληψη μας

4.1.2 Παρουσιάστε και υπερασπίστε ένα επιλεγμένο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες μορφές επικοινωνίας των μέσων διαμορφώνουν τη γνώμη

4.1.3 Παρουσιάστε και υπερασπιστείτε ένα επιλεγμένο παράδειγμα για το πώς οι διάφορες μορφές μέσων διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις

 

Διαδικασία: Άσκηση  Ομαδοποίησης συγγενικών αντικειμένων

 

 • Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 3 έως 5 ατόμων
 • Ζητείται από κάθε άτομο της τάξης να θυμηθεί και να γράψει τρία παραδείγματα για τον τρόπο που τον επηρέασαν τα  μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Ο κάθε συμμετέχοντας γράφει τις ιδέες του  σε ένα κομμάτι χαρτί και στη συνέχεια στις ομάδες τους προσπαθούν να ταξινομήσουν τα παραδείγματα τους σε κατηγορίες όπως  αλλαγές στην αντίληψη, τη γνώμη ή την πεποίθηση, ενώ συζητούν γιατί ορισμένα αντικείμενα αξίζουν να κατηγοριοποιηθούν μαζί.
 • Στη συνέχεια, ζητείται από τις ομάδες να συζητήσουν πώς τα έντυπα Μέσα Επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά), τα μέσα μετάδοσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) και το Διαδίκτυο επηρεάζουν την αντίληψή τους, διαμορφώνουν τη γνώμη τους ή δίνουν «σχήμα» στην πεποίθηση τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προτείνεται: 1) να αξιολογήσουντη «δύναμη» κάθε μορφής μέσου 2) να επεξηγήσουν τους τρόπους με τους οποίους κάθε μορφή μέσου ενημέρωσης  μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη, τις απόψεις και τις πεποιθήσεις χρησιμοποιώντας επιχειρήματα.

 

Παραρτήματα:

Video:

Διάρκεια: 45 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.3.1 Σχόλιο για το πώς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή από προσωπική άποψη

4.3.2 Υποστηρίξτε πώς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επηρεάζουν τις ατομικές απόψεις και πεποιθήσεις

4.3.3 Αμφισβητήστε τον  ρόλο της επικοινωνίας των ΜΜΕ στη σύγχρονη κοινωνία

 

Διαδικασία: Δραστηριότητα ελεύθερής ομιλίας

 

 • Η δραστηριότητα εξηγείται στους συμμετέχοντες: ο επιλεγμένος ομιλητής μιλά για 5 συνεχόμενα λεπτά χωρίς παύση για ένα συγκεκριμένο θέμα
 • Τα θέματα εμφανίζονται στον πίνακα:
 1. Σχολιάστε πώς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή από προσωπική άποψη
 2. Υποστηρίξτε πώς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επηρεάζουν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις σας
 3. Αμφισβητήστε τον ρόλο της επικοινωνίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία
 • Επιλέγονται 3 εθελοντές και τους δίνεται ένα από τα θέματα
 • Στη συνέχεια, κάθε εθελοντής κάνει  μια ομιλία για 5 συνεχόμενα λεπτά, προσπαθώντας να την κάνει  χωρίς παύση
 • Μετά τις ομιλίες, ο διευκολυντής γνώσης ενημερώνει ολόκληρη την τάξη τι έχει λεχθεί από τους 3 εθελοντές.

 

Παραρτήματα:

Video:

Διάρκεια: 2 ώρες

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

4.3.1 Σχόλιο για το πώς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή από προσωπική άποψη

4.3.2 Υποστηρίξτε πώς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επηρεάζουν τις ατομικές απόψεις και πεποιθήσεις

4.3.3 Αμφισβητήστε τον  ρόλο της επικοινωνίας των ΜΜΕ στη σύγχρονη κοινωνία

 

Διαδικασία: Οpinion speed-dating  και σκέψη

 

 • Παρουσιάζεται στους συμμετέχοντες το σχήμα από το παράρτημα ML-4.3 «Επίπεδα προσωπικότητας, που υπόκεινται σε επιρροή των μέσων ενημέρωσης»
 • Στη συνέχεια, ζητείται από τους συμμετέχοντες να περιηγηθούν στον χώρο σας, μοιράζοντας  τις δικές τους πληροφορίες με τους άλλους  για το πώς διαφορετικοί τύποι μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά επίπεδα προσωπικότητας. Έτσι, κάθε συμμετέχοντας  θα παρουσιάσει τις πληροφορίες του και θα μάθει τις πληροφορίες ς των άλλων πολλές φορές .
 • Μετά από αυτό, με βάση τις δικές τους ανακαλύψεις και των άλλων, κάθε συμμετέχοντας πρέπει να γράψει μια επιχειρηματολογία για το πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή, τις ατομικές απόψεις και τις πεποιθήσεις στη σύγχρονη κοινωνία. Η έκθεση  πρέπει να περιέχει τις σκέψεις των συμμετεχόντων σχετικά με το θέμα .

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα  1

 

Video: