Επηρεασμένος ή ενημερωμένος; (Κωδικός MLL2WA2W3)

IO4. Αλφαβητισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Τομέας εργασίας 2

Όνομα εργαστηρίου 3: Επηρεασμένος ή ενημερωμένος;

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Η αυξανόμενη επιρροή των Μέσων

Όνομα εργαστηρίου:

Επηρεασμένος ή ενημερωμένος ;

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

2.2.1 Αξιολογήστε την προσωπική χρήση διαφορετικών μορφών μέσων

2.2.2 Αναλογιστείτε τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και της χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην καθημερινή ζωή

Τομέας {εις) εργασίας:

WA2: Πρόσβαση και χρήση μέσων

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

2

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ. 

Επιπλέον χώροι

Υπόλοιπα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Υπόλοιπα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

2 ώρες World Café: Τα μέσα μου

 

2.2.1 Αξιολογήστε την προσωπική χρήση διαφορετικών μορφών μέσων

 

Δραστηριότητα 1

  • Ο Διαμεσολαβητής δημιουργεί μια δραστηριότητα τύπου Word Café, την οποία θα συντονίσει.
  • Για να είναι επιτυχημένη η δραστηριότητα, ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής θα προετοιμάσει τον μαθητευόμενο για τη συνεδρία παρέχοντας μια επισκόπηση της μεθόδου και τoυ πρωτοκόλλου του World Café.
  • Η δραστηριότητα του World Café θα δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε πολλαπλές προοπτικές σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης διαφορετικών μορφών μέσων από άτομα από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και πολιτισμούς, και από τη σκοπιά των γυναικών.
  • Κάθε τραπέζι στο World Café θα παρέχει ένα διαφορετικό θέμα για συζήτηση.
  • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσδιορίσει οποιαδήποτε άλλη γνώση έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1:  World Café

 

Video:

1 ώρα και 45 λεπτά,  Αντίκτυπος των κοινωνικών μέσων στην καθημερινή ζωή

 

2.2.2 Αναλογιστείτε τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και της χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης  στην καθημερινή ζωή

 

Δραστηριότητα 2

  • Ο Διαμεσολαβητής θα κάνει εισαγωγή στην επόμενη συνεδρία περιγράφοντας το μαθησιακό αποτέλεσμα και θα προχωρά εξηγώντας ότι η δραστηριότητα θα ξεκινήσει με την εμφάνιση ενός βίντεο τύπου Pecha Kucha στα Social Media.
  • Pecha Kucha Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρακολουθήσουν το βίντεο προσεκτικά, σημειώνοντας τις εικόνες που έχουν δει και το τι σημαίνουν οι εικόνες γι’ αυτούς σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Κάθε συμμετέχων καλείται να αφιερώσει 20 λεπτά στοχαζόμενος για το τι έγραψε και για να καθαρογράψει τις σημειώσεις του, ειδικά πάνω στο τι έχει σημειώσει ως νόημα πίσω από τις εικόνες και πώς τον έκαναν να νιώσει / ποιο πιστεύει ότι είναι το «μήνυμα».
  • Ο Διαμεσολαβητής στη συνέχεια χωρίζει την ομάδα σε μικρότερες ομάδες για μια συζήτηση που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά – κάθε άτομο ενθαρρύνεται να μοιραστεί τις σημειώσεις του.

Για να ολοκληρώσει την ομαδική εργασία, ο Διαμεσολαβητής ζητά από την ομάδα να καταγράψει βασικά ευρήματα π.χ. διαφορές, ομοιότητες, θετικά και αρνητικά κ.λπ.

 

Παραρτήματα:

https://www.pechakucha.com/presentations/social-media–357

 

Video:

15 λεπτά, Αναστοχασμός

 

Δραστηριότητα 3

  • Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να επανεξετάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτευχθεί τα μαθησιακά αποτελέσματα και να αναγνωρίσει οποιαδήποτε άλλη γνώση έχει αποκτηθεί από την ομάδα.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 2:  Σκέψου Κριτικά

 

Video: