Beïnvloed of geïnformeerd? (Code MLL2WA2W3)

IO4. Mediawijsheid

Werkgebied 2

Workshop 2: Beïnvloed of geïnformeerd?

1. Algemene informatie

Naam van de kern competentie:
De groeiende invloed van de media

Naam van de workshop:

Beïnvloed of geïnformeerd?

Belangrijkste leeropbrengsten:

2.2.1 Waarderen van het persoonlijk gebruik van de verschillende media.

2.2.2. Reflecteren op de impact van sociale media en het gebruik van sociale media op het dagelijks leven

Werkgebieden:

WA2: Toegang tot en gebruik van sociale media

Duur:

4 uren

AC instapniveau

2

Klassikale activiteit

Outward bound activiteit

E-learning activiteit

Trainingsmateriaal:

Internet verbinding

Beamer en PC

White board

Papier, pennen, Post-Its etc

Extra ruimtes

Andere zaken:

Extra aandacht voor:

Betrokkenheid derden:

Speciaal arrangement nodig:

Voorbereiding door deelnemers nodig:

Anders:

Annexen

2. Didactische methodologie

Deel van de workshop:

Gebruikte didactische methodes:

Korte omschrijving ervan:

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Gespreid leren

Te leren kennisinhoud wordt in 3 blokken herhaald aangeboden. Tussen deze blokken is een 10 minuten onderbreking waarin een geheel andere, vaak fysieke opdracht wordt uitgevoerd door de deelnemers.

2. Cross Over learning

Leren in informele settings, zoals in een museum of in naschoolse activiteit, slaat een brug tussen lesinhoud en datgene wat deelnemers in het dagelijks leven bezig houdt.

3. Leren door argumentatie

Argumentatie als middel om aandacht te geven aan contrasterende ideeën, en te leren van elkaar door middel van het houden van een zinvol discours.

4. Incidenteel leren

Incidenteel, niet-intentioneel of ongepland leren. Zo gebeurt eigenlijk veel van ons leren. Het gebeurt in nieuwe situaties of wanneer wij iets doen. Het gebeurt zonder leerkracht.

5. Context based leren

De betekenis en relevantie van nieuwe informatie leren kennen door deze te interpreteren in de context waarin deze naar voren komt en te verbinden met wat we al weten.

6. Computational thinking

Het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met digitale en non-digitale middelen. Deze vorm van leren (problem-solving) bestaat uit 4 elementen: grote problemen in deel problemen opdelen (decomposition), patronen herkennen door te kijken naar de oplossing van soortgelijke problemen uit het verleden; abstraheren door hoofd- en bijzaken te scheiden; logische stappen ontdekken om het dit soort problemen op te lossen (algoritme ontwikkelen) en deze stappen vervolgens verfijnen (debugging).

7. Learning by doing

Een praktische vorm van leren waarbij de deelnemers door interactie met hun omgeving kennis en vaardigheden aanleren.

8. Embodied Learning

Lesstof wordt hierbij niet alleen via het hoofd maar ook via het lichaam eigen gemaakt. De bewustwording van hoe het eigen lichaam reageert op bepaalde situaties ondersteunt het leerproces.

9. Adaptive Teaching

Deelnemersgegevens van huidige en eerdere leerervaringen worden gebruikt om voor de deelnemer een persoonlijke leerroute te ontwikkelen gebruiken. Denk aan gegevens zoals de tijd besteedt aan bepaalde stof, toetsresultaten etc.
Adaptive teaching kan gebruikt worden voor klassikale activiteiten maar bijvoorbeeld ook online, waarbij deelnemers zelf de controle hebben over hun studievoortgang.

10. Analytics of Emotions

Doordat te reageren op de emoties, het karakter en mentaliteit van de deelnemers, vergroot de leerkracht de responsiviteit van het lesgeven.

3. Type gebruikte trainingsactiviteiten

Type activiteit
Deel van de workshop

1st deel

2nd deel

3rd deel

1. Vraag-Antwoord sessie

2. Case studies

3. Discussie in kleine groepen

4. Actief samenvatten

5. Demonstraties

6. Real world learning / real life scenario

7. Stage

8. Storyboard teaching

9. Buitenactiviteit

10. Probleemgestuurde leeractiviteit  / problem solving

11. Samen voorbereiden

12. Discussie-vragen / groepsdiscussie

13. Groepsactiviteit

14. Story telling

15. Mind-map maken

16. Brainstormen

17. Instructie video

18. Rollenspel

19. Self-assessment

20. (Mentor) work shadowing

21. Instructie

22. Iets organiseren

23. Online training

24. Leergame

25. Reflectie

26. Coaching

4. Organisatie van de workshop

2 uur

Wereldcafé: mijn media

 

Leeropbrengst:

2.2.1 Waarderen van het persoonlijk gebruik van de verschillende media

 

Activiteit 1:

 • De trainer zet een Wereldcafé op en zij zal deze
 • Om de activiteit te doen slagen bereidt de trainer de deelnemers voor door hen van te voren de Wereldcafe methode en spelregels uit te leggen.
 • Door de Wereldcafé activiteit is het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken hoe verschillende media worden bezocht en gebruikt door personen met verschillende sociaal-economische achtergronden en culturen. Ook onderzoek vanuit perspectief van vrouwen.
 • Iedere tafel zal tijdens het Wereldcafé zorgen voor thema voor de discussie.
 • De trainer gaat na of de beoogde leeropbrengst is behaald en of er nog andere leeropbrengsten zijn behaald door de groep.

 

Annexen:

Annex 1: Wereldcafé

 

Video en ander ondersteunend materiaal:

1 uur en 45 minuten: Invloed van sociale media in het dagelijks leven

 

Leeropbrengst:

 

2.2.2 Reflecteren op de impact van sociale media en het gebruik van sociale media op het dagelijks leven

Activiteit 2:

 • De trainer introduceert de volgende sessie door de leeropbrengst te beschrijven en geeft verder uitleg over de sessie door een Pecha Kucha video over sociale media te laten zien.
 • Pecha Kucha over social media: Aan de deelnemers wordt gevraagd om aandachtig te kijken en luisteren en aantekeningen te maken over wat de getoonde beelden voor hen betekenen in relatie tot sociale media.
 • Elke deelnemer krijgt 20 minuten om te reflecteren op datgene dat ze hebben opgeschreven en vooral te kijken naar wat de betekenis achter de plaatjes zou kunnen zijn en waarom zij voelen/denken dat dit de betekenis achter het plaatje is.
 • De trainer deelt de groep op in 2 kleinere groepen voor een discussie van maximaal 30 minuten. Hierin gaan de deelnemers datgene dat ze hebben opgeschreven met elkaar delen.
 • Ter afsluiting van het groepswerk vraagt de trainer aan de groep om de belangrijkste bevindingen bijv. verschillen , overeenkomsten, positieve en negatieve zaken enz.

Annexen:

Video en ander ondersteunend materiaal:

https://www.pechakucha.com/presentations/social-media-357

Duur: 15 minuten, reflectie

 

Activiteit 3

 

 • De trainer gaat na of de beoogde leeropbrengsten zijn behaald en of de groep nog andere leeropbrengsten heeft

 

Annexes:

Annex 2: Denk kritisch na

 

Video en ander ondersteunend materiaal: