Εξερευνώντας την έννοια του Acculturation (Κωδικός CAL4WA3W8)

IO4. Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση

Τομέας εργασίας 3

Όνομα εργαστηρίου 8: Εξερευνώντας την έννοια του Acculturation

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση και έκφραση

Όνομα εργαστηρίου:

Εξερευνώντας την έννοια της πολιτιστικής αφομοίωσης

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

3.3.1. Ορισμός πολιτιστικής αφομοίωσης

3.3.2. Αξιολόγηση του επίπεδου της πολιτιστικής αφομοίωσης στη χώρα υποδοχής

3.3.3. Ικανότητα να σέβονται και να συμμετέχουν στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής χωρίς να χάνουν την πολιτιστική τους ταυτότητα

Τομέας {εις) εργασίας:

WA3: Πολιτισμός στην πατρίδα έναντι της χώρας υποδοχής

Διάρκεια:

5 ώρες και 30 λεπτά

AC εισαγωγικό επίπεδο

4

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Επιπλέον χώροι

Άλλα:

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

3.3.1. Ορισμός της επαθλήνευσης

 

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει το εργαστήριο με μια εισαγωγή του τι είναι acculturation, χρησιμοποιώντας το βίντεο “Acculturation” (σύνδεσμος Α). Ο διαμεσολαβητής θα υπενθυμίσει στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν προσεκτικά το βίντεο που παρέχεται, καθώς είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους όρους και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στα επόμενα στάδια του εργαστηρίου.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει ομαδική συζήτηση σχετικά με το πώς οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την έννοια της καλλιέργειας.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να δώσουν παραδείγματα των δικών τους εμπειριών και να μοιραστούν τις ιστορίες τους τονίζοντας εκείνες τις στιγμές που επισημαίνεται η διαδικασία της καλλιέργειας.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ενθαρρύνει τους άλλους συμμετέχοντες να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις ιστορίες.

 

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=FQLQ1k5CPHw

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

3.3.2. Αξιολόγηση του επιπέδου της καλλιέργειας στη χώρα υποδοχής

 

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα διαιρέσει τους μαθητές σε ομάδες με βάση το καθεστώς των μεταναστών-πρόσφατοι μετανάστες, μακροχρόνιοι κάτοικοι (άνω των 10 ετών), τα παιδιά των μεταναστών (δεύτερης γενιάς), και εκείνοι που είναι τρίτης γενιάς ή μεγαλύτερη. Τα μέλη της ομάδας συζητούν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις εμπειρίες τους, προκειμένου να προσδιορίσουν τη διαδικασία της καλλιέργειας σε διαφορετικά πλαίσια.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν την ταινία μικρού μήκους «Enculturation & Cultural Identity in “Elf” (σύνδεσμος Α).
 • Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τα στάδια της προσαρμογής ή/και της στάσης της καλλιέργειας που απεικονίζονται από τους χαρακτήρες.
 • Ένας συμμετέχων θα γράψει τα ευρήματα της προηγούμενης άσκησης στον πίνακα.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (Κ.Α.).
 • Κατά τη διάρκεια της συνέχισης, οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν τα αποτελέσματά τους και ο καθένας από αυτούς θα τα παρουσιάσει στην τάξη.
 • Ο διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει ομαδική συζήτηση για τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων και θα παράσχει τροφή για σκέψη σχετικά με τη διαδικασία της πρόσληψης.

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

A. https://www.youtube.com/watch?v=kPXoKV-Mo-E

Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

3.3.3. Να μπορούν να σέβονται και να συμμετέχουν στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής χωρίς να χάνουν την πολιτιστική τους ταυτότητα

 

Διαδικασία

 • Ο διαμεσολαβητής θα αναθέσει ένα μικρό ομαδικό έργο όπου οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν μια γειτονιά μεταναστών στην περιοχή τους (γειτονιά που οι άνθρωποι έχουν τους μετανάστες υπόβαθρο οι ίδιοι ή τους γονείς / παππούδες τους). Πρέπει να πάρουν τις σημειώσεις για το πώς η γειτονιά οργανώνεται, τι είδη επιχειρήσεων είναι εκεί, ποια είδη αγαθών πωλούνται, κ.λπ. Οι ομάδες μπορούν να αναφέρουν την επίσκεψή τους σε γραπτές εκθέσεις ή προφορικές παρουσιάσεις.
 • Ο διαμεσολαβητής θα έχει τους συμμετέχοντες να διεξάγουν συνέντευξη με κάποιον που μετανάστευσε στην Ελλάδα από άλλη χώρα και ζει στην Ελλάδα για λίγα χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να είναι κάποιος που είναι μέλος της τάξης. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να παρέχει στους συμμετέχοντες οδηγίες ή οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν μια λίστα ερωτήσεων εκ των προτέρων και να τις υποβάλουν στον διαμεσολαβητή για έγκριση. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να υποβάλουν μια ταινία του ερευνητή για την αναθεώρηση εκπαιδευτή.
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοψίσουν τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης τους σε γραπτή έκθεση. Η άσκηση θα θεωρηθεί επιτυχής εάν οι συμμετέχοντες φαίνεται να κατανοούν βαθύτερα την έννοια της καλλιέργειας και να προσδιορίσουν τις διαστάσεις της σε μια πραγματική ιστορία ζωής.

 

Παραρτήματα:

Όχι

 

Video:

Όχι