Η ονειρεμένη δουλειά μου (Κωδικός SCL3WA5W2)

IO4. Κοινωνική και Αστική Ικανότητα

Τομέας εργασίας 5

Όνομα εργαστηρίου 2: Η ονειρεμένη δουλειά μου

1. Γενικές Πληροφορίες

Όνομα της βασικής ικανότητας:
Κοινωνική και Αστική

Όνομα εργαστηρίου:

Η ονειρεμένη δουλειά μου

Κύρια μαθησιακά αποτελέσματα:

5.2.1 Κατανόηση των δικών μου θετικών στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς σχετίζονται με κοινωνικές και αστικές ικανότητες

5.2.2: Κάντε αρχική επιλογή πορείας σταδιοδρομίας

Τομέας {εις) εργασίας:

ΤΕ 5: Ευκαιρίες προόδου

Τομέας Εργασίας 5.2: Προσδιορισμός των δικών μας ικανοτήτων

Διάρκεια:

4 ώρες

AC εισαγωγικό επίπεδο

3

Δραστηριότητα στην τάξη

Εξωτερική δραστηριότητα

Δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό:

Διαδικτυακή σύνδεση

Προβολικό μηχάνημα και Η/Υ

Λευκός πίνακας

Χαρτί / μολύβια, χαρτάκια σημειώσεων κ.λπ.

Άλλα:

Μια μεγάλη επιλογή παλιών περιοδικών με πολλές εικόνες, ψαλίδια, 12-15 φύλλα χαρτιού Α5 (Ανάλογα με τον μέγεθος της ομάδας), ταινία

Ιδιαίτερη προσοχή

Συμμετοχή τρίτων

Απαίτηση ειδικών ρυθμίσεων

Απαιτείται προετοιμασία για τους συμμετέχοντες

Άλλα:

Παραρτήματα

2. Διδακτική μεθοδολογία

Μέρος του εργαστηρίου:

Καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί:

Τι σημαίνει:

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Εκμάθηση σε απόσταση

Το συμπυκνωμένο μαθησιακό περιεχόμενο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με δύο διαλείμματα 10 λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές εξασκούνται σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα οι φυσικές δραστηριότητες

2. Ενναλακτική μάθηση

Η εκμάθηση σε ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως μουσεία και λέσχες μετά το σχολείο, μπορεί να συνδέσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο με θέματα που έχουν σημασία για τους μαθητές στη ζωή τους

3. Μάθηση μέσω επιχειρηματολογίας

Η επιχειρηματολογία ως μέσο αντιμετώπισης αντιθέσεων που μπορούν να εμβαθύνουν τη μάθησή τους. Χρήση ουσιαστικής συζήτησης στην τάξη μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις, επανεξέταση των παρατηρήσεων σε πιο επιστημονική γλώσσα και ανάπτυξη και χρήση μοντέλων για την κατασκευή εξηγήσεων

4. Συμπτωματική μάθηση

Συμπωματική μάθηση, μη προγραμματισμένη ή ακούσια μάθηση. Μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας που φαινομενικά δεν σχετίζεται με αυτό που μαθαίνεται. Δεν καθοδηγείται από δάσκαλο

5. Μάθηση βάσει πλαισίου

Ερμηνεύοντας νέες πληροφορίες στο πλαίσιο του πού και πότε συμβαίνουν, και συνδέοντάς τις με αυτά που ήδη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τη σύνδεση και το νόημά τους 

6. Υπολογιστική σκέψη

Διάσπαση μεγάλων προβλημάτων σε μικρότερα (αποσύνθεση), αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχετίζονται με προβλήματα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν (αναγνώριση προτύπου), παραμερίζοντας ασήμαντες λεπτομέρειες (αφαίρεση), εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας τα βήματα που θα είναι απαραίτητα για την εξεύρεση λύσης (αλγόριθμοι) και βελτίωση αυτών των βημάτων (εντοπισμός σφαλμάτων).

7. Μάθηση μέσω δράσης

Μια πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους για να προσαρμοστούν και να μάθουν

8. Ενσωματωμένη μάθηση

Η ενσωματωμένη μάθηση περιλαμβάνει την αυτογνωσία του σώματος που αλληλοεπιδρά με έναν πραγματικό ή προσομοιωμένο κόσμο για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας

9. Προσαρμοστική διδασκαλία

Χρήση δεδομένων που αφορούν την προηγούμενη και τη τρέχουσα μάθηση του εκπαιδευόμενου για τη δημιουργία εξατομικευμένης διαδρομής μέσω του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

10. Ανάλυση συναισθημάτων

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στα συναισθήματα και τις κλίσεις των μαθητών, έτσι ώστε η διδασκαλία να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στον μαθητή

3. Τύπος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται

Τύπος δραστηριότητας
Τμήμα του εργαστηρίου

1ο μέρος

2ο μέρος

3ο μέρος

1. Συνεδρία Ερωτήσεων Απαντήσεων

2. Μελέτες περίπτωσης

3. Μικρές ομαδικές συζητήσεις

4. Ενεργές περιλήψεις

5. Παρουσιάσεις

6. Εκμάθηση στον πραγματικό κόσμο / σενάριο πραγματικής ζωής

7. Μαθητεία

8. Διδασκαλία μέσω ιστοριών

9. Εκτός τάξης δραστηριότητα

10. Μαθησιακή δραστηριότητα μέσω επίλυσης προβλημάτων

11. Συνεργατική προετοιμασία

12. Ερωτήσεις συζήτησης / ομαδική συζήτηση

13. Ομαδική δραστηριότητα

14. Αφηγήσεις ιστορίας

15. Νοητικοί χάρτες

16. Καταιγισμός ιδεών

17. Εκπαιδευτικό βίντεο

18. Παιχνίδι ρόλου

19. Αυτοαξιολόγηση

20. Παρακολούθηση ενός επαγγελματία (mentor) καθώς εργάζεται

21. Διδασκαλία

22. Οργάνωση εκδηλώσεων

23. Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

24. Μαθησιακό παιχνίδι

25. Αντανάκλαση

26. Καθοδήγηση

4. Οργάνωση του εργαστηρίου

Διάρκεια: 1 ώρα, 20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.2.1 Κατανόηση των δικών μου θετικών  στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς σχετίζονται με κοινωνικές και αστικές ικανότητες

5.2.2: Κάντε αρχική επιλογή πορείας σταδιοδρομίας

 

Φανταστείτε το όνειρο σας

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί τον στόχο του σημερινού εργαστηρίου
 • Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν μικρές ομάδες 3 έως 4 ατόμων, κατά προτίμηση με άτομα που γνωρίζουν ήδη
 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί την εργασία: χρησιμοποιήστε περιοδικά για να βρείτε εικόνες για την ονειρεμενη εργασια σας. Εάν δεν βρείτε την κατάλληλη εικόνα, προσθέστε λέξεις που εξηγούν τι εννοείτε
 • Πριν αναζητήσουν εικόνες, οι συμμετέχοντες σκέφτονται πρώτα ποια είναι η δουλειά των ονείρων τους και την παρουσιάζουν με συντομία  στους ανθρώπους στο τραπέζι τους. Χρησιμοποιήστε τρεις απόψεις: τι θα κάνετε, για ποιον, σε ποιο περιβάλλον (βλ. Υποστηρικτικές εικόνες στο παράρτημα 1)
 • Εάν κάποιος δεν γνωρίζει τη δουλειά των ονείρων του απλώς εξηγήστε τι χρειάζονται για να την αναζητήσουν,  ελπίζουν να βρουν σε μια δουλειά.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο το μισο χαρτί A5, αφήστε το άλλο μέρος κενό γιατί αυτό το μέρος θα το χρειαστείτε αργότερα

Διάρκεια: 20 λεπτά

 

 • Οι συμμετέχοντες εργάζονται τώρα για να επιλέξουν εικόνες και να τις κολλήσουν στο μισό των χαρτιών Α5 τους , προσθέτοντας σύντομο κείμενο όταν χρειάζεται
 • Ο διευκολυντής γνώσης  περπατάει και βοηθά στην αποσαφήνιση ιδεών

Διάρκεια 30 λεπτά

 

 

 • Ο διευκολυντής γνώσης ζητά από κάθε συμμετέχοντα να παρουσιάσει το κολάζ του και να εξηγήσει ποια είναι η δουλειά των ονείρων τους / τι περιμένουν από μια δουλειά
 • Ο διευκολυντής  γνώσης διευκολύνει την επεξεργασία με την υποβολή ερωτήσεων που σχετίζονται με την προέλευση των ιδεών τους για τη δουλειά των ονείρων   / μια δουλειά . Ανάλογα με την παρουσίαση, διευκολυντής  γνώσης μπορεί να ρωτήσει εάν ο συμμετέχοντας  έχει  μια πραγματική δουλειά στο μυαλό του

 

Διάρκεια: 30 λεπτά

10 λεπτά διάλειμμα

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα 1

 

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και  10 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.2.1 Κατανόηση των ιδίων περιουσιακών στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς σχετίζονται με κοινωνικές και αστικές ικανότητες

5.2.2: Κάντε αρχική επιλογή πορείας σταδιοδρομίας

Συνέχιση παρουσίασης

Διαδικασία:

 • Ο διευκολυντής γνώσης συνεχίζει την παρουσίαση μέχρι όλοι οι συμμετέχοντες να παρουσιάσουν την δική τους.

 

Διάρκεια: I ώρα

10 λεπτά διάλειμμα

 

Παραρτήματα:

Video:

Διάρκεια: 1 ώρα και  20 λεπτά

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

5.2.1 Κατανόηση των ιδίων περιουσιακών στοιχείων και των αναπτυξιακών αναγκών και πώς σχετίζονται με κοινωνικές και αστικές ικανότητες

5.2.2: Κάντε αρχική επιλογή πορείας σταδιοδρομίας

 

Μετρώντας τα θετικά μας στοιχεία!

Διαδικασία:

 • Οι συμμετέχοντες κάθονται ξανά μαζί στις ομάδες που σχηματίστηκαν στην αρχή του εργαστηρίου
 • Ο διευκολυντής γνώσης εξηγεί την επόμενη εργασία
 • Σε κάθε ομάδα οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν από κοινού κενό μισό του χαρτιού  Α5. Αυτό το μέρος πρέπει να περιέχει εκείνα τα πράγματα στα οποία είναι καλοί: για παράδειγμα, φιλικό και ζεστό άτομο, που πάντα ακούει τους άλλους, καλός μάγειρας, πολύ καλός στο  να φροντίζει τους άλλους
 • Κάθε ομάδα βοηθά τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το μισο κενό χαρτί, να παρέχουν σχόλια, ιδέες και εικόνες για το πώς βλέπουν τον άλλο
 • Επομένως, το νέο περιεχόμενο αποτελείται από δικές τους ιδέες και από ιδέες που προέρχονται από την ομάδα τους

 

Διάρκεια  40 λεπτά

 • Ο διευκολυντής γνώσης επιτρέπει τη σύντομη παρουσίαση όλων των  χαρτιών Α5
 • Ο διευκολυντής γνώσης αναζητά παραλληλισμούς ανάμεσα στα δύο μισά του  χαρτιού A5 και τους τονίζει σε  όλους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους τρεις διαφορετικούς τομείς της εργασίας: τι, για ποιον και πού.
 • Ο διευκολυντής γνώσης ανακεφαλαιώνει σύντομα τι έχουν κάνει οι συμμετέχοντες και πώς σχετίζεται με τα βήματα που απαιτούνται για το σχεδιασμό ενός στόχου σταδιοδρομίας και μιας πορείας σταδιοδρομίας

 

Αυτό το εργαστήριο χρειάζεται  δραστηριότητες παρακολούθησης που σχετίζονται με την επεξεργασία καθώς και τον έλεγχο των ιδεών και των φιλοδοξιών των συμμετεχόντων

 

Παραρτήματα:

Video: